Hợp tác để giành chiến thắng!

lesson-header

Đợi một chút, dù sao cũng hợp tác?

Bạn có biết bất kỳ mẹo nào trong việc hợp tác để giành chiến thắng?

Xây dựng những cái này!

student-02

Thực hiện theo các hướng dẫn lắp ghép này để tạo dựng:

  • 1 Mục tiêu
  • 1 rô-bốt
  • 1 cánh tay
  • 1 Đĩa gạch

Bạn cũng sẽ cần 6 viên gạch LEGO này.

Kích hoạt người chơi của bạn

SPIKE Extra resources Goal Step03-Program - vi-vn
student-03

Chạy chương trình. Bạn đã ghi một bàn thắng?

Điều chỉnh các tham số chương trình để cải thiện độ chính xác.

1 phút để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt!

student-04

Thử thách # 1: Đây là quy tắc:

  • Đặt mọi thứ vào vị trí ngẫu nhiên.
  • Bạn phải chuyền thẻ gạch ít nhất một lần trước khi ghi bàn.
  • Bạn có 1 phút để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt!

Hợp tác để tạo ra thách thức của riêng bạn!

student-05

Thử thách # 2: Sử dụng gạch và những thứ khác để xây dựng một thách thức mới. Tạo quy tắc của riêng bạn. Hãy chắc chắn có tất cả ý tưởng của mọi người!

Thách thức người khác tham gia. 

Bạn đã làm như thế nào?  

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Bạn có thể chia sẻ một số mẹo về việc hợp tác tuyệt vời?