Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime

Không hoạt động

Tìm và sửa lỗi trong chương trình để làm cho giỏ hàng giao hàng hoạt động như dự định.

30-45 phút
Sơ cấp
Lớp 6-8
lesson-header-BI

Kế hoạch bài học

1. Chuẩn bị

 • Đọc qua tài liệu dành cho học sinh trên Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.

2. Tham gia (5 phút)

 • Sử dụng các ý tưởng trong phần Tổ chức thảo luận bên dưới để thu hút học sinh vào một cuộc thảo luận liên quan đến bài học này.
 • Sử dụng video để giải thích bài học.

3. Khám phá (15 phút)

 • Để học sinh của bạn làm việc theo từng cặp để xây dựng giỏ hàng.
 • Yêu cầu trẻ chạy chương trình, lưu ý rằng nó có một số lỗi cần phải sửa.

4. Giải thích (5 phút)

 • Yêu cầu học sinh của bạn chia sẻ phương pháp của trẻ để tìm lỗi.

5. Chế tạo (15 phút)

 • Để học sinh của bạn chơi với ngăn xếp lập trình thứ hai.
 • Yêu cầu học sinh lập danh sách tất cả các lỗi mà các em đã tìm thấy.
 • Cung cấp cho học sinh một vài phút để sửa chương trình.
 • Yêu cầu mỗi đội viết chương trình riêng để giỏ hàng của học sinh đi theo một con đường thứ hai như trong video.
 • Để tránh đưa lỗi vào chương trình, hãy đảm bảo học sinh ghi lại các hoạt động chính của các em.
 • Đừng quên dành thời gian để dọn dẹp.

6. Đánh giá

 • Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu suất của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng các bảng đánh giá được cung cấp để đơn giản hóa quy trình.

Bắt đầu Thảo luận

Bắt đầu một cuộc thảo luận về tạo nguyên mẫu bằng cách đặt câu hỏi có liên quan.
Dưới đây là một số lời khuyên:

 • Làm thế nào để bạn sửa một cái gì đó bị hỏng trên xe đạp của bạn?
 • Phải làm gì khi cập nhật điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn không thành công?
 • Khi giải một bài toán, làm thế nào để bạn kiểm tra bài làm của mình?

Hãy cho học sinh của bạn xem video này để các em có thể nhìn thấy những gì chúng sắp phải làm.

lesson-header-BI

Mẹo lắp ghép

Một giỏ hàng nhỏ vui nhộn
Giỏ giao hàng này có một cách di chuyển độc đáo. Hai Động cơ Cỡ vừa ở phía trước là để lái về phía trước và phía sau, và Động cơ Cỡ lớn ở phía sau là để lái. Mô hình này được thiết kế có chủ ý là một chút khó lường.

teacher-funny-build

Mẹo lập trình

Chương trình chính

SPIKE Kickstart your business Out of order Step03-program - vi-vn

Giải pháp Khả thi

SPIKE Kickstart your business Out of order Teacher Solution - vi-vn

Khả năng Phân biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Thực hiện bài học trong các nhóm lớn hơn, hướng dẫn học sinh của bạn hướng tới các lỗi mà chúng phải sửa

Đưa bài học này lên cấp độ tiếp theo bằng cách:

 • Tạo một thẻ vấn đề về Tiếng Việt pdf và xem có bao nhiêu vấn đề mà mỗi đội có thể giải quyết trong một bài học
 • Sắp xếp các vấn đề này theo thứ tự phức tạp tăng dần

Cơ hội Đánh giá

Danh sách Kiểm tra những Mục cần Quan sát của Giáo viên
Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn, ví dụ:

 1. Đã hoàn thành một phần
 2. Đã hoàn thành toàn bộ
 3. Không thể hoàn thành

Sử dụng các tiêu chí thành công sau đây để đánh giá sự tiến bộ của học sinh:

 • Học sinh có thể tìm thấy lỗi trong một chương trình.
 • Học sinh có thể sửa lỗi sau khi tìm thấy chúng.
 • Học sinh có thể ghi lại chính xác các sửa đổi và cải tiến cho một chương trình.

Tự đánh giá

Yêu cầu mỗi học sinh lựa chọn một viên gạch xếp hình mà trẻ cảm thấy phù hợp nhất với hiệu suất của mình.

 • Màu xanh dương: Tôi đã tìm thấy một số lỗi trong chương trình.
 • Màu vàng: Tôi đã tìm và sửa tất cả các lỗi trong chương trình.
 • Màu tím: Tôi đã tìm và sửa tất cả các lỗi trong chương trình và ghi lại các bản sửa để người khác có thể sửa đổi chúng dựa trên ghi chú của tôi.

Đánh giá từ bạn bè
Khuyến khích học sinh đưa ra ý kiến phản hồi cho các bạn khác bằng cách:

 • Yêu cầu một học sinh cho điểm hiệu quả công việc của một học sinh khác bằng cách sử dụng thang điểm các viên gạch màu nêu trên.
 • Yêu cầu học sinh đưa ra những ý kiến phản hồi mang tính xây dựng cho nhau để tăng cường hiệu quả công việc nhóm trong bài học tiếp theo.
student-06

Mở rộng Kỹ năng Ngôn ngữ

Để kết hợp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ:

 • Yêu cầu học sinh của bạn tạo một danh sách kiểm tra chi tiết các yếu tố để xác minh khi chúng được mã hóa.
 • Giới thiệu cho học sinh thêm ý kiến vào chương trình của họ, tập trung vào tầm quan trọng của việc đưa ra nhận xét của học sinh chính xác và dễ hiểu cho bất kỳ ai.

Lưu ý: Điều này sẽ cần thêm thời gian.

 

Toán học Mở rộng

Để kết hợp phát triển các kỹ năng toán học:

 • Đưa ra một vấn đề toán học và trình bày cách gỡ lỗi nó, tập trung vào các khái niệm chính, ví dụ:

  ▷ Cách ly chính xác vấn đề cần giải quyết
  ▷ Xem lại từng bước của quy trình

Lưu ý: Điều này sẽ cần thêm thời gian.

 

Định hướng Nghề nghiệp

Những học sinh yêu thích bài học này có thể sẽ quan tâm đến việc khám phá các con đường sự nghiệp này:

 • Sản xuất và Kỹ thuật (Tiền kỹ thuật)
 • Nghệ thuật truyền thông và truyền thông (Phương tiện kỹ thuật số)
 • Giao thông vận tải (Công nghệ ô tô)

Hỗ trợ giáo viên

Học sinh sẽ:

 • Xác định và khắc phục sự cố lập trình

Bộ công cụ Học tập LEGO® Education SPIKE Prime

TIN HỌC

LỚP 8 – THÔNG TIN VỚI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được.
Chủ động tìm kiếm được thông tin để thực hiện nhiệm vụ (thông qua bài tập cụ thể).
Đánh giá được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh hoạ.

LỚP 8 – XỬ LÍ VÀ TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU BẰNG BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ, lọc và sắp xếp dữ liệu.
Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng đó của phần mềm bảng tính.

TOÁN HỌC

LỚP 7 – CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ HỮU TỈ
Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.