Hãy dành một chút thời gian để trả lời những câu hỏi sau.

video-thumb-01
 • Có những cách nào giúp chúng ta xác định một chuyển động nào đó có chính xác không?
 • Làm cách nào để vẽ đồ thị dựa trên các giá trị biểu thị chuyển động theo thời gian thực?

Lắp vòng tập yoga thông minh.

 • Hoàn thành! Em đã lắp được một chiếc vòng tập yoga.
Stretch-with-data-BI.png

Tập một động tác yoga.

SPIKE Prime Science Stretch with data - STEP03 - vi-vn
 • Em đang tập động tác đầu tiên bằng vòng tập yoga của mình.
 • Em có thể thấy dữ liệu trên biểu đồ đường.
 • Em có thể khớp dữ liệu trên đường màu đỏ.
Student-03.png

Tập một động tác yoga khác.

 • Em thay đổi giá trị được vẽ từ chúc nghiêng thành quay.
 • Em đang tập động tác thứ hai bằng vòng tập yoga của mình.
 • Em có thể khớp dữ liệu mới trên đường màu đỏ.
Student-04.png

Theo sát biểu đồ.

 • Em đã điều chỉnh chương trình để vẽ đồ thị dựa trên 2 giá trị.
 • Em đã cố theo sát biểu đồ.
 • Em trả lời những câu hỏi bên dưới:
  • Những động tác của em chính xác như thế nào?
  • Tại sao những động tác đó chính xác hoặc không chính xác?
Student-05.png

Đây là dạng biểu đồ của các em:

SPIKE Prime Science Stretch with data - STEP05 - vi-vn

Các em đã làm tốt thế nào?

Kyle-Kate-Reflect.png
 • Các em sẽ tóm tắt thử nghiệm của mình như thế nào?
 • Em hãy giải thích về góc chúc nghiêng, quay và lắc ngang.
 • Em đã thử bao nhiêu lần với vòng tập yoga để đạt được độ chính xác? Em đã làm gì?

Trông được đấy!