Bộ công cụ học tập MINDSTORMS® EV3

Nhiệm vụ có hướng dẫn 2021-2022

Hướng dẫn các bạn trong đội hoàn thành một nhiệm vụ thực tế trong phạm vi Giải đấu FIRST LEGO và chuẩn bị cho những thử thách sắp tới!

45-90 phút
Sơ cấp
Lớp 6-8
air_drop_title_1.PNG

Giáo án

1. Chuẩn bị

 • Đọc hết nội dung trong tài liệu dành cho học sinh trong Ứng dụng lớp học EV3.
 • Để hoàn thành bài học này, học sinh sẽ cần lắp ghép một Đế dẫn động.

2. Tham gia (10 phút)

 • Sử dụng các ý tưởng trong phần Bắt đầu thảo luận bên dưới để thu hút các em học sinh tham gia thảo luận nội dung liên quan đến bài học này.
 • Sử dụng video để giải thích bài học.

3. Khám phá (30 phút)

 • Yêu cầu học sinh lắp ráp mô hình Nhiệm vụ có hướng dẫn trên sân chơi.
 • Yêu cầu các em làm theo hướng dẫn để viết chương trình điều khiển rô-bốt đi tới mô hình và kích hoạt nó.

4. Giải thích (10 phút)

 • Tổ chức thảo luận về các chức năng chính mà rô-bốt phải sử dụng để kích hoạt mô hình để thả khối hình.

5. Chế tạo (40 phút)

 • Yêu cầu mỗi đội thực hành xếp hàng cho rô-bốt của mình và đưa rô-bốt vào một nhiệm vụ để kích hoạt mô hình.
 • Hỏi xem học sinh có nhận thấy bất cứ điều gì cần đặc biệt chú ý trong nhiệm vụ này hay không (tức là rô-bốt ở phía xa sân chơi, rô-bốt vượt qua các nhiệm vụ khác trên đường đi).
 • Nhắc học sinh thảo luận về nội dung các em đã học liên quan đến cách đi theo vạch để có thể thực hiện những nhiệm vụ khác.
 • Đừng quên dành thời gian để dọn dẹp.

6. Đánh giá

 • Góp ý về quá trình thực hiện của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng bảng đánh giá kèm theo để đơn giản hóa quy trình.

Bắt đầu thảo luận

Đặt câu hỏi để thu hút học sinh tham gia thảo luận về việc các em có thể sử dụng kiến thức đã học như thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ này:

 • Rô-bốt đang làm gì?
 • Làm thế nào để rô-bốt tiếp cận được mô hình?
 • Rô-bốt kích hoạt mô hình như thế nào?
 • Cần phải cân bằng tốc độ và độ chính xác như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này?

Hãy cho học sinh xem video này để các em có thể biết những việc phải làm.

Mẹo lắp ghép

Thiết lập mô hình nhiệm vụ có hướng dẫn
Chia sẻ những lời khuyên này với học sinh khi các em đang thiết lập mô hình:

 • Tham khảo Sách quy tắc chơi cùng rô-bốt để biết vị trí chính xác của mô hình trên thảm.
 • Hãy chắc chắn rằng mô hình được lắp ghép đúng cách và hoạt động bình thường.
 • Thận trọng khi lắp Khóa kép và đặt mô hình vào đúng vị trí trên thảm.
air_drop_setup.png

Mẹo lập trình

Chương trình chính

air_drop_code_2.PNG

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Tập trung vào độ chính xác của rô-bốt khi đi theo vạch để hoàn thành nhiệm vụ
 • Cùng học sinh giải quyết một phần nhiệm vụ trong một nhóm

Đưa bài học này lên cấp độ tiếp theo bằng cách:

 • Thử thách học sinh đi theo các vạch khác trên sân chơi
 • Chỉ định một thử thách khác trong các thử thách của Giải đấu FIRST LEGO trong năm nay trước hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ này

Cơ hội đánh giá

Bảng liệt kê những mục giáo viên cần quan sát
Tạo thang đánh giá phù hợp với nhu cầu của bạn, ví dụ:

 1. Đã hoàn thành một phần
 2. Đã hoàn thành toàn bộ
 3. Đã thực hiện tốt hơn mong đợi

Sử dụng các tiêu chí thành công sau đây để đánh giá sự tiến bộ của học sinh:

 • Học sinh đã nỗ lực làm việc nhóm tốt để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Học sinh đã nỗ lực làm việc nhóm tốt để hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong cùng một lượt chơi.
 • Học sinh có thể trình bày chiến lược về rô-bốt, chương trình và nhiệm vụ của mình, giải thích cách thức hoàn thành tốt mỗi nhiệm vụ.

Tự đánh giá
Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả hoạt động của mình.

 • Đồng: Em đã hoàn thành tốt một nhiệm vụ.
 • Bạc: Em đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ.
 • Vàng: Cùng với đội của mình, em đã trình bày chiến lược về rô-bốt, chương trình và nhiệm vụ cho huấn luyện viên cùng với các thành viên tham gia khác.
 • Bạch kim: Cùng với đội của mình, tôi đã đứng trước huấn luyện viên và trình bày những ý tưởng xuất sắc về rô-bốt của chúng tôi, sử dụng những ý tưởng sáng tạo và chiến lược nhiệm vụ hiệu quả.

Đánh giá từ bạn bè
Khuyến khích học sinh đóng góp ý kiến cho các bạn khác bằng cách:

 • Yêu cầu học sinh chấm điểm thành quả của bạn khác bằng cách sử dụng thang điểm ở trên
 • Yêu cầu học sinh đóng góp ý kiến mang tính xây dựng để nâng cao thành tích của cả nhóm trong bài học tiếp theo
teacher-assessment-badges

Mở rộng kỹ năng ngôn ngữ

Hướng dẫn tích hợp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ:

 • Yêu cầu học sinh chuẩn bị và trình bày về cách thức xây dựng chiến lược hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất.

Lưu ý: Hoạt động này sẽ khiến thời lượng bài học kéo dài hơn.

Định hướng nghề nghiệp

Những học sinh yêu thích bài học này có thể sẽ quan tâm đến việc khám phá các con đường nghề nghiệp sau đây:

 • Sản xuất và Kỹ thuật (Tiền kỹ thuật)
 • Công nghệ thông tin (Lập trình máy tính)

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Hoàn thành nhiệm vụ tại Giải đấu FIRST^®^ LEGO^®^ đầu tiên của mình
 • Để rô-bốt tương tác với trường đấu

Bộ công cụ học tập chính LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
Bộ thử thách trong Giải đấu FIRST® LEGO®

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.