SPIKE™ Essential

Enerji Akışı

Daniel, Maria, Leo ve Sofie, bitkilerin büyümek için güneş ışığından yararlandığını biliyor. Peki hayvanların da büyümek için buna ihtiyacı var mı? Güneş ışığı ile hayvanların büyümesi arasındaki ilişkiyi ekibe göstermek için bir model inşa edin.

45-90 dk.
İleri seviye
5-6 Sınıf
45345_Science_U5_L5_Lesson_Thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste öğrenciler, güneş ışığı ile hayvanların büyümesi arasındaki ilişkiyi gösteren bir model inşa edecekler. Öğrencileri, kendi fikirlerini tasarlamaya ve inşa etmeye teşvik edin ve tek bir doğru model olmadığını vurgulayın.

 • Bilimsel Geçmiş - Enerji Akışı:
  • Güneşten gelen enerji, hayvanların yediği yiyeceklerde depolanır (örneğin, güneş ışığını kimyasal enerjiye dönüştürüp depolayan bitkileri yediklerinde).
  • Bitki yiyen hayvanlar arasında otçullar (sadece bitki yiyenler) ve hepçiller (bitki- ve et yiyenler) bulunur. Etçiller sadece et yerler. Etçillerin bitki yediğini gösteren öğrencileri uyarın.
 • Ön Bilgi Geliştirin - Enerji Akışı. Temel bilim malzemelerinizi kullanarak bilgi, resim ve tanımları paylaşın:
  • Enerji güneş ışığında, bitkilerde ve hayvanlarda bulunur.
  • Bitkiler, güneşten aldıkları enerjiyi büyümek için kullanır. Bu bitkileri yiyen hayvanlar, depolanan enerjiyi alır.
  • Bazı hayvanlar (otçullar) sadece bitkileri, bazıları (etçiller) sadece başka hayvanları, bazıları da (hepçiller) hem bitkileri hem de hayvanları yer.
  • Hayvanlar, yiyeceklerinde depolanan enerjiyi büyüme, hareket etme ve sıcak kalma gibi yaşamsal işlevler için kullanır.
  • (İsteğe bağlı) Öğrencileriniz otçul, etçil ve hepçil terimlerini biliyorsa derste kısaca üzerinden geçin ve pekiştirin, yani modeldeki bitki yiyen hayvanlar otçul veya hepçil olmalıdır.
  • Anahtar sözcükler: enerji, akış,(isteğe bağlı—otçullar, etçiller, hepçiller)
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca:
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki tüm öğretici etkinliklerle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla yapım deneyimi kazanmak ve SPIKE Uygulamasındaki Sözcük Bloklarına alışmak için Göremediğimiz Bilim ünitesindeki diğer derslerden birini veya birkaçını deneyebilirsiniz.

A Bölümü (45 Dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U5L5_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Daniel, Maria, Leo ve Sofie, bitkilerin büyümek için güneş ışığından yararlandığını biliyor. Peki hayvanların da büyümek için buna ihtiyacı var mı? Güneş ışığı ile hayvanların büyümesi arasındaki ilişkiyi ekibe göstermek için bir model inşa edin.

 • DÜŞÜN—İsterseniz resimli hikayeyi kullanarak ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın:

  • Bitkiler, büyümek için ihtiyaç duydukları enerjiyi nereden alır? (güneşten)
  • Hayvanlar ihtiyaç duydukları enerjiyi nereden alır?(bitkileri veya bitki yiyen diğer hayvanları yiyerek)
  • Hayvanlar bu enerjiyi ne için kullanır? (büyümek, hareket etmek ve vücutlarını iyileştirmek için, sıcakkanlıysa vücut sıcaklığını korumak için)
  • Öğrencilere şu açıklamayı yapın: Enerji, güneşten bitkilere ve hayvanlara geçerken biçim değiştirir. Örneğin, güneş ışığındaki enerji, bitkilerde kimyasal enerjiye dönüştürülerek depolanır.
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrencilerin, bu açık proje dersinde istedikleri modeli tasarlayıp inşa edebileceklerini belirtin. Tek bir doğru model olmadığını vurgulayın.
 • Öğrenciler:
  • Tasarım fikirlerini görsel olarak, örneğin çizim yaparak geliştirmelidir.
  • Ekip, güneş ışığı ve hayvanların büyümesi arasındaki ilişkiyi öğrenmek için bir model İNŞA ETMEYE ve PROGRAMLAMAYA başlamalıdır. Modeller, enerji akışını ve hayvanların bundan nasıl enerji aldığını ve kullandığını göstermelidir.
 • Modelin parçalarını temsil etmek için LEGO parçalarının nasıl kullanılabileceği hakkında beyin fırtınası yaptırın (örneğin, ışık matrisiyle güneşi temsil edebilir ya da motoru kullanarak bir LEGO hayvanını hareket ettirebilir ve enerji kullanımını temsil edebilirsiniz).
 • Çalışma süresinin yarısında, tanıdık bir sınıf rutini kullanarak öğrencilere fikir alışverişi yaptırın, sonra paylaşımlarından ilham alarak modellerini güncellemelerini sağlayın.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her grubun modelini ve çizimlerini, hâlâ gelişimi devam eden kısımları da belirterek açıklamalarını sağlayın:

  • Enerjinin nerede bulunduğunu (örneğin güneşte, bitkilerde ve hayvanlarda),

  • Enerjinin güneşten bitkilere ve hayvanlara nasıl geçtiğini,

  • Hayvanların bu enerjiyi nasıl alıp kullandığını gösteren parçaları belirtmelerini isteyin.

 • Modelde grupların zorlandığı kısımlar hakkında paylaşım ve önerileri teşvik edin.

 • B Bölümü—Açıkla ile devam etmek istiyorsanız öğrencilerden modellerini muhafaza etmelerini isteyin veya yeniden inşa etmeleri için zaman tanıyın.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • A Bölümü —Açıkla adımlarını tekrarlayarak model inşasının devamı için ekstra paylaşım, beyin fırtınası ve fikir alışverişini destekleyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 30 dakika)

 • Öğrenciler:

  • (10 dk.) Paylaşım aktivitesinden edindikleri fikirleri kullanarak İNŞA ETMEYE ve PROGRAMLAMAYA devam etmelidir.
  • (15 dk.) Tamamlanan modellerini kullanarak, öğrendiklerini sınıfla paylaşmalı ve dersin hedefindeki soruyu yanıtlamalıdır: Peki hayvanların da büyümek için güneş ışığına ihtiyacı var mı? (Doğrudan değil. Ancak hayvanlar, enerjisini güneşten alan bitkileri yiyerek ihtiyaç duydukları enerjiyi alır.)
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrenme hedeflerini gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Modelleri, bitkilerin güneşten enerji aldığını, bu enerjinin bitkileri yiyen hayvanlara geçtiğini doğru bir şekilde gösteriyor.
  • Açıklamaları, hayvanların yiyeceklerindeki enerjinin, biçim değiştirmiş olsa bile bir zamanlar güneşten gelen enerji olduğunu doğru bir şekilde anlatıyor.
  • Hayvanların, yiyeceklerden aldıkları enerjiyi kullanmalarının en az bir yolunu açıklıyorlar (büyümek, hareket etmek veya vücut sıcaklığını korumak için).

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilere, modelde kullanmaları için tavşan veya at gibi bilinen bir bitki yiyen hayvan atayın.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencilerden, modellerine otçulları yiyen etçiller ekleyerek ekstra bir enerji akışı katmalarını isteyin.

Eklenti

 • Öğrencilerden, güneş panelleriyle elektrik üretmek veya pasif güneş enerjisi tasarımıyla evlerini ısıtmak gibi insani ihtiyaçlarını güneş enerjisiyle karşılama yöntemlerinden birini araştırmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Güneş ışığından bitkilere, oradan da hayvanlara enerji akışını doğru bir şekilde gösteren bir model oluşturacak.
 • Modellerini kullanarak hayvanların güneşten nasıl enerji aldığını ve kullandığını açıklayacak.
 • Modellerini kullanarak hayvanların yiyeceklerindeki enerjinin bir zamanlar güneşten gelen enerji olduğunu açıklayacak.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

Fen Kazanimi:

 • Canlilar için gerekli olan enerji akisi irdelenir. Günes enerjisinin bitki ve hayvanlarin yasami için gerekliligi üzerinde durulur, enerji akisi kavranir. *Hayvanlari ve bitkileri çesitli kriterlere göre gruplayabilir(beslenme çesitleri)

Fen Bilgisi:

 • F.5.2.1 Canlilari Taniyalim
 • F.5.2.1.1. Canlilara örnekler vererek benzerlik ve farkliliklarina göre siniflandirir. ( Hayvanlarin beslenme çesitlerine göre gruplar. Canlilarin enerji ihtiyacinin ortak ihtiyaçlari oldugunu kavrar)

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim:

 • BT.5.4.3 Sunu Programlari; Belirli bir amaç için olusturdugu sununun tasarimini ve bilesenlerini biçimlendirir.
 • Veya ayni ders plani 6. Siniflardaki “Çevre Egitimi ve Iklim Degisikligi” Dersi ögretim programi

Çevre Egitimi ve Iklim Degisikligi: (6. Sinif)

 • ÇEID 2. Ünite: Döngüsel Doga; Dogal kaynaklar, madde döngüleri, enerji akisi kavramlari irdelenir.

Türkçe: Extention/Uzanti

 • T.5.3.1. Okuma tratejilerini arastirmasinda uygular
 • T.5.3.17 Metni yorumlar, okuduklarini özetler
 • T.5.3.18-19 Metne uygun sorular sorar ve sorulari cevaplar

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.