Hãy bắt đầu nào!

air_drop_title_1.PNG

Các em đã từng nhìn thấy máy bay trực thăng cứu hộ chưa?
Thảo luận về lý do tại sao người ta lại sử dụng máy bay trực thăng chứ không phải các loại phương tiện giao thông khác.

Chỉnh sửa rô-bốt.

air_drop_robot_2.png

Các em sẽ cần rô-bốt Đế dẫn động đơn giản để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiến hành chỉnh sửa bất kỳ phần nào của rô-bốt mà các em muốn.

Xem trang hướng dẫn lắp ghép để lấy cảm hứng.

Lắp ghép sân chơi.

air_drop_setup.png

Hãy nhớ đặt mô hình Nhiệm vụ có hướng dẫn đúng vị trí trên sân chơi của Giải đấu FIRST LEGO.

Đừng quên sử dụng Khóa kép để cố định mô hình vào thảm.

Lập trình và xuất phát!

EV3 Air Drop Guided Mission - en
air_drop_starting_2.png

Chạy chương trình này và xem điều gì sẽ xảy ra.
Hãy chắc chắn rằng các em bắt đầu với Đế dẫn động đặt ở đúng vị trí.

Tiếp theo là gì?

cargo_connect_overhead.png

Sử dụng các kỹ năng của bản thân để tiếp cận mô hình nhiệm vụ khác.

Đừng quên phân tích những thử thách các em thấy trong video. Chia thành các phần nhỏ.

  • Định vị Đế dẫn động.
  • Di chuyển theo vạch.
  • Tiếp cận mô hình nhiệm vụ.
  • Kích hoạt mô hình nhiệm vụ.

Sử dụng My Blocks (Khối của tôi) để quản lý chương trình.

Hãy nghĩ xem các em đã làm như thế nào.

student-06

Các em đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà các em có thể làm tốt hơn không?
Bây giờ các em đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo!