Bạn có thấy rác trên đường đến trường hôm nay không?

lesson-header

Sẽ không tuyệt sao khi tổ chức một ngày dọn dẹp? Đó là một công việc lớn, vì vậy bạn sẽ cần một số thiết bị gắp rác.

Làm thế nào bạn có thể tìm thấy công cụ lấy rác tốt nhất cho công việc?

Thiết kế hai thiết bị gắp đồ vật.

student-02

Bạn sẽ bắt đầu bằng cách thử nghiệm 2 cái kẹp này. Bạn cũng sẽ cần một bộ điều khiển.

Nếu bạn có thời gian, bạn nên xây dựng và thử nghiệm thiết kế của riêng bạn.

Thu gom ‘rác’.

student-03

Có thể bạn sẽ cần :

  • 1 viên gạch LEGO
  • 1 chai nhựa rỗng
  • 1 quả bóng làm từ giấy nhăn  
  • 1 chồng bánh xe LEGO
  • 1 quả táo (hoặc bất kỳ quả tròn nào)

Bạn có thể thay thế quả táo bằng bất kỳ đối tượng nào có cùng kích thước và trọng lượng.

Chạy chương trình này để kiểm tra 2 thiết bị gắp đồ.

SPIKE Invention-Squad Super-Cleanup Step04-Program - vi-vn
student-04

Bạn nghĩ phương án nào là tốt nhất?

Bài kiểm tra số 1: Kích thước đối tượng

student-05

Cố gắng sử dụng mỗi thiết bị gắp đồ để lấy chai rỗng, giấy nhăn và gạch LEGO.

Chấm điểm:

  • 1 điểm nếu nó gắp lấy, nâng và di chuyển đối tượng
  • 0 điểm nếu lấy nhưng làm rơi đối tượng
  • -1 điểm nếu nó không lấy hoặc nâng đối tượng

Lưu ý điểm số của bạn trong một bảng.

Bài kiểm tra số 2: Trọng lượng đối tượng

student-06

Lặp lại thử nghiệm cuối cùng bằng cách sử dụng các bánh xe LEGO, giấy nhăn và một quả táo. 

Lưu ý điểm số của bạn trong một bảng khác.

Kết luận của bạn là gì?

student-07
  • Thiết bị gắp đồ nào là tốt nhất đối với các vật nhỏ?
  • Thiết bị gắp đồ nào là tốt nhất đối với các vật nặng?

Thu thập thêm các đồ vật từ xung quanh lớp học của bạn và dự đoán thiết bị gắp đồ nào sẽ gắp và nâng từng đồ vật.

Bạn đã làm như thế nào?

Kyle-Kate-Reflect.png

Quay video giải thích những gì bạn đang làm việc.

Hãy chắc chắn có đầy đủ mọi thành viên, ngay cả những người nhút nhát!