Sẵn sàng bắt đầu Bài học

Khám phá hơn 400 bài học cùng mọi thứ bạn cần từ những bộ công cụ giảng dạy cần thiết để xây dựng hướng dẫn. Tất cả mọi thứ bạn cần để biến tiết học trở nên thật tuyệt vời.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.