01

U3L5_Engage.png

Sofie, Daniel, Maria và Leo cùng nhau đến thăm một sa mạc nọ.
Các bạn ấy tự hỏi làm thế nào mà các loài động, thực vật có thể sinh tồn ở nơi khô hạn như vậy.

02

Explore_Leo-Maria.png

Môi trường sống là gì?
Sa mạc là nơi như thế nào?

03

Explore_Leo-Maria.png

Làm thế nào để các loài động, thực vật tồn tại ở đó?
Còn trong các môi trường sống khác thì sao?
Chọn một môi trường sống để khám phá.

04

Explore_Leo-Maria.png

Làm việc theo nhóm.
Lên kế hoạch cho môi trường sống của mình. Đặc điểm của môi trường ấy là gì?
Hãy vẽ ra ý tưởng của mình.

05

Explore_Leo-Maria.png

Những loài vật nào sống ở đó?
Hãy chọn ra hai loài vật để lắp ráp.
Em cần chú ý tạo kích thước sao cho hợp lý để chúng trông phù hợp khi đặt cạnh nhau.

06

Explore_Leo-Maria.png

Lập trình cho loài vật di chuyển.

07

Explain_Daniel-Sofie.png

Sử dụng mô hình và bản vẽ của em để giải thích:
môi trường sống em chọn có đặc điểm gì?

08

Explain_Daniel-Sofie.png

Sử dụng mô hình và bản vẽ của em để giải thích:
nhóm em đã lắp ráp những loài động vật nào cho môi trường sống này?

09

Explain_Daniel-Sofie.png

Sử dụng mô hình và bản vẽ của em để giải thích:
những bộ phận cơ thể nào giúp loài vật tồn tại trong môi trường sống của nó?
những hoạt động nào mang lại lợi ích cho loài vật?

10

MicrosoftTeams-image_(4).png

Hãy lắp ráp môi trường sống em đã thiết kế.
Bổ sung thêm các vật liệu thủ công.
Lắp ráp sao cho tạo hình chân thực nhất.

11

MicrosoftTeams-image_(4).png

Giải thích cách các động vật thích nghi để sống ở đó.
Đưa vào dẫn chứng như lý do chẳng hạn.

12

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Em làm tốt lắm!