U4_web_thumbnail.png
SPIKE™ Cơ bản

Những trò chơi lễ hội cuồng nhiệt

Bài giảng này sẽ giúp học sinh mở rộng khả năng hiểu biết của mình về năng lượng, truyền năng lượng và va chạm. Học sinh sẽ khám phá các cách sử dụng các kỹ năng quan sát khi các em dự đoán kết quả thay đổi về năng lượng trong một tình huống va chạm, mô tả mối quan hệ giữa năng lượng và tốc độ và dự đoán cách năng lượng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Các em cũng sẽ mở rộng khả năng hiểu biết về chuyển đổi năng lượng (thế năng và động năng) bằng cách nghiên cứu một giải pháp chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, thử nghiệm giải pháp để cải thiện và tinh chỉnh chức năng của chúng.

Học sinh sẽ cải thiện kỹ năng giao tiếp của các em khi tham gia vào một loạt các cuộc thảo luận tập thể về năng lượng, truyền năng lượng và va chạm.

Lớp 4-5
Khoa học: 5. Công nghệ: 3. Kỹ thuật: 3. Nghệ thuật: 2. Toán học: 3.
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khoa học

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.