Unit-thumb
Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime

Khởi nghiệp

Cam kết Học tập
Trong bài học này, học sinh của bạn sẽ phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả bằng cách phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn. Học sinh sẽ sử dụng mã giả làm công cụ để sắp xếp các hành động, sử dụng mã hiện có với các bản phân phối để nhận dạng các mẫu, xác định và sửa lỗi một cách có hệ thống và sử dụng các điều kiện và điều kiện ghép cho các thiết bị được mã hóa.

Lớp 6-8
Khoa học: 2. Công nghệ: 5. Kỹ thuật: 3. Nghệ thuật: 2. Toán học: 3.
Hybrid
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khoa học Máy tính, Lập trình

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.