Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime

Giữ nó an toàn

Sử dụng các điều kiện để khóa hoặc mở khóa cửa của hộp ký gửi an toàn.

90-120 phút
Trung cấp
Lớp 6-8
lesson-header

Kế hoạch bài học

1. Chuẩn bị

 • Đọc qua tài liệu dành cho học sinh trên Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.

2. Tham gia (5 phút)

 • Sử dụng các ý tưởng trong phần Tổ chức thảo luận bên dưới để thu hút học sinh vào một cuộc thảo luận liên quan đến bài học này.
 • Sử dụng video để giải thích bài học.

3. Khám phá (20 phút)

 • Để học sinh của bạn làm việc theo từng cặp để xây dựng hộp ký gửi an toàn.
 • Yêu cầu trẻ chạy chương trình để xem bộ khóa hoạt động như thế nào.

4. Giải thích (5 phút)

 • Tổ chức một cuộc thảo luận về cách thêm các điều kiện có thể làm cho hộp ký gửi an toàn thậm chí còn an toàn hơn.

5. Chế tạo (15 phút)

 • Yêu cầu học sinh của bạn làm cho các hộp ký gửi an toàn của trẻ an toàn hơn nữa bằng cách thêm nhiều điều kiện hơn vào chương trình của họ.
 • Đừng quên dành thời gian để dọn dẹp.

6. Đánh giá

 • Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu suất của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng các bảng đánh giá được cung cấp để đơn giản hóa quy trình.

Bắt đầu Thảo luận

Thảo luận về việc lặp lại hoặc sửa chữa mọi thứ bằng cách đặt câu hỏi có liên quan.
Như:

 • Bạn có thể cho một số ví dụ khác về các thiết bị an toàn?

 • Điều gì làm cho mật khẩu mạnh hay yếu?

 • Điều kiện là gì?

Hãy cho học sinh của bạn xem video này để các em có thể nhìn thấy những gì chúng sắp phải làm.

lesson-header

Mẹo lắp ghép

Xây dựng mối quan hệ đối tác
Phân chia nhiệm vụ lắp ghép của từng nhóm để đảm bảo rằng mọi người đều tích cực tham gia.

 • Học sinh A: Cửa Hộp Ký gửi An toàn
 • Học sinh B: Hộp hộp ký gửi an toàn
teacher-tandem

Sẵn sàng cho bài học tiếp theo!
Mô hình này cũng được sử dụng làm mô hình cơ sở cho bài học tiếp theo, ‘Giữ cho nó thực sự an toàn’. Đó là lý do tại sao có một động cơ không được sử dụng trong mô hình này. Dây của động cơ được cắt vào mặt sau của phiên bản mô hình này.

teacher-ready-next-lesson

Mở khóa thủ công
Mô hình này có một phím thủ công để mở khóa cửa nếu cần thiết.

teacher-manual-unlock

Mẹo lập trình

Chương trình chính

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Step03-Program - vi-vn

Giải pháp Khả thi

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher-Solution - vi-vn

Các chương trình khác

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher Other - vi-vn

Khả năng Phân biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Sử dụng Bảng điều khiển để giải thích cho học sinh của bạn về việc động cơ đã được xoay bao nhiêu độ (Tìm thêm thông tin về Bảng điều khiển trong Phần Trợ giúp của Ứng dụng SPIKE).

Đưa bài học này lên cấp độ tiếp theo bằng cách:

 • Yêu cầu học sinh của bạn sửa đổi các điểm sáng ma trận và tệp âm thanh để tùy chỉnh hộp ký gửi an toàn của họ
 • Yêu cầu mỗi đội sửa đổi chương trình của trẻ và thách thức nhóm khác mở khóa hộp ký gửi an toàn của họ
dashboard

Cơ hội Đánh giá

Danh sách Kiểm tra những Mục cần Quan sát của Giáo viên
Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn, ví dụ:

 1. Đã hoàn thành một phần
 2. Đã hoàn thành toàn bộ
 3. Không thể hoàn thành

Sử dụng các tiêu chí thành công sau đây để đánh giá sự tiến bộ của học sinh:

 • Học sinh hiểu điều kiện là gì.
 • Học sinh có thể sử dụng các điều kiện trong chương trình của họ.
 • Học sinh có thể thảo luận chi tiết về bảo mật kỹ thuật số và với độ chính xác.

Tự đánh giá

Yêu cầu mỗi học sinh lựa chọn một viên gạch xếp hình mà trẻ cảm thấy phù hợp nhất với hiệu suất của mình.

 • Màu xanh dương: Tôi đã sử dụng một điều kiện trong chương trình của mình.
 • Màu vàng: Tôi đã sử dụng hai điều kiện trong chương trình của mình.
 • Màu tím: Tôi đã sử dụng nhiều hơn hai điều kiện để tạo ra một chương trình cực hay và an toàn!

Đánh giá từ bạn bè
Khuyến khích học sinh đưa ra ý kiến phản hồi cho các bạn khác bằng cách:

 • Yêu cầu một học sinh cho điểm hiệu quả công việc của một học sinh khác bằng cách sử dụng thang điểm các viên gạch màu nêu trên.
 • Yêu cầu học sinh đưa ra những ý kiến phản hồi mang tính xây dựng cho nhau để tăng cường hiệu quả công việc nhóm trong bài học tiếp theo.
student-06

Mở rộng Kỹ năng Ngôn ngữ

Để kết hợp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ:

 • Để học sinh khám phá ý nghĩa của thuật ngữ bảo mật kỹ thuật số, như:

  Boolean
  Điều kiện
  Mã hóa
  Phân biệt chữ hoa chữ thường

Lưu ý: Điều này sẽ cần thêm thời gian.

Định hướng Nghề nghiệp

Những học sinh yêu thích bài học này có thể sẽ quan tâm đến việc khám phá các con đường sự nghiệp này:

 • Công nghệ Thông tin (Lập trình Máy tính)
 • Công nghệ thông tin (Ứng dụng CNTT)
 • Công nghệ thông tin (Lập trình Oracle/Cơ sở dữ liệu)
 • Công nghệ thông tin (Thiết kế web)

Hỗ trợ giáo viên

Học sinh sẽ:

 • Khám phá lập trình có điều kiện
 • Có thể giải thích các nguyên tắc của bảo mật kỹ thuật số

Bộ công cụ Học tập LEGO® Education SPIKE Prime

TIN HỌC

LỚP 6 – KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN VÀ BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN
Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán, nêu được một vài ví dụ minh hoạ.
Mô tả được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối.
Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được.

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.