01

Sofie đang chơi vui vẻ ở công viên giải trí. Bạn ấy muốn được trải nghiệm hết tất cả các trò chơi!

02

Sofie nghĩ rằng sẽ rất vui nếu thử ngồi một vòng quay.

03

Lắp ghép vòng quay ngựa gỗ cho Sofie đi thử.

04 -BI

05

Dưới đây là thử thách của em: tạo chương trình quay vòng quay ngựa gỗ.

06

U2L2_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ làm quay vòng quay ngựa gỗ.

Gecko U2L2_06_GHOST - en

07

U2L2_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U2L2_ICB_1 - en
Gecko U2L2_ICB_1 - en
Gecko U2L2_ICB_2 - en
Gecko U2L2_ICB_3 - en

Thay đổi chương trình của em để cải tiến vòng quay ngựa gỗ.

09

U2L2_inspiration_img_1.png
U2L2_inspiration_img_1.png
U2L2_inspiration_img_2.png
U2L2_inspiration_img_3.png

Nâng cấp vòng quay ngựa gỗ cho Sofie.