Đây là lưu ý.

lesson-header

Bạn có biết nó là gì không? Đố bạn có thể tìm thấy cách sử dụng nó.

Làm thế nào bạn có thể cải thiện cách bạn truyền đạt ý tưởng mới?

Lắp ráp ‘vật thể’ đó.

student-02

Có vẻ như vật tốt nhất trên thế giới!

Lấy một đầu mối

SPIKE Extra resources What is this Step03-Program - vi-vn
student-03

Chạy chương trình và xem nó làm được gì.

Hãy suy nghĩ về những gì “vật đó” có thể được.

Vậy, vật đó là gì?

Tạo một vài bản phác thảo và sử dụng các viên gạch để xây dựng ý tưởng của bạn. Thay đổi chương trình hoặc mô hình để nó hoạt động, chắc chắn rằng bạn có thể giải thích suy nghĩ của mình!

Thưa quý vị, giới thiệu ...

student-05

Đưa ra một bài thuyết trình truyền đạt rõ ràng lý do tại sao “vật đó” lại tuyệt vời.

Đánh giá hiệu suất của bạn.

Kyle-Kate-Reflect.png

Hãy suy nghĩ về những điều mà bạn đã làm tốt và bạn có thể cải thiện như thế nào trong lần tới.

Bạn có thể cảm thấy kỹ năng giao tiếp của bạn trở nên tốt hơn?