Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của Tập Đoàn LEGO

Sửa đổi lần cuối: 20/6/2018

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi! Thật tuyệt vời khi bạn muốn biết thêm về cách thức chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn an toàn. Chính sách này cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập  trang thông tin điện tử của chúng tôi (bất kể ban truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi từ đâu) hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc ứng dụng của chúng tôi. Chính sách này cũng sẽ cung cấp thông tin cho bạn về quyền riêng tư và cách thức pháp luật bảo vệ bạn.

Do đó, nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập từ bạn,  chính sách này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin như vậy. !

Để bắt đầu, vui lòng lưu ý đến các thông tin thiết thực nhưng hết sức quan trọng!

Chúng tôi là ai

Tập Đoàn LEGO do nhiều pháp nhân khác trên khắp thế giới hợp thành. Tham khảo thêm về Tập Đoàn LEGO tại đây https://www.lego.com/vềchúngtôi

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này được ban hành thay mặt cho tất cả các công ty trong Tập Đoàn LEGO. Tất cả các công ty trong Tập Đoàn LEGO đã quyết định rằng công ty Đan Mạch LEGO System A/S là đơn vị quản lý dữ liệu toàn cầu của chúng tôi (đơn vị chịu trách nhiệm và phụ trách việc quản lý dữ liệu). Do đó, khi chúng tôi sử dụng các từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” trong chính sách này, chúng tôi đang đề cập đến LEGO System A/S.

Cách thức liên lạc với chúng Chúng tôi đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân (“DPO”) là người chịu trách nhiệm đọc các câu hỏi liên quan đến chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ DPO của chúng tôi:

LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

Gửi: Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Hoặc qua thư điện tử: privacy.officer@LEGO.com

Điện thoại: ++42 0 312 778 197

Vui lòng nêu họ tên của bạn và, nếu bạn biết, tên của Công Ty liên quan trong Tập Đoàn LEGO. Nếu bạn không có thông tin đó cũng không sao, chúng tôi trong trường hợp đó sẽ xem yêu cầu của bạn là câu hỏi liên quan trực tiếp đến LEGO System A/S.

Quyền của bạn với tư cách một người mà chúng tôi có dữ liệu cá nhân (đối tượng dữ liệu)

Bạn có thể tự thực hiện những thay đổi đối với thông tin tài khoản của bạn bằng cách thay đổi những thông tin đó ngay trong thiết lập tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn xóa đăng ký, chẳng hạn như đối với bản tin hoặc thư điện tử giới thiệu sản phẩm, bạn có thể làm thế qua kết nối nêu trong các thư điện tử đó. Nếu bạn muốn xóa các cookie được lưu, chính sách về cookie của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa những cookie đó (được trình bày thêm trong Chính Sách về Cookie).

Vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian chúng tôi đang nắm giữ hoặc đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có các quyền sau:

 1. Quyền tiếp cận – bạn có quyền yêu cầu một bản sao của thông tin về bạn mà chúng tôi đang nắm giữ.

 2. Quyền hiệu chỉnh – bạn có quyền hiệu chỉnh những dữ liệu không chính xác hoặc không hoàn chỉnh về bạn mà chúng tôi đang nắm giữ.

 3. Quyền xóa thông tin – trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu dữ liệu về bạn mà chúng tôi đang nắm giữ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp định phải giữ thông tin đó hoặc trong trường hợp không thể hoặc không thích hợp, chúng tôi sẽ không xóa dữ liệu mà chỉ giữ dữ liệu đó trong thời gian cần thiết, và chúng tôi có quy định thời hạn lưu giữ nhất định trong các hệ thống dữ liệu của chúng tôi.

 4. Quyền hạn chế việc xử lý – với một số điều kiện nhất định bạn có quyền hạn chế việc xử lý.

 5. Quyền được chuyển dữ liệu – bạn có quyền yêu cầu chuyển các dữ liệu về bạn mà chúng tôi đang nắm giữ cho một tổ chức khác.

 6. Quyền phản đối – bạn có quyền phản đối một số hình thức xử lý, chẳng hạn như tiếp thị trực tiếp.

 7. Quyền phản đối việc xử lý tự động, kể cả việc lập lý lịch – bạn cũng có quyền không cho máy tính trực tiếp đưa ra quyết định về bạn (điều này không bao gồm nội dung tiếp thị tổng quát căn cứ độ tuổi hoặc giới tính của bạn).

 8. Quyền được biết lý do – nếu chúng tôi từ chối yêu cầu theo quyền tiếp cận của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao. Bạn có quyền khiếu nại.

Một điều bạn cần ghi nhớ trước khi liên lạc với chúng tôi. Các trang thông tin điện tử và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn đến các trang thông tin điện tử khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát, ví dụ như các diễn đàn/dịch vụ truyền thông xã hội. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật thông tin của các trang thông tin điện tử đó; cho nên, nếu bạn có câu hỏi về các trang thông tin điện tử đó, bạn cần liên hệ trực tiếp với các trang đó. Chúng tôi cũng thực sự khuyến khích bạn tìm hiểu và đọc các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của các trang thông tin điện tử khác, vì các trang đó có thể thu thập, lưu giữ, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn một cách dễ dàng.

Khiếu nại về hành vi của chúng tôi

Bạn có quyền khiếu nại nếu bạn cảm thấy Tập Đoàn LEGO không thực hiện đúng trách nhiệm của chúng tôi trong các vấn đề liên quan đến dữ liệu của bạn.

Chúng tôi có Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Toàn Cầu tại Tập Đoàn LEGO, là người sẽ xem xét nghiêm túc khiếu nại của bạn. Bạn có thể liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Toàn Cầu của chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử privacy.officer@lego.com. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn xác nhận trong vòng 5 ngày và sẽ nỗ lực tối đa để giải quyết vấn đề trong vòng 1 tháng. Nếu vấn đề quá khó hoặc mất nhiều công sức để xử lý, thời hạn có thể lâu hơn, khi đó chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn biết tiến trình giải quyết.

Bạn cũng luôn có quyền khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên do chúng tôi rất xem trọng các vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi rất mong bạn nói chuyện trực tiếp với chúng tôi. Cơ quan có thẩm quyền có quyền giám sát chúng tôi là Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu Đan Mạch. Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan này: https://www.datailsynet.dk/.

Bạn có thể khiếu nại:

 1. về cách dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý;

 2. về cách giải quyết yêu cầu tiếp cận dữ liệu của bạn;

 3. về cách giải quyết khiếu nại của bạn;

 4. để phản đối bất kỳ quyết định nào được đưa ra sau khi có khiếu nại.

Các quy tắc của chúng tôi về thu thập dữ liệu

Chúng tôi thực sự xem trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn; do đó, chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin chúng tôi mà cần có để phục vụ tốt cho bạn.

Bất kỳ khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu về khách hàng, chúng tôi đều bảo đảm rằng:

 • Chúng tôi xin phép được thu thập dữ liệu

 • Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cho lý do đã được đồng ý và trong thời gian cần đến dữ liệu

 • Chúng tôi, một cách tối thiểu, sẽ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu trong nước nơi chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ thông qua trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc ứng dụng của chúng tôi.

 • Chúng tôi giữ các dữ liệu mà chúng tôi phải lưu giữ theo quy định của pháp luật trong cơ sở dữ liệu

 • Chúng tôi giải thích lý do chúng tôi cần dữ liệu và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu (trừ khi chúng tôi có lý do chính đáng để không giải thích)

 • Chúng tôi định kỳ kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân (chúng tôi cũng có thể kiểm tra chéo dữ liệu với cơ sở dữ liệu khác để bảo đảm dữ liệu là đúng)

 • Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu với bất kỳ ai, trừ khi chúng tôi có lý do chính đáng hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc chúng tôi được bạn hoặc cha, mẹ của bạn nếu bạn là trẻ em dưới 16 tuổi cho phép.

Thu thập dữ liệu trong các kênh trực tuyến của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn và thông tin vô danh từ bạn khi bạn vào bất kỳ trang thông tin điện tử nào mang tên miền LEGO.com của chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng một trong các ứng dụng của chúng tôi. Khi bạn vào các kênh trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra việc chúng tôi thu thập dữ liệu theo các điều khoản và điều kiện của trang thông tin điện tử.

Chúng tôi cũng nhận thông tin thông qua bên thứ ba khi bạn vào trang của chúng tôi ở tại các kênhhoặc trên các mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Wechat, v.v.).

Loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Khi bạn vào bất kỳ kênh trực tuyến nào nói trên, chúng tôi có thể thu thập:

 • Thông tin đăng ký được chúng tôi sử dụng để giúp bạn tạo một tài khoản (ví dụ: tên, quốc gia, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, tên người dùng và mật khẩu của bạn).

 • Thông tin thanh toán hoặc giao dịch được chúng tôi sử dụng khi bạn mua sản phẩm hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến (ví dụ: địa chỉ bưu điện, số điện thoại hoặc số thẻ tín dụng).

 • Thông tin địa điểm hoặc địa chỉ IP của bạn được chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn nội dung trực tuyến liên quan.

 • Thông tin được bạn chia sẻ công khai trên các diễn đàn của chúng tôi.

 • Thông tin bạn gửi cho một cá nhân hoặc một nhóm sử dụng dịch vụ nhắn tin, chat hoặc đăng tải.

 • Thông tin bạn cung cấp khi bạn sử dụng các kênh trực tuyến của chúng tôi hoặc kênh của bên thứ ba (ví dụ như mạng xã hội) hoặc khi bạn kết nối tài khoản đăng ký LEGO của bạn với diễn đàn của một bên thứ ba.

Vì sao chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân

Theo thuật ngữ pháp lý, cách thức chúng tôi ‘xử lý dữ liệu’ mô tả cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và xóa các dữ liệu mà chúng tôi nhận được từ khách hàng. Khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi trên các kênh trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo cách được mô tả trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.

Do chúng tôi là một công ty toàn cầu bán đồ chơi trực tiếp cho khách hàng và cung cấp nhiều trảikinh nghiệm khác nhau cho người hâm mộ của chúng tôi, chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân về khách hàng để:

 • Khách hàng có thể mua sản phẩm từ Cửa Hàng LEGO trực tuyến của chúng tôi và yêu cầu hàng được giao đến nơi họ muốn

 • Khách hàng có thể đăng ký bất kỳ tài khoản và dịch vụ nào mà họ muốn sử dụng

 • Khách hàng có thể sử dụng theo cách trực tuyến hoặc ngoại tuyến các trải nghiệm của LEGO được chúng tôi đã tạo cho khách hàng

 • Khách hàng có thể chia sẻ thông tin trên của các diễn đàn công cộng của chúng tôi

 • Chúng tôi có thể gửi cho khách hàng bất kỳ thông tin nào mà khách hàng yêu cầu hoặc trả lời các câu hỏi của khách hàng

 • Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng gửi cho chúng tôi ý kiến phản hồi về các dịch vụ của chúng tôi qua các bảng câu hỏi và khảo sát

 • Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các thông tin tiếp thị liên quan về sản phẩm của chúng tôi.

Xin luôn ghi nhớ rằng nếu bạn đang sử dụng một dịch vụ của LEGO thông qua kênh của một bên thứ ba như mạng xã hội hoặc một ứng dụng của LEGO, dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được bên thứ ba đó xử lý theo quy trình bảo vệ thông tin cá nhân của họ.

Chúng tôi có thể sử dụng quy trình quyết định tự động khi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số dịch vụ và sản phẩm, ví dụ như trong nỗ lực của chúng tôi để ngăn chặn và phát hiện giả mạo trên trang thông tin điện tử shop.LEGO.com. Bạn có thể yêu cầu được xem xét thủ công tính chính xác của một quyết định được tự động đưa ra nếu bạn không hài lòng với quyết định đó.

Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân

Khi bạn vào các kênh trực tuyến của chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng trang thông tin điện tử hoặc diễn đàn của một bên thứ ba, chúng tôi sử dụng các công nghệ như cookie, siêu cookie, điểm ảnh (pixel) và điểm hiệu web (web beacon) để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Xin vui lòng vào trang Chính Sách về Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin, kể cả thông tin về cách xóa các cookie được lưu trên thiết bị của bạn và cách ngăn không cho lưu cookie ngay từ đầu!

Bạn cần ý thức được rằng nếu bạn mở chức năng ngăn chặn cookie trên thiết bị của bạn, một số các dịch vụ và chức năng của chúng tôi trên trang thông tin điện tử sẽ không hoạt động.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy khác để chúng tôi có thể cập nhật hoặc bổ sung những thông tin cá nhân mà chúng tôi tự thu thập.

Chia sẻ thông tin với các công ty con đáng tin cậy (các công ty LEGO khác)

Các công ty con của chúng tôi (các công ty khác trong Tập Đoàn LEGO) đôi khi có thể cần tiếp cận với thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ cho bạn thay mặt cho chúng tôi. Do Tập Đoàn LEGO rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi đã quyết định áp dụng cùng mức bảo vệ thông tin cá nhân trên toàn thế giới để bạn có thể cảm thấy an tâm bất kể việc dữ liệu của bạn đang được bất kỳ công ty nào thuộc Tập Đoàn LEGO sử dụng. Về mặt pháp lý, các công ty khác thuộc Tập Đoàn LEGO khi đó sẽ hành động với tư cách ‘đơn vị xử lý dữ liệu’ và sẽ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xử lý dữ liệu. Các công ty đó cần dữ liệu cá nhân của bạn để có thể:

 • Giao các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu

 • Liên lạc với bạn về tài khoản hoặc giao dịch của bạn

 • Gửi cho bạn thông tin về các trang thông tin điện tử, ứng dụng và chính sách của chúng tôi

 • Gửi cho bạn các bản tin mà bạn đã đăng ký (mà bạn có thể hủy đăng ký vào bất kỳ lúc nào)

 • Xử lý các thông tin mà công ty con được hợp đồng chính thức để xử lý thay mặt cho chúng tôi, ví dụ: thực hiện việc bạn đặt mua hàng, quản lý dữ liệu hoạt động tài khoản dùng mã nhận dạng LEGO ID hay tài khoản VIP của bạn.

 • Xác định, xem xét và ngưng bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc vi phạm pháp luật

Chia sẻ thông tin trên các diễn đàn và chat công cộng

Do ai cũng có thể đọc nội dung trên các diễn đàn công cộng và dịch vụ chat của chúng tôi, bất kỳ thông tin cá nhân nào được bạn chia sẻ trên các diễn đàn và dịch vụ chat đó đều có thể được công chúng nhìn thấy. Nếu bạn muốn chúng tôi gỡ bỏ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn khỏi các khu vực công cộng trên trang thông tin điện tử, vui lòng gửi thư điện tử cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể gỡ bỏ thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ báo bạn biết lý do. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn cần được phụ huynh hoặc người giám hộ cho phép sử dụng của các diễn đàn công cộng hoặc tính năng chat của chúng tôi.

Chia sẻ mã nhận dạng LEGO ID của bạn

Bạn có thể sử dụng mã nhận dạng LEGO ID của bạn trên trang thông tin điện tử bên thứ ba của các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi để chơi game ảo mà không cần phải tạo một tài khoản riêng biệt. Nếu bạn chọn sử dụng LEGO ID của bạn, chúng tôi sẽ có quyền tiếp cận một số thông tin mà bạn cung cấp cho các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý các thông tin đó theo Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Các trang thông tin điện tử của bên thứ ba cũng có thể tiếp cận một số thông tin từ lý lịch LEGO ID của bạn để bạn có thể tham gia các trải nghiệm trên trang thông tin điện tử của họ. Vui lòng đọc chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của họ nếu bạn muốn biết thêm về cách họ sử dụng thông tin của bạn.

Chia sẻ thông tin trên mạng xã hội (các tính năng) và widget

Một số trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể bao gồm kết nối đến các mạng xã hội như nút ‘like’ Facebook, các widget như ‘chia sẻ nút này’ và các chương trình tương tác nhỏ. Nếu bạn nhấp chuột vào bất kỳ các kết nối nào nói trên, các tính năng có thể thu thập Địa Chỉ IP của bạn và ghi nhận trang mà bạn đang vào ở thời điểm đó. Các cookie cũng có thể được sử dụng để các tính năng có thể hoạt động một cách đầy đủ. Các tính năng trên mạng xã hội và các widget do các bên thứ ba cài đặt hoặc được cài đặt trực tiếp trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Khi bạn sử dụng các tính năng và widget này, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được một bên thứ ba xử lý theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của họ.

Chia sẻ thông tin với các công ty khác

Vui lòng xem danh sách phân loại các bên thứ ba đáng tin cậy mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với họ tại đây.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đơn vị bên ngoài Tập Đoàn LEGO trừ khi:

 • Chúng tôi cần thi hành các điều khoản sử dụng hoặc các chính sách mà chúng tôi đã yêu cầu khách hàng đồng ý;

 • Chúng tôi cần bảo vệ sự an toàn, an ninh, quyền và tài sản của khách hàng của chúng tôi hoặc của các bên đối tác thứ ba;

 • Chúng tôi phải tuân thủ các quy trình của pháp luật hoặc phải tiết lộ dữ liệu theo quy định của pháp luật;

 • Chúng tôi yêu cầu các công ty khác, ví dụ như: đơn vị chuyển phát nhanh, bên cung cấp dịch vụ kho vận, bên cung cấp dịch vụ thanh toán, bên cung cấp dịch vụ sàn CNTT, bên cung cấp dịch vụ phát hiện và ngăn chặn giả mạo, bên cung cấp dịch vụ khảo sát, bên cung cấp ca-ta-lô sản phẩm và bên cung cấp dịch vụ khách hàng để giao dịch vụ thay mặt cho chúng tôi; Chúng tôi ký kết hợp đồng với các công ty nói trên để bảo đảm họ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các dịch vụ đã thỏa thuận và để tuân thủ các quy định của pháp luật;

 • Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn bằng cách sử dụng các dịch vụ/phương tiện lưu trữ đám mây an toàn. Chúng tôi ký kết hợp đồng với các công ty để bảo đảm họ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các dịch vụ đã thỏa thuận và để tuân thủ các quy định của pháp luật;

 • Nếu xảy ra việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản buộc chúng tôi phải chia sẻ thông tin với một bên thứ ba – trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử báo cho bạn biết và đăng tải thông báo trên trang thông tin điện tử của chúng tôi về việc thay đổi chủ sở hữu, và chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng như thế nào và cho bạn lựa chọn xử lý liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Khi bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba để họ gửi bạn thông tin về sản phẩm và thông tin quảng bá của họ (bạn có thể từ chối việc nhận các thư điện tử này bằng cách liên hệ với đội ngũ Dịch Vụ Khách Hàng LEGO của chúng tôi, mặc dù trong một số trường hợp bạn cũng có thể phải liên lạc trực tiếp với bên thứ ba);

 • Khi bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba để họ cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi (ví dụ như nội dung quảng cáo cho từng cá nhân được cung cấp cho thông qua một diễn đàn mạng xã hội). Bạn có thể từ chối nhận thông tin về các hoạt động tiếp thị đó bằng cách điều chỉnh thiết lập cookie trên thiết bị của bạn. Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể phải liên lạc trực tiếp với bên thứ ba (đối với mạng xã hội, bạn cần điều chỉnh các thiết lập riêng tư của bạn và yêu cầu xóa bỏ những thông tin mà trang thông tin điện tử của bên thứ ba đã thu thập);

 • Khi bạn yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một trang thông tin điện tử hoặc diễn đàn của bên thứ ba như trang mạng xã hội thì sau khi chia sẻ, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bên thứ ba đó xử lý theo quy trình riêng của họ

Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong suốt thời gian tài khoản của bạn vẫn còn hoạt động hoặc trong suốt thời gian cần thông tin cá nhân của bạn cho việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có chính sách về lưu giữ thông tin đối với mỗi loại thông tin cá nhân được chúng tôi xử lý.

Nếu bạn muốn ngưng sử dụng tài khoản của bạn hoặc muốn chúng tôi xóa dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ những thông tin mà chúng tôi cần cho mục đích tuân thủ pháp luật, giải quyết tranh chấp hoặc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Chính sách về cookie của chúng tôi

Cookies là các tập tin dữ liệu nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Bản thân cookie không chứa thông tin hoặc thu thập thông tin. Tuy nhiên, khi một máy chủ đọc các cookie đó thông qua một trình duyệt web, các cookie đó có thể giúp trang thông tin điện tử cung cấp một dịch vụ thân thiện với người dùng hơn – ví dụ: ghi nhớ đơn hàng mua lần trước hoặc ghi nhớ chi tiết tài khoản.

Giống như hầu hết các trang thông tin điện tử, các kênh trực tuyến và ứng dụng của chúng tôi thu thập một số thông tin (ví dụ: thông tin về địa chỉ IP, trình duyệt, bên cung cấp dịch vụ internet, trang dẫn chiếu, trang cuối trước khi thoát khỏi trình duyệt, hệ điều hành,  các mốcngày, tháng, năm và dữ liệu về chuỗi nhấp chuột). Những thông tin này sẽ không liên kết với bất kỳ thông tin nào khác đã được chúng tôi thu thập về bạn trừ khi bạn đã cho phép chúng tôi làm điều đó.

Cả chúng tôi lẫn các đối tác theo dõi bên thứ ba của chúng tôi sử dụng kho lưu trữ trình duyệt, kho ứng dụng, cookie, điểm ảnh, đèn hiệu, lệnh và thẻ để phân tích xu hướng, quản lý trang thông tin điện tử, theo dõi động thái của người dùng qua trang thông tin điện tử và thu thập thông tin dân số về cơ sở người dùng chung của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiếp nhận các báo cáo về các thông tin trên từ các đối tác theo dõi bên thứ ba của chúng tôi trên cơ sở người dùng tổng hợp. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng đọc toàn bộ Chính Sách về Cookie của chúng tôi.

Giữ an toàn trực tuyến cho trẻ em

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc bảo đảm trẻ em được an toàn trên mạng và có các quy trình bổ sung về bảo vệ thông tin cá nhân để bảo đảm giữ an toàn cho người hâm mộ trẻ tuổi của chúng tôi khi họ sử dụng các kênh trực tuyến của chúng tôi. Thực ra, một số tính năng có cổng kiểm soát độ tuổi để bảo đảm chúng tôi không cố ý thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc xử lý thông tin cá nhân về những trẻ em sử dụng các tính năng đó khi chưa có sự đồng ý của phụ huynh.

Chúng tôi đã tham gia một chương trình kỹ thuật số về sự an toàn của trẻ em; chương trình này kiểm tra công ty chúng tôi hàng năm để bảo đảm chúng tôi tuân thủ quy tắc trong tương tác trực tuyến với trẻ em.

Chúng tôi đồng thời cũng tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em ở độ tuổi từ 13 đến 18, và đối với dữ liệu cá nhân, bất kỳ người nào dưới 16 tuổi đều được chúng tôi xem  là trẻ em

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ Viên Chức Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại privacy.officer@lego.com.

Khi xử lý thông tin cá nhân của trẻ em, chúng tôi cũng thực hiện thêm các bước bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm:

 • Bảo đảm việc chúng tôi đã cho phụ huynh biết những thông tin cá nhân nào được chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý về con của họ, và giải thích cho phụ huynh về việc liệu rằng chúng tôi có chia sẻ thông tin đó hay không

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật bằng cách xin phép phụ huynh cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu về con của họ và xin phép họ để chúng tôi có thể gửi  cho con của họ các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

 • Giới hạn cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của trẻ em và chỉ thu thập dữ liệu cần thiết một cách hợp lý để trẻ em tham gia hoạt động trực tuyến

 • Cho phụ huynh tiếp cận hoặc lựa chọn tiếp cận thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ con của họ – phụ huynh cũng có thể yêu cầu thay đổi hoặc xóa thông tin về con của họ

Thu thập và sử dụng thông tin về trẻ em

Tuy một số trang thông tin điện tử, kênh và ứng dụng của chúng tôi được thiết kế cho các đối tượng gia đình và người dùng thuộc mọi lứa tuổi, các trang khác được thiết kế chủ yếu cho trẻ em sử dụng. Bất kỳ khi nào chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em, chúng tôi chỉ giữ thông tin đó trong một khoảng thời gian cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc trong thời gian cần thiết về lưu trữ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Mặc dùcác em có thể cân nhắc việc có chia sẻ thông tin của các em với chúng tôi hay không, nhưng các trang thông tin điện tử của chúng tôi vẫn có các tính năng  sẽ không thể hoạt động nếu các em không cung cấp thông tin cho chúng tôi. Trong trường hợp cần thông tin cá nhân để các tính năng có thể hoạt động, chúng tôi chỉ yêu cầu các thông tin cần thiết một cách hợp lý để đưa các tính năng đi vào hoạt động.

Dưới đây là một số ví dụ về những thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu về các em:

 • Khi trẻ em đăng ký trực tuyến

Các em có thể đăng ký trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi để tiếp cận một loạt các dịch vụ đa dạng bao gồm nội dung, trò chơi và tranh giải. Trong khi đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu em đó cho biết địa chỉ thư điện tử của phụ huynh hay người giám hộ của em, tên, giới tính, ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu của em. Chúng tôi sử dụng các thông tin này cho mục đích bảo đảm an ninh và thông báo. Chúng tôi tích cực khuyến khích các em tạo tên người dùng sao cho trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào.

 • Khi trẻ em chia sẻ nội dung do các em tạo

Một số trang thông tin điện tử của chúng tôi cho phép trẻ em tạo hoặc tự sử dụng nội dung. Do chỉ có một số các tính năng cần thông tin từ trẻ, không phải tất cả các hoạt động đều cần có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Khi một hoạt động có thể cho phép trẻ chia sẻ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tự xem xét nội dung và bảo đảm thông tin cá nhân đó sẽ bị xóa hoặc đề nghị phụ huynh hoặc người giám hộ cho phép thu thập dữ liệu. Từ trước đến nay, các loại dữ liệu cá nhân mà trẻ chia sẻ với chúng tôi bao gồm truyện, các trường điền chữ tự do, hình vẽ cho phép nhập chữ hoặc nhập tùy ý thông tin, ảnh của con bạn, đoạn âm thanh, tập tin phim hoặc bất kỳ loại nội dung hoặc yếu tố nhận dạng ổn định nào khác cho phép nhận dạng trẻ theo một số cách nhất định. Khi thu thập nội dung bao gồm cả thông tin cá nhân, chúng tôi dự định cũng sẽ chia sẻ nội dung đó một cách công khai hoặc cho một bên thứ ba khác để họ sử dụng, chúng tôi sẽ đề nghị phụ huynh hoặc người giám hộ cấp ‘sự đồng ý của phụ huynh có xác minh’ (là cấp độ cao hơn sự đồng ý của phụ huynh).

 • Khi trẻ em tham gia các cuộc tranh tài và rút thăm trúng thưởng

Nếu một trẻ muốn tham gia một cuộc tranh tài, chúng tôi sẽ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi cần để trẻ có thể tham gia. Chúng tôi thường chỉ hỏi tên của trẻ (để có thể phân biệt với trẻ khác trong cùng một gia đình) và địa chỉ thư điện tử của phụ huynh hoặc người giám hộ (để chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật về thông báo cho người lớn có trách nhiệm). Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với phụ huynh khi trẻ thắng trong cuộc tranh tài hoặc rút thăm trúng thưởng để biết phải gửi phần thưởng về đâu. Nếu cuộc tranh tài đòi hỏi trẻ phải tạo nội dung để tham gia, chúng tôi có thể yêu cầu phụ huynh đồng ý trước bằng thư điện tử để bảo đảm chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân đối với nội dung do trẻ em tự tạo (vui lòng xem thông tin về việc trẻ em tạo nội dung). Không có sự đồng ý của phụ huynh, trẻ sẽ không thể tham gia các cuộc tranh tài của chúng tôi.

 • Khi trẻ em nhận được thư điện tử của chúng tôi

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin liên lạc chi tiết của trẻ (bao gồm cả địa chỉ thư điện tử) để chúng tôi có thể trả lời câu hỏi mà trẻ hỏi chúng tôi. Để đáp ứng các quy định của pháp luật trên thế giới, chúng tôi sẽ xóa bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về trẻ ngay khi câu trả lời được gửi. Nếu chúng tôi cần liên lạc lần thứ hai với trẻ, chẳng hạn như để trả lời câu hỏi bổ sung, chúng tôi sẽ yêu cầu địa chỉ thư điện tử của phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ. Khi đó, chúng tôi chỉ giữ thông tin liên lạc của trẻ trên mạng trong thời gian mà chúng tôi cần để đáp ứng yêu cầu của trẻ và không sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu chúng tôi cần thông tin liên lạc trực tuyến của trẻ để tiếp tục trao đổi thông tin, chúng tôi sẽ hỏi ngay địa chỉ thư điện tử của phụ huynh hoặc người giám hộ nhằm mục đích thông báo cho người lớn về dữ liệu chúng tôi đang thu thập và để phụ huynh có lựa chọn yêu cầu chúng tôi ngưng thu thập dữ liệu. Các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ vào bất kỳ thời điểm nào có thể từ chối không nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào được chúng tôi trao đổi với con của họ bằng cách thực hiện theo hướng dẫn về xóa đăng ký nêu trong thông tin liên lạc đó (nếu có nhiều dạng thông tin liên lạc, người lớn có thể từ chối từng dạng một), hoặc liên lạc với đội ngũ Dịch Vụ Khách Hàng LEGO của chúng tôi.

 • Khi trẻ em nhận được thông báo đẩy vào ứng dụng

Nhiều ứng dụng gửi cho người dùng ‘thông báo đẩy’ vào điện thoại di động hoặc thiết bị của khách hàng để thông báo cho khách hàng về các bản cập nhật (trong một số trường hợp ngay cả khi ứng dụng không được sử dụng). Một số ứng dụng của chúng tôi được thiết kế cho trẻ em dùng. Chúng tôi yêu cầu trẻ em cung cấp địa chỉ thư điện tử của phụ huynh hoặc người giám hộ các em để chúng tôi có thể báo cho người lớn về yêu cầu của con họ trước khi chúng tôi gửi thông báo nhấn cho trẻ từ ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết nhận dạng thiết bị với bất kỳ thông tin cá nhân nào khác khi chưa có sự đồng ý của phụ huynh. Nếu bạn muốn con bạn ngưng nhận thông báo nhấn từ một ứng dụng, bạn có thể vào bất kỳ lúc nào thay đổi thiết lập trên thiết bị mà con bạn sử dụng.

 • Khi chúng tôi thu thập thông tin về địa điểm

Một số trang thông tin điện tử, kênh và ứng dụng của chúng tôi được thiết kế cho trẻ em. Chúng tôi đề nghị phụ huynh hoặc người giám hộ đồng ý bằng thư điện tử trước khi thu thập thông tin về tên đường, địa chỉ hoặc tọa độ của trẻ. Chúng tôi thực hiện hoạt động này vì những thông tin đó giúp chúng tôi xác định một cách hiệu quả về một trẻ em. Ngược lại, chúng tôi không cần có sự đồng ý của phụ huynh để thu thập thông tin về thành phố, quốc gia hoặc vùng của trẻ nếu những thông tin đó không liên kết trực tiếp đến một trẻ nhất định. Lý do là những thông tin chung chung không giúp chúng tôi xác định được một trẻ cụ thể. Nếu bạn muốn chúng tôi ngưng thu thập loại thông tin về địa điểm này, bạn có thể vào bất kỳ lúc nào điều chỉnh thiết lập trên thiết bị con bạn dùng hoặc liên hệ đội ngũ Dịch Vụ Khách Hàng LEGO của chúng tôi.

 • Khi chúng tôi thu thập ‘yếu tố nhận dạng ổn định’

Để có thể cung cấp cho các khách truy cập vào các kênh trực tuyến của chúng tôi những kinh nghiệm trực tiếp liên quan hơn và cá nhân hóa nhiều hơn, chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin (ví dụ: thông tin về địa chỉ IP, nhận dạng thiết bị cầm tay, trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, trang dẫn chiếu, trang trước khi rời, mức độ vào xem, hệ điều hành, con dấu ngày, tháng và dữ liệu về chuỗi nhấp chuột). Chúng tôi thu thập các thông tin này bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie, điểm ảnh, siêu cookie, đèn hiệu web và các yếu tố nhận dạng đặc thù khác (được chúng tôi nêu trong phần Chính Sách về Cookie trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này). Chúng tôi có thể tự mình thu thập loại thông tin này hoặc nhờ một bên xử lý dữ liệu thứ ba thu thập thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng loại dữ liệu này để cho trẻ em tiếp cận với các tính năng và hoạt động trực tuyến, để tùy biến nội dung, cải tiến các kênh trực tuyến của chúng tôi, phân tích hoạt động của kênh trực tuyến của chúng tôi và lập các báo cáo vô danh. Nếu chúng tôi muốn thu thập trẻ dữ liệu về trẻ em vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ liên lạc với phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ để được đồng ý trước. Một danh sách các bên điều hành thứ ba thu thập ‘yếu tố nhận dạng ổn định’ trên các trang thông tin điện tử và ứng dụng của chúng tôi được nêu trong phần Chính Sách về Cookie của chúng tôi.

Điều gì xảy ra nếu chúng tôi vô tình thu thập trẻ dữ liệu về trẻ em?

Nếu chúng tôi phát hiện mình vô tình thu thập thông tin về một trẻ theo cách không đáp ứng các quy định của COPPA, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin đó.

Xin phụ huynh đồng ý

Xin đồng ý ở mức tối thiểu bằng thư điện tử

Nếu chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân của một trẻ, chúng tôi sẽ yêu cầu phụ huynh đồng ý theo quy định pháp luật của COPPA. Chúng tôi sẽ gửi cho phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ một thư điện tử giải thích những thông tin nào mà chúng tôi đang thu thập, cách chúng tôi dự kiến sử dụng các thông tin đó và đề nghị phụ huynh đồng ý cho phép hoặc từ chối cho phép. Nếu chúng tôi không nhận được sự đồng ý của phụ huynh trong một thời hạn hợp lý, chúng tôi sẽ xóa tất cả các thông tin mà chúng tôi đã thu thập về trẻ, kể cả thông tin liên lạc của người lớn mà chúng tôi đã yêu cầu để xin sự đồng ý.

Xin đồng ý ở mức cao ‘sự đồng ý có xác minh’

Nếu chúng tôi muốn chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ một cách công khai hoặc cho một bên thứ ba, chúng tôi sẽ xin sự đồng ý của phụ huynh ở mức cao hơn mức đồng ý qua thư điện tử nêu trên. Chúng tôi có thể yêu cầu xác minh bằng thẻ tín dụng hoặc bằng phương thức thanh toán khác (với một khoản phí tượng trưng), hoặc xác minh qua điện thoại hoặc qua video chat với một đại diện dịch vụ khách hàng hoặc bằng văn bản đồng ý có ký tên được gửi lại cho chúng tôi bằng thư, văn bản đính kèm thư điện tử hoặc fax. Chúng tôi có thể cung cấp cho phụ huynh hoặc người giám hộ một số PIN hoặc mật khẩu để sử dụng cho thông tin liên lạc trong tương lai nhằm xác nhận nhận dạng của người lớn.

Điều gì xảy ra nếu một phụ huynh hoặc người giám hộ không được liên lạc để xin sự đồng ý?

Nếu một trẻ em dưới 16 tuổi truy cập một kênh trực tuyến được thiết kế cho trẻ em bằng cách sử dụng nhóm tuổi, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ trước khi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân về trẻ. Nếu bạn nghĩ rằng con của bạn đang tham gia vào một hoạt động trực tuyến có thu thập thông tin cá nhân của con bạn và bạn hoặc một phụ huynh/người giám hộ khác không nhận được thư điện tử cho bạn biết hoặc xin sự đồng ý của bạn, vui lòng liên lạc với Viên Chức Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại privacy.officer@lego.com. Chúng tôi không sử dụng địa chỉ thư điện tử đã được cung cấp kèm sự đồng ý của phụ huynh cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi người lớn đã đồng ý nhận một cách rõ ràng các thư điện tử tiếp thị hoặc tham gia vào một hoạt động cho phép việc liên lạc bằng thư điện tử.

Lựa chọn và kiểm soát của phụ huynh

Vào bất kỳ thời điểm nào, phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền không cho phép chúng tôi sử dụng và thu thập thêm thông tin cá nhân từ con của họ. Phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập liên quan đến tài khoản của con họ từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Do một số dịch vụ cần thông tin cá nhân, việc xóa dữ liệu về một trẻ có thể khiến cho một tài khoản, tư cách thành viên hoặc dịch vụ không còn được áp dụng cho trẻ trong tương lai.

Nếu một trẻ đã đăng ký LEGO ID, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ con của họ bằng cách:

 • Sử dụng tên người dùng và mật khẩu của con họ để đăng nhập vào tài khoản LEGO ID của con họ

 • Liên hệ với nhóm Dịch Vụ Khách Hàng LEGO của chúng tôi

Nếu bạn muốn liên lạc với chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết tên người dùng của con bạn cùng với số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của bạn. Chúng tôi sẽ cần xác nhận tư cách phụ huynh hoặc người giám hộ của bạn trước khi cấp quyền truy cập thông tin cá nhân của trẻ. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời hạn hợp lý.

Nếu chúng tôi có thay đổi đáng kể về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ trẻ em dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ biết bằng thư điện tử và xin ‘sự đồng ý có xác minh của phụ huynh’ để sử dụng mới các thông tin cá nhân của trẻ.

Chia sẻ thông tin mà chúng tôi đã được phép chia sẻ với các bên khác

Nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của phụ huynh ở mức cao có xác minh cho phép chia sẻ công khai thông tin cá nhân của trẻ, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc với cơ quan pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi bao gồm các công ty giải pháp phần mềm, đối tác an ninh mạng và [bên cung cấp] dịch vụ khách hàng. Hợp đồng của chúng tôi với các công ty này có quy định để bảo đảm rằng các công ty này chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích đã thống nhất.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc nếu pháp luật quy định phải tiết lộ. Khi pháp luật liên quan cho phép, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân thu thập được từ trẻ em để:

 • Đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan nhà nước (bao gồm cả trường học hoặc dịch vụ trẻ em) hoặc để tránh [vi phạm] trách nhiệm pháp lý

 • Tiết lộ thông tin được chúng tôi tin rằng có thể giúp ngăn chặn việc thực hiện hành vi tội phạm

 • Hỗ trợ điều tra liên quan đến an toàn công cộng

 • Bảo vệ sự an toàn của trẻ sử dụng các kênh trực tuyến của chúng tôi

 • Bảo vệ các bên cung cấp dịch vụ công nghệ của chúng tôi hoặc tự bảo đảm an ninh của các kênh trực tuyến của chúng tôi

Các phụ huynh có quyền cho phép việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của con họ mà không buộc phải đồng thời đồng ý với việc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba. Chúng tôi không chia sẻ thông tin với các bên thứ ba ngoài các bên nói trên.

Nhân viên của chúng tôi

Dù bạn có đang là một người lao động hoặc đang nộp đơn xin việc nơi chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cụ thể liên quan đến việc tuyển dụng bạn hoặc hồ sơ của bạn. Các nguyên tắc trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này cũng sẽ áp dụng cho việc tuyển dụng bạn và hồ sơ của bạn.

Các đối tác của LEGO

Chúng tôi định nghĩa các đối tác của LEGO là các công ty khác đang kinh doanh với Tập Đoàn LEGO. Chúng tôi xử lý thông tin về các công ty đối tác LEGO cho mục đích hợp tác và đánh giá.

An ninh dữ liệu và toàn vẹn dữ liệu

An tính, tính toàn vẹn và tính bảo mật của thông tin của khách hàng là điều hết sức quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các biện pháp công nghệ, hành chính và an ninh vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc bị truy cập, tiết lộ, sử dụng và sửa đổi không được cho phép. Công nghệ mã hóa được áp dụng cho mọi nội dung chuyển ra bên ngoài có chứa các thông tin cá nhân. Thông tin thẻ tín dụng đã được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ đã được chấp thuận đáp ứng các tiêu chuẩn về Thẻ Thanh Toán (PCI - Payment Card Industry) và được cung cấp các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Mặc dùchúng tôi thường xuyên xem xét quy trình an ninh của chúng tôi và đánh giá các công nghệ và phương pháp mới để làm cho các kênh trực tuyến của chúng tôi an toàn hơn, không có biện pháp an ninh nào là hoàn hảo và không thể xuyên thủng.

Khách hàng, nhân viên và đối tác của chúng tôi cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin. Chúng tôi khuyến khích khách hàng chọn mật khẩu sao cho người khác khó đoán và giữ bí mật mật khẩu cá nhân của họ.

Nếu bạn thấy có bất kỳ sai sót hoặc điều đáng lo ngại nào trong các biện pháp an ninh của chúng tôi, vui lòng liên lạc đội ngũ Dịch Vụ Khách Hàng LEGO của chúng tôi trong thời gian sớm nhất có thể.

Nếu chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm dữ liệu khiến thông tin khách hàng có rủi ro bị lạm dụng, chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng theo quy định của pháp luật. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ liên lạc với cơ quan bảo vệ dữ liệu.

Chuyển, lưu trữ và xử lý dữ liệu trên toàn cầu

Do chúng tôi là một công ty toàn cầu, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các công ty con riêng rẽ thuộc Tập Đoàn LEGO hoặc các bên thứ ba ở các nơi trên thế giới cho mục đích được mô tả trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Khi thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi hoặc các công ty thực hiện các vụ thay mặt cho chúng tôi chuyển đi, lưu trữ hoặc xử lý, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp  hợp lý để bảo vệ tính riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, khi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ áp dụng các Quy Tắc Ràng Buộc của Doanh Nghiệp khi các quy tắc này có hiệu lực.

Quy Tắc Ràng Buộc của Doanh Nghiệp bảo đảm mức an ninh cao nhất cho bạn liên quan đến cách xử lý thông tin của bạn.

Quy Tắc Ràng Buộc của Doanh Nghiệp và quy định của pháp luật trong nước

Chúng tôi muốn chắc chắn rằng ở mức độ tối thiểu, chúng tôi cũng sử dụng các tiêu chuẩn về an ninh và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Quy Định Tổng Quát Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Châu Âu (“GDPR”) ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nơi chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp quy tắc trong nước của bạn đòi hỏi chúng tôi phải tuân thủ thêm các quy định khác, chúng tôi sẽ điều chỉnh thực hành của chúng tôi sao cho có thể bảo đảm dữ liệu của bạn luôn an toàn nơi chúng tôi bất kể bạn ở nơi nào trên thế giới! Để thực hiện cam kết trên, chúng tôi đã tiến hành một số quy tắc mang tên Quy Tắc Ràng Buộc của Doanh Nghiệp có hiệu lực từ tháng 6 năm 2016. Các quy tắc này do cơ quan dữ liệu Châu Âu đặt ra trong toàn Liên Minh Châu Âu (EU) và đề ra một số tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới về thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ dữ liệu.

Thông báo gửi thường trú nhân ở Bang California: Nếu bạn là một thường trú nhân ở Bang California, theo Mục 1798.83 của Bộ Luật Dân Sự California, bạn được phép yêu cầu thông tin về việc một số thành viên thuộc Tập Đoàn LEGO tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của các bên thứ ba đó. Đối với các đơn vị đó, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này chỉ áp dụng cho hoạt động của họ trong Bang California

Thông báo gửi thường trú nhân ở Úc: Liên quan đến cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách phù hợp với luật trong nước, các quy định sau sẽ được áp dụng cùng với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân:

Nhìn chung, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi hợp lý và có thể, tuy nhiên chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy khác để cập nhật hoặc bổ sung các thông tin cá nhân do bạn cung cấp hoặc thông tin được chúng tôi xử lý một cách tự động.

 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ của Tập Đoàn LEGO hoặc của các bên thứ ba. Vào từng thời điểm, chúng tôi và các đơn vị thuộc Tập Đoàn LEGO và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng thư, điện thoại, thư điện tử hoặc dịch vụ nhắn tin điện tử khác (chẳng hạn như các tin nhắn bằng chữ, giọng nói, âm thanh hoặc hình ảnh, kể cả việc sử dụng các hệ thống gọi tự động) để cho bạn biết thông tin về sản phẩm và dịch vụ (bao gồm cả giảm giá và chào giá đặc biệt). Nếu bạn không còn muốn nhận các thông tin tiếp thị hoặc quảng bá từ chúng tôi và các đơn vị thuộc Tập Đoàn LEGO hoặc đối tác của chúng tôi, bạn có thể xóa đăng ký vào bất kỳ lúc nào. Có một số tin nhắn liên quan đến hàng hóa và các dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho bạn không thể xóa đăng ký.

 • Trong trường hợp Tập Đoàn LEGO phát hiện hành vi vi phạm dữ liệu có liên quan đến thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu vi phạm đó có rủi ro gây ra tổn hại nghiêm trọng đến bạn và nếu chúng tôi buộc phải làm thế theo quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, Tập Đoàn LEGO có nghĩa vụ pháp định là liên lạc với các cơ quan (bảo vệ dữ liệu) khi xảy ra hành vi vi phạm thông tin cá nhân.

 • Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp hợp lý trong mỗi tình huống (nếu có) để hủy hoặc xóa nhận dạng thông tin cá nhân khi không còn cần đến thông tin đó.

Thay đổi đối với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này để bổ sung các công nghệ, thực hành công nghiệp, quy định quản lý hoặc cho các mục đích khác. Chúng tôi sẽ gửi thông báo trước cho người dùng bằng thư điện tử và đăng tải thông tin trên các kênh trực tuyến của chúng tôi khi có những thay đổi quan trọng và cần có sự đồng ý của bạn nếu pháp luật có yêu cầu.

Các loại bên bán hàng thứ ba

Tập Đoàn LEGO làm việc với nhiều đối tác đáng tin cậy để bảo đảm chúng tôi có thể cung cấp cho bạn, cho các đối tác kinh doanh và nhân viên của chúng tôi những kinh nghiệm tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là chúng tôi vào từng thời điểm cần cho phép các bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân.

Để bạn có cái nhìn tổng quát, chúng tôi đã phân loại các bên bán hàng được chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng họ trên cơ sở từng loại.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết những cookie nào chúng tôi đặt trên thiết bị của bạn – vui lòng xem danh mục chi tiết các cookie của bên thứ ba của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân với bên bán thuộc các loại sau:

Bên cung cấp dịch vụ CNTT - chúng tôi sử dụng một nhóm các đối tác đáng tin cậy trên toàn thế giới để cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ CNTT và dịch vụ quản lý hệ thống – liên quan đến các hoạt động qua giao diện tương tác với khách hàng và đối tác của chúng tôi, cũng như các hệ thống CNTT và hệ thống quản lý của chúng tôi.

Bên cung cấp dịch vụ thanh toán và các đối tác xử lý trên toàn cầu – là các bên bảo đảm việc xử lý thanh toán an toàn và hiệu quả cả trực tuyến lẫn trong các cửa hàng của chúng tôi hoặc qua việc xuất hóa đơn hoặc chuyển tiền.

Các đối tác lưu trữ đám mây - chúng tôi lưu trữ dữ liệu của chúng tôi và của bạn ở các trung tâm dữ liệu an toàn trên khắp thế giới.

Các đối tác và cơ quan ngăn ngừa và phát hiện giả mạo – là các bên làm việc với Tập Đoàn LEGO trên toàn cầu để bảo đảm Tập Đoàn LEGO không bị giả mạo.

Các đối tác lưu kho, đóng gói, vận chuyển và giao hàng – là các bên giúp đưa sản phẩm của chúng tôi đến tay khách hàng và đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới.

Các đối tác in ca-ta-lô, gửi thư và cung cấp dịch vụ bưu chính – là các bên giúp chúng tôi bảo đảm các ca-ta-lô và tạp chí đến tay bạn.

Các đối tác tiếp thị – là các bên có thể cung cấp các nội dung quảng cáo, quảng bá và chiến dịch nhằm mục tiêu và cá nhân hóa cả khi bạn đang tương tác với LEGO trên các sàn trực tuyến của chúng tôi lẫn trên các mạng xã hội, trong cửa hàng hoặc nơi khác.

Các đối tác mạng xã hội – là các bên có mặt và cho phép bạn tương tác với Tập Đoàn LEGO trên các sàn nơi bạn đang có mặt.

Khảo sát, bảng câu hỏi và bên cung cấp dịch vụ đánh giá sản phẩm – là các bên giúp chúng tôi bảo đảm có được mọi phản hồi quan trọng của bạn về trải nghiệm LEGO® của bạn!

Các cơ quan thuế, hải quan, quản lý và cơ quan khác trên toàn cầu – là các bên yêu cầu báo cáo về hoạt động xử lý trong một số tình huống.

Các chuyên gia tư vấn – bao gồm luật sư, nhân viên ngân hàng, kiểm toán viên và công ty bảo hiểm trên toàn cầu, là các bên cung cấp dịch vụ tư vấn, ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm và kế toán cho Tập Đoàn LEGO

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.