01

Leo đã thắng trong cuộc thi chinh phục mê cung. Bạn ấy đã hoàn thành thử thách mê cung chỉ trong sáu lần nghiêng!

02

Leo tự hỏi liệu bạn ấy có thể làm tốt hơn nữa hay không. Bạn ấy nghĩ rằng bản thân mình có thể hoàn thành thử thách mê cung chỉ trong năm lần nghiêng.

03

Xây dựng mê cung giống như mê cung của Leo. Hãy xem liệu em có thể hoàn thành thử thách mê cung đó trong bốn lần nghiêng hay không.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo chương trình mê cung. Cố gắng hoàn thành thử thách mê cung trong bốn lần nghiêng.

06

U4L4_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ đếm số lần nghiêng để hoàn thành thử thách mê cung.

Gecko U4L4_06_GHOST - vi-vn

07

U4L4_img_step_8.gif

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U4L4_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L4_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L4_ICB_2 - vi-vn
Gecko U4L4_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình để tạo sự khác biệt nào đó cho mê cung khi bị nghiêng.

09

U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_2.png
U4L4_inspiration_img_3.png

Nâng cấp mê cung của em bằng cách thêm các chướng ngại vật khác nhau.