Chính Sách về Cookie của LEGO®

Sửa đổi lần cuối: 13/5/2019

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang thông tin điện tử LEGO.com của chúng tôi và các ứng dụng kỹ thuật số của chúng tôi.

Cookie là các tập tin dữ liệu nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Bản thân cookie không chứa thông tin hoặc thu thập thông tin. Tuy nhiên, khi một máy chủ đọc những cookie đó thông qua một trình duyệt web, những cookie đó có thể giúp trang thông tin điện tử cung cấp một dịch vụ thân thiện với người dùng hơn – ví dụ: ghi nhớ đơn hàng mua lần trước hoặc ghi nhớ chi tiết tài khoản.

Giống như hầu hết các trang thông tin điện tử, các kênh trực tuyến và ứng dụng của chúng tôi thu thập một số thông tin (ví dụ: thông tin về địa chỉ IP, trình duyệt, bên cung cấp dịch vụ internet, trang dẫn chiếu, trang cuối trước khi rời, hệ điều hành, con dấu ngày, tháng, con dấu thời gian và dữ liệu về chuỗi nhấp chuột). Những thông tin này sẽ không liên kết với bất kỳ thông tin nào khác đã được chúng tôi thu thập về bạn trừ khi bạn đã cho phép chúng tôi làm điều đó.

Chúng tôi và các đối tác là bên thứ ba cung cấp tiện ích theo dõi bên thứ ba của chúng tôi đều sử dụng kho lưu trữ trình duyệt, kho lưu trữ ứng dụng, cookie, điểm ảnh, điểm hiệu, lệnh và thẻ để phân tích xu hướng, quản lý trang thông tin điện tử, theo dõi động thái của người dùng qua trang thông tin điện tử và thu thập thông tin dân số về cơ sở người dùng tổng quát của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận báo cáo về các thông tin trên từ các đối tác là bên thứ ba cung cấp tiện ích theo dõi của chúng tôi trên cơ sở cá nhân và tổng hợp và các đối tác đó có thể kết hợp các thông tin đó với thông tin khác mà họ thu thập từ bạn.

Các cookie được chúng tôi sử dụng nằm trong ba loại sau.

Các cookie phải có: Là các cookie buộc phải có cho chức năng cốt lõi của trang thông tin điện tử và, do đó, luôn được bật, bao gồm các cookie ghi nhớ quốc gia và ngôn ngữ mà bạn đã chọn, theo dõi động thái của bạn trên và cách bạn sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi cho mục đích thống kê, lưu trữ trạng thái bạn có đăng nhập hay không, và lưu trữ gói mua hàng và danh mục hàng muốn có của bạn. Chúng tôi không xin phép bạn để đặt các cookie nói trên bởi vì chúng tôi có mục đích hợp pháp khi đặt các cookie đó, tuy nhiên bạn có thể tìm thấy danh mục các cookie này trong danh mục cookie của bên thứ ba của chúng tôi (đường dẫn nêu dưới đây).

Các cookie chức năng: Các cookie này là loại tùy chọn, cho phép chúng tôi theo dõi trải nghiệm của bạn trên trang thông tin điện tử để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của bạn, đề nghị bạn cung cấp thông tin phản hồi và cho phép bạn tương tác với mục đánh giá sản phẩm. Chúng tôi chỉ xin phép đặt các cookie loại này trên các trang thông tin điện tử dành cho thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên hoặc người lớn. Nếu chúng tôi biết bạn dưới 16 tuổi, các cookie nói trên không phù hợp với bạn và chúng tôi sẽ không đề nghị bạn cho phép đặt các cookie đó.

Các cookie tiếp thị: Các cookie này được các công ty quảng cáo sử dụng để đưa ra các nội dung quảng cáo phù hợp với sự quan tâm của bạn và tiếp thị cá nhân hóa cả trên trong lẫn ngoài trang thông tin điện tử shop.LEGO.com. Các đối tác nói trên (ví dụ Facebook và Google) có thể kết hợp thông tin nói trên với những thông tin khác mà họ đã thu thập từ bạn. Chúng tôi chỉ xin phép đặt các cookie loại này trên các trang thông tin điện tử dành cho thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên hoặc người lớn. Nếu chúng tôi biết bạn dưới 16 tuổi, các cookie nói trên không phù hợp với bạn và chúng tôi sẽ không đề nghị bạn cho phép đặt các cookie đó.

Danh mục các cookie của chúng tôi

Đề nghị xem danh mục các loại cookie khác nhau của chúng tôi – và của các bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ thông tin cookie của chúng tôi - ở đây. Xin lưu ý rằng một số đối tác nói trên có thể kết hợp các thông tin nói trên với thông tin họ thu thập từ bạn ở các trang khác.

Quyền bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi tôn trọng quyền bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Đề nghị đọc để biết cách quản lý và kiểm soát thông tin chúng tôi thu thập từ bạn trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân đầy đủ của chúng tôi ở đây.

Thời gian lưu trữ các cookie nói trên:

Để lưu những lựa chọn của bạn, cookie được lưu trên thiết bị của bạn trong thời gian tối đa 800 ngày kể từ ngày bạn vào trang thông tin điện tử lần cuối. Một số cookie do các đối tác là bên thứ ba về phương tiện đại chúng và quảng cáo cũng như các bên cung cấp dịch vụ khác đặt.

Điều gì xảy ra nếu tôi không muốn có các cookie:

Các cookie phải có là cookie cần thiết cho trang thông tin điện tử và bạn không thể từ chối các cookie đó, tuy nhiên bạn có thể xóa bỏ các cookie phải có đó sau khi sử dụng – xin xem dưới đây.

Cách xóa bỏ cookie của bạn:

Cookie được đặt trong thiết bị của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể xóa bỏ các cookie đó cho bạn. Bạn phải tự làm điều đó theo cách được mô tả trong thiết bị cụ thể của bạn. Nếu bạn đang ở một trang thông tin điện tử do LEGO System A/S điều hành, bạn có thể không cho cài cookie bằng cách điều chỉnh thiết lập trình duyệt trong thiết bị của bạn. Nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng do LEGO System A/S phát hành, xin lưu ý rằng các cookie được cài trong ứng dụng hoạt động theo một cách khác, và bạn phải kiểm soát cách hoạt động đó trực tiếp thông qua thiết bị của bạn. Các cookie trình duyệt thực được cài đặt là có lúc hết hạn. Các loại công nghệ tương tự như lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn không có cơ chế tự hết hạn này mà bạn phải xóa bỏ chúng. Chúng tôi có đường dẫn đến hướng dẫn cách điều chỉnh/xóa bỏ cookie trên một số thiết bị thông thường dưới đây.

Vui lòng tìm ví dụ hướng dẫn về cách ngăn chặn cookie và cách xóa bỏ cookie trong các trình duyệt khác nhau cho máy tính và máy tính hiệu Mac:

cookie settings

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.