SPIKE™ Cơ bản

Mê cung

Hãy cố gắng phá kỷ lục hiện tại của Leo về việc vượt qua thử thách mê cung!

30-45 phút
Sơ cấp
Lớp 4-5
U4L4_web_thumbnail.png

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Mê cung trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE
 • Nếu cần, hãy dạy trước những từ vựng liên quan như có năng lực (capable), bằng chứng (evidence), trở ngại (obstacles), ghi lại (record), nghiêng(tilt) và truyền(transfer).
 • Xem xét năng lực và kiến thức của tất cả học sinh. Phân hóa bài học để mọi học sinh đều có thể dễ dàng tiếp cận. Xem phần Phân hóa bên dưới để biết các gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng toán học. Xem phần Mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Giáo án

Tham gia

(Cả lớp, 5 phút)

 • Dẫn dắt học sinh thảo luận nhanh về cách năng lượng có thể được truyền từ vật thể này sang vật thể khác.
  • Trao đổi với học sinh về hiện tượng sẽ xảy ra khi hai vật thể va chạm vào nhau.
  • Đặt các câu hỏi, như: Khi hai vật thể va chạm với nhau, điều gì sẽ xảy ra với năng lượng của chúng? Làm thế nào em có thể biết được rằng hiện tượng truyền năng lượng đang diễn ra?
 • Giới thiệu cho học sinh về các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: đếm số lần nghiêng cần thiết để hoàn thành thử thách mê cung.
 • Phát một bộ gạch lắp ráp và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh sử dụng Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và chạy thử chương trình đếm số lần nghiêng để hoàn thành thử thách mê cung.
 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và kiểm tra mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để tạo điều gì đó khác biệt cho mê cung khi bị nghiêng.
  • Nâng cấp mê cung bằng cách thêm các chướng ngại vật khác nhau.
 • Bạn có thể tìm thấy nội dung hỗ trợ lập trình và lắp ráp trong phần Lời khuyên dưới đây.

Giải thích

(Cả lớp, 5 phút)

 • Tập hợp học sinh lại để các em suy ngẫm về các thử thách đã hoàn thành.
 • Đặt các câu hỏi, như: Cần bao nhiêu lần nghiêng để bóng đến mục tiêu? Năng lượng của quả bóng thay đổi như thế nào khi tương tác với chướng ngại vật hoặc bức tường mê cung? Làm thế nào có thể nhìn thấy quả bóng chuyển động?

Chế tạo

(Cả lớp, 5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm về những kết quả các em quan sát được về hiện tượng truyền năng lượng từ nơi này sang nơi khác.
 • Đặt các câu hỏi, như: Em đã thấy các tương tác ở đâu ảnh hưởng đến năng lượng của quả bóng trong mê cung? Em có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì khác cho thấy rằng hiện tượng truyền năng lượng đang diễn ra không?
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp vị trí thực hành của các em.

Đánh giá

(Liên tục trong suốt bài học)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc giải thích chuyển động có thể là dấu hiệu cho thấy xảy ra hiện tượng truyền năng lượng như thế nào.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ rằng em có thể giải thích chuyển động có thể là dấu hiệu cho thấy xảy ra hiện tượng truyền năng lượng như thế nào.
  • Xanh dương: Em có thể giải thích chuyển động có thể là dấu hiệu cho thấy xảy ra hiện tượng truyền năng lượng như thế nào.
  • Xanh lá: Em có thể giải thích chuyển động có thể là dấu hiệu cho thấy xảy ra hiện tượng truyền năng lượng như thế nào, đồng thời có thể giúp bạn khác thực hiện điều đó.

Phản hồi từ bạn bè

 • Trong các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về lập trình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách đầu tiên, hãy cung cấp cho các em ba Khối lập trình truyền cảm hứng để giúp các em sửa đổi chương trình của mình.
 • Khối lập trình truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm để tìm ra giải pháp cho riêng mình.
Gecko U4L4_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L4_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L4_ICB_2 - vi-vn
Gecko U4L4_ICB_3 - vi-vn

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để giúp cải tiến mô hình của các em.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.
U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_2.png
U4L4_inspiration_img_3.png

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Giới hạn số lượng chướng ngại vật trong mê cung
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh thay đổi mô hình của các em
 • Thử nghiệm với lập trình hoặc lắp ghép

Tăng độ khó bằng cách:

 • Tạo một chương trình khác để thu thập dữ liệu khi mê cung được nghiêng theo những cách khác nhau (ví dụ: trái, phải, tiến, lùi)
 • Khám phá các khối lập trình mới và khác nhau trong chương trình

Mở rộng

 • Sử dụng thông tin thu thập được từ Khối biểu đồ thanh, yêu cầu học sinh viết một đoạn văn so sánh kết quả của các em với kết quả của nhóm khác. Yêu cầu các em sử dụng các cách trình bày lớn hơn, nhỏ hơn và tương đương.

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Toán học: CCSS.MATH.CONTENT.4.NF.C.7

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Quan sát và giải thích mối tương tác giữa hai vật thể có thể tác động như thế nào đến năng lượng của một vật thể
 • So sánh và thực hiện lại để cải tiến thiết kế giải pháp
 • Tham gia một cách hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận tập thể

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • LEGO® Education SPIKETM Cơ bản
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.