Điều này chỉ là ngoài tầm kiểm soát!

lesson-header-BI

Khi mọi thứ không hoạt động theo kế hoạch, bạn cần tìm cách đưa học sinh trở lại đúng hướng.

Bạn thường làm cách nào để gỡ lỗi mọi thứ?

Xây dựng một giỏ hàng giao hàng.

student-02

Giỏ Hàng này cần được sửa chữa nghiêm túc. Nhưng trước tiên, bạn sẽ phải xây dựng nó.

Nếu bạn có thời gian, xây dựng thiết kế của riêng bạn.

Chạy chương trình này để thử giỏ hàng của bạn. 

SPIKE Kickstart your business Out of order Step03-program - vi-vn
student-03

Nó sẽ dừng ngay tại điểm đánh dấu. Phải không?

Nếu không, hãy sửa chương trình của bạn.

Ngăn xếp lập trình này sẽ làm cho giỏ hàng của bạn chạy thẳng vào điểm đánh dấu.

Bạn sẽ phải thay đổi tham số khoảng cách thành giá trị lớn hơn 0.

SPIKE Kickstart your business Out of order Step03-Hint - vi-vn

Liệu nó có đi theo con đường này?

Nhìn vào video.

Chơi ngăn xếp lập trình thứ hai và lập danh sách 3 lỗi bạn sẽ phải sửa.

Giỏ hàng quay sai hướng khi Cảm biến Khoảng cách phát hiện điểm đánh dấu.

Chèn âm thanh hoặc ghi chú vào ngăn xếp lập trình của bạn có thể giúp bạn phát hiện lỗi. Nếu giỏ hàng thực hiện các chuyển động chính xác cho đến khi bạn nghe thấy một âm thanh, điều đó có nghĩa là các lỗi ‘bên dưới’ trong ngăn xếp.

Điều chỉnh chương trình của bạn.

student-05

Thay đổi chương trình của bạn để giỏ hàng đi theo con đường này.

Sử dụng công cụ bình luận để mô tả các hành động chính của chương trình của bạn.

Hãy nghĩ về cách mà bạn đã làm.

Kyle-Kate-Reflect.png

Bạn đã làm tốt điều gì? Có điều gì mà bạn có thể làm tốt hơn không?

Hy vọng giỏ hàng của bạn được cố định tốt!