Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime

Ghi chép dữ liệu khi căng duỗi cơ

Nối các điểm giá trị trên đồ thị và tìm ra giá trị chênh lệch định tính.

30-45 phút
Nâng cao
Lớp 6-8
Stretch with Data - Lesson header

Tham gia

(Trước khi vào học, 20 phút)

 • Trong bài học này, học sinh sẽ truyền phát các * giá trị dữ liệu chúc nghiêng, quaylắc ngang để vẽ biểu đồ đường theo thời gian thực. Học sinh sẽ sử dụng biểu đồ này để xác định tọa độ hệ chuyển động, so khớp dữ liệu được truyền phát với biểu đồ đã ghi sẵn.

 • Các giá trị * dữ liệu chúc nghiêng, quay, và lắc ngang mô tả góc nghiêng của một vật thể trong mối tương quan với 3 trục của vật thể đó:

  • Chúc nghiêng - góc nghiêng trên trục Y
  • Quay - góc nghiêng trên trục X
  • Lắc ngang- góc nghiêng trên trục Z
 • Sử dụng các loại học liệu khác nhau để thu hút học sinh quan tâm đến chủ đề về các giá trị * dữ liệu chúc nghiêng, quaylắc ngang.

Tổ chức thảo luận

Bắt đầu cuộc thảo luận bằng cách đặt câu hỏi liên quan đến bài học. Dưới đây là một vài gợi ý:

 • Có những cách nào giúp chúng ta xác định một chuyển động nào đó có chính xác không?
 • Làm cách nào để vẽ đồ thị dựa trên các giá trị để biểu thị chuyển động theo thời gian thực?

Yêu cầu học sinh viết ra giả thuyết mà các em đang nghĩ đến.

Khám phá

(Trong giờ học, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh lắp ráp một chiếc vòng tập Yoga. Học sinh có thể tự nghĩ ra mô hình hoặc làm theo các hướng dẫn lắp ráp trong ứng dụng để lắp ráp mô hình Vòng tập Yoga.
 • Giải thích rằng thiết bị này sẽ ghi lại các giá trị góc chúc nghiêng-quay-lắc ngang cho nhiều chuyển động khác nhau.
 • Yêu cầu học sinh thử chạy mô hình bằng cách sử dụng chương trình được đề xuất trong Ứng dụng SPIKE. Đối với chuyển động đầu tiên, học sinh sẽ đưa vòng tập từ vị trí đối diện nền (Hệ thống LED trên Bộ não đối diện với mắt học sinh) lên trên đầu mình (xem video).
 • Yêu cầu các em nhìn vào góc chúc nghiêng trên biểu đồ theo thời gian và ghi lại những điều các em quan sát thấy.

Giải thích

(Trong giờ học, 15 phút)

 • Cho học sinh có thời gian điều chỉnh chương trình để theo dõi các giá trị khác.
 • Yêu cầu học sinh thử so sánh đối chiếu đồ thị thứ hai vốn đã tải sẵn vào biểu đồ đường với các hệ chuyển động của học sinh.
 • Đảm bảo học sinh nhận ra rằng tốc độ chuyển động sẽ ảnh hưởng đến "dạng" đồ thị.

Chế tạo

(Sau giờ học, 20 phút)

 • Nếu học sinh vẫn có thể sử dụng Bộ công cụ học tập SPIKE Prime, hãy yêu cầu các em hoàn thành nhiệm vụ qua Ứng dụng SPIKE để chế tạo thông qua hoạt động học tập thực tế, ví dụ:
  • Đồ thị mới được tải sẵn sử dụng đồng thời hai giá trị. Học sinh có nhiệm vụ kết hợp hai động tác thành một lần căng duỗi cơ trong thời gian dài.
 • Nếu học sinh không còn có thể sử dụng bộ công cụ học tập của mình, hãy yêu cầu các em hoàn thành việc ghi chép vào Sổ tay Nhà phát minh học đường hoặc giao cho các em một trong các hoạt động mở rộng nội dung được đề xuất dưới đây. Có thể triển khai hầu hết các hoạt động mở rộng nội dung bằng cách sử dụng dữ liệu thu được trong buổi thực hành
 • Tổ chức một buổi chia sẻ để học sinh có cơ hội trao đổi suy nghĩ và kết quả thử nghiệm của mình. Hãy sử dụng phương thức/công cụ nào hiệu quả nhất (tức là trực tiếp hoặc trực tuyến) khi tổ chức buổi chia sẻ như vậy.

Đánh giá

 • Góp ý về quá trình thực hiện của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng các bảng đánh giá được cung cấp để đơn giản hóa quy trình.

Cơ hội đánh giá

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát
Tạo thang đo đáp ứng nhu cầu của bạn, ví dụ:

 • Hoàn thành một phần
 • Hoàn thành toàn bộ
 • Thực hiện tốt hơn mong đợi

Sử dụng các tiêu chí thành công sau đây để đánh giá tiến bộ của học sinh:

 • Học sinh có thể lập trình cho một thiết bị để ghi lại dữ liệu lên biểu đồ đường.
 • Học sinh có thể xác định mối tương quan giữa chuyển động của một thiết bị thực nào đó với biểu đồ đường tạo ra.
 • Học sinh có thể giải thích các khái niệm chúc nghiêng, quay * và lắc ngang.

Tự đánh giá
Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà các em cảm thấy thể hiện đúng nhất kết quả của mình.

 • Xanh dương: Em có thể vẽ đồ thị dữ liệu bằng cách sử dụng chương trình được cung cấp trong ứng dụng.
 • Vàng: Em có thể tự tạo thử nghiệm bằng cách sử dụng biểu đồ đường.
 • Tím: Em có thể tự tạo thử nghiệm, sử dụng biểu đồ đường và rút ra kết luận từ biểu đồ.

Phản hồi từ bạn bè

Khuyến khích học sinh đóng góp ý kiến cho các bạn khác bằng cách:

 • Yêu cầu học sinh chấm điểm thành quả của học sinh khác bằng cách sử dụng thang điểm biểu thị bằng khối gạch màu ở trên.
 • Yêu cầu học sinh đóng góp ý kiến mang tính xây dựng cho nhau để nâng cao thành tích của mình trong bài học tiếp theo. Đây là cơ hội lý tưởng để bạn sử dụng các công cụ thảo luận qua trực tuyến hoặc công cụ đăng blog trong môi trường học tập phối hợp.
assessment-general.png

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Yêu cầu học sinh chỉ sử dụng Bộ não trung tâm để tạo lại thử nghiệm, bằng cách cầm đúng vị trí Bộ não trung tâm để hoàn thành bài học này
 • Nhắc học sinh nhớ điều chỉnh chương trình được đề xuất trong ứng dụng SPIKE để khớp với cấu hình của mô hình.

Đưa bài học này lên cấp độ cao hơn bằng cách:

 • Yêu cầu học sinh tự lắp ráp vòng tập yoga
 • Yêu cầu học sinh ghi lại các chuyển động từ vòng tập yoga của học sinh khác vào biểu đồ, chia sẻ biểu đồ của mình sau đó thử sao chép các chuyển động của nhau bằng cách sử dụng dữ liệu biểu đồ
DIFF.png

Lời khuyên

Mẹo lắp ghép

45678_Science_04.png

Mẹo lập trình

Bài học này được thiết kế để được phát trong khi bộ não được kết nối qua USB hoặc Bluetooth. Khi được kết nối, dữ liệu thu được qua Bộ não được truyền phát trực tiếp tới thiết bị của bạn và được vẽ theo thời gian thực trên Biểu đồ đường.

Chương trình chính

SPIKE Prime Science Stretch with data - STEP03 - vi-vn

Chương trình giải pháp

SPIKE Stretch with Data - Solution - en

Lời khuyên sử dụng dữ liệu khoa học
Dưới đây là ví dụ về dữ liệu mà học sinh có thể thấy được sau khi thực hiện thử nghiệm này.

DATA-Example.png

Phần mở rộng

Mở rộng kỹ năng toán học

Để kết hợp phát triển các kỹ năng toán học:

 • Sử dụng dữ liệu mẫu có trong bài học này (hoặc dữ liệu của bạn), yêu cầu học sinh mô tả những điều xảy ra đối với chuyển động khi biểu đồ có dạng đường thẳng và khi biểu đồ có dạng đường cong.
 • Yêu cầu học sinh tìm ra biểu thức toán theo dạng y = mx + b cho phần đường thẳng trên đồ thị, theo dữ liệu mẫu hoặc trong dữ liệu.
 • Yêu cầu học sinh tìm ra hệ phương trình bậc nhất (y=mx+b) theo cả cách thủ công và công cụ số.

Lưu ý: Điều này sẽ cần thêm thời gian.

MATH.png

Mở rộng kỹ năng ngôn ngữ

Để kết hợp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ:

 • Yêu cầu học sinh sử dụng tệp đa phương tiện số (digital media) để giải thích bài học này và kết quả mà các em tìm ra. Học sinh có thể thực hiện yêu cầu này bằng cách:
  • Tạo video
  • Đăng ảnh và nhận xét qua hệ thống quản lý học tập (nếu có)
  • Liên hệ với giáo viên dạy yoga để tìm hiểu kỹ xem liệu thiết bị như mô hình Vòng tập yoga có hữu ích hay không

Lưu ý: Điều này sẽ cần thêm thời gian.

LA.png

Định hướng nghề nghiệp

Những học sinh yêu thích bài học này có thể sẽ quan tâm đến việc khám phá các con đường nghề nghiệp sau đây:

 • Dịch vụ trị liệu
 • Kỹ thuật và công nghệ

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:
• Tạo một chương trình để tích hợp vào công cụ vẽ biểu đồ đường LEGO® Education SPIKE Prime
• Vẽ đồ thị dựa trên dữ liệu thực thu được từ cảm biến
• Xác định mối tương quan giữa các đường cong trên đồ thị với chuyển động thực

• Bộ công cụ học tập LEGO Education SPIKE Prime
• Thiết bị cài đặt Ứng dụng LEGO Education SPIKE

LỚP 9
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BÀI HỌC NĂNG LƯỢNG

• Động năng và thế năng
• Cơ năng
• Công và công suất

YÊU CẦU

• Viết được biểu thức tính động năng của vật.
• Viết được biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất.
• Nêu được cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật.
• Vận dụng khái niệm cơ năng phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản.
• Phân tích ví dụ cụ thể để rút ra được: công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực, công suất là tốc độ thực hiện công.
• Liệt kê được một số đơn vị thường dùng đo công và công suất.
• Tính được công và công suất trong một số trường hợp đơn giản.

LỚP 7
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BÀI HỌC TỐC ĐỘ

• Tốc độ chuyển động
• Đo tốc độ
• Đồ thị quãng đường – thời gian

YÊU CẦU

• Nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ, xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng, tốc độ = quãng đường vật đi/thời gian đi quãng đường đó.
• Liệt kê được một số đơn vị đo tốc độ thường dùng.
• Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường; thiết bị “bắn tốc độ” trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông.
• Vẽ được đồ thị quãng đường – thời gian cho chuyển động thẳng.
• Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước, tìm được quãng đường vật đi (hoặc tốc độ, hay thời gian chuyển động của vật).
• Dựa vào tranh ảnh (hoặc học liệu điện tử) thảo luận để nêu được ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.

TIN HỌC

LỚP 6 – KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN VÀ BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN
Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán, nêu được một vài ví dụ minh hoạ.
Mô tả được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối.
Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được.

LỚP 8 – THÔNG TIN VỚI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được.
Chủ động tìm kiếm được thông tin để thực hiện nhiệm vụ (thông qua bài tập cụ thể).
Đánh giá được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh hoạ.

LỚP 8 – XỬ LÍ VÀ TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU BẰNG BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ, lọc và sắp xếp dữ liệu.
Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng đó của phần mềm bảng tính.

CÔNG NGHỆ

LỚP 8 – THIẾT KẾ KĨ THUẬT
Trình bày được mục đích và vai trò của thiết kế kĩ thuật.
Mô tả được các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật.
Thiết kế được một sản phẩm đơn giản theo gợi ý, hướng dẫn.

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.