Hãy tìm hiểu một số chiến thuật trên sân thi đấu!

lesson-header

Điều hướng xung quanh chướng ngại vật chính là chìa khóa để thành công trên sân thi đấu rô-bốt.

Bạn có thể liệt kê tất cả những chuyển động mà bạn nghĩ rằng Đế dẫn động của bạn sẽ có thể thực hiện được hay không?

Lắp ghép một Đế dẫn động Thực tế.

student-02

Đây là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để tìm hiểu một số chiến thuật trên sân.

  • Đế dẫn động Thực tế

Nếu bạn có thời gian, xây dựng thiết kế của riêng bạn.

Hãy thử nghiệm lần lượt từng ngăn xếp lập trình.

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step03-Program - vi-vn
student-03

Bạn thấy được điều gì?

Thay đổi giá trị cho từng tham số của khối và xem điều gì sẽ xảy ra.

Làm cho Đế dẫn động của bạn di chuyển trong một hình vuông.

student-04

Chọn các hành động từ các ngăn xếp đã có trên Canvas Lập trình.

Sử dụng Vòng lặp Lặp lại trong chương trình của bạn.

Bạn cần lặp lại hành động nào để khiến Đế dẫn động của bạn di chuyển trong một hình vuông?

Đây là một ví dụ:

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step04-Hint - vi-vn

Đã đến lúc bắt đầu một thách thức chiến thuật trên sân!

student-05

Đặt 8 viên gạch màu trên một bề mặt và sử dụng các kỹ năng lập trình của bạn để băng qua ‘sân’ mà không chạm vào các viên gạch.

Phát triển kỹ năng lập trình của bạn bằng cách viết mã giả trước tiên.

Ví dụ:

  • Di chuyển thẳng về phía trước đến ‘điểm này’
  • Xoay khoảng 45 độ
  • Di chuyển lùi ra sau ‘một chút’

Danh sách này được gọi là ‘mã giả’.

Bạn đã làm như thế nào?

student-06

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và những điều mà bạn có thể làm tốt hơn.

Hãy bắt đầu khéo léo để tránh các chướng ngại vật!