SPIKE™ Cơ bản

Bắn bi Sơ cấp

Hãy thử trò chơi bắn bi Sơ cấp của Sofie và nâng cấp để khiến trò chơi trở nên khó đoán hơn!

30-45 phút
Sơ cấp
Lớp 4-5
U4L6_web_thumbnail.png

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Bắn bi Junior trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE
 • Nếu cần, hãy dạy trước các từ vựng liên quan như đệm giảm chấn (bumper), lật (flipper), chướng ngại vật (obstacle), có thể đoán trước (predictable), truyền (transfer) và * không thể đoán trước* (unpredictable).
 • Xem xét năng lực và kiến thức của tất cả học sinh. Phân hóa bài học để mọi học sinh đều có thể dễ dàng tiếp cận. Xem phần Phân hóa bên dưới để biết các gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng ngôn ngữ. Xem phần Mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Tham gia

(Cả lớp, 5 phút)

 • Dẫn dắt học sinh thảo luận nhanh về chuyển đổi năng lượng.
  • Nói chuyện với học sinh về con quay.
  • Đặt các câu hỏi, như: Loại năng lượng mà con quay có trước khi bắt đầu quay là gì? Trong khi nó đang quay thì sao? Năng lượng có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác như thế nào?
 • Giới thiệu cho học sinh về các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: khởi động trò chơi bắn bi Sơ cấp.
 • Phát một bộ gạch lắp ráp và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh sử dụng Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và chạy thử chương trình khởi động trò chơi bắn bi Sơ cấp.
 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và kiểm tra mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để trò chơi bắn bi Sơ cấp trở nên khó đoán hơn.
  • Nâng cấp trò chơi bắn bi Sơ cấp bằng cách thêm các chướng ngại vật khác nhau.
 • Bạn có thể tìm thấy nội dung hỗ trợ lập trình và lắp ráp trong phần Lời khuyên dưới đây.

Giải thích

(Cả lớp, 5 phút)

 • Tập hợp học sinh lại để các em suy ngẫm về các thử thách đã hoàn thành.
 • Đặt các câu hỏi, như: Em đã thực hiện những tinh chỉnh nào để thay đổi cách thức hoặc thời điểm trò chơi chuyển đổi thế năng thành động năng? Các chướng ngại vật khác nhau đã tác động đến quá trình chuyển đổi năng lượng như thế nào?

Chế tạo

(Cả lớp, 5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm về quá trình tinh chỉnh các giải pháp để chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
 • Đặt các câu hỏi, như: Loại chướng ngại vật đã ảnh hưởng đến năng lượng của quả bóng như thế nào? Em có thể thiết kế chướng ngại vật như thế nào để quá trình chuyển đổi năng lượng trở nên rõ ràng?
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp vị trí thực hành của các em.

Đánh giá

(Liên tục trong suốt bài học)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc tinh chỉnh một giải pháp chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ rằng em có thể tinh chỉnh một giải pháp chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
  • Xanh dương: Em có thể tinh chỉnh một giải pháp chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
  • Xanh lá: Em có thể tinh chỉnh một giải pháp chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, đồng thời cũng có thể giúp bạn khác thực hiện điều đó.

Phản hồi từ bạn bè

 • Trong các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về lập trình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách đầu tiên, hãy cung cấp cho các em ba Khối lập trình truyền cảm hứng để giúp các em sửa đổi chương trình của mình.
 • Khối lập trình truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm để tìm ra giải pháp cho riêng mình.
Gecko U4L6_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L6_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L6_ICB_2 - vi-vn
Gecko U4L6_ICB_3 - vi-vn

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để giúp cải tiến mô hình của các em.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.
U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_2.png
U4L6_inspiration_img_3.png

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh thay đổi mô hình của các em
 • Giới hạn số lượng chướng ngại vật để tạo và chạy thử

Tăng độ khó bằng cách:

 • Đưa một động cơ hoặc cảm biến khác vào trò chơi
 • Khám phá các khối lập trình mới và khác nhau trong chương trình

Mở rộng

 • Yêu cầu học sinh nghiên cứu các quy tắc của trò chơi bắn bi và viết các quy tắc cho trò chơi bắn bi Sơ cấp của các em, bao gồm cả cách ghi điểm và chiến thắng.

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Kỹ năng ngôn ngữ: CCSS.ELA-LITERACY.W.4.2.D

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Áp dụng ý tưởng của các em để tinh chỉnh một giải pháp chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác
 • Thử nghiệm giải pháp để cải tiến và tinh chỉnh chức năng của trò chơi
 • Tham gia một cách hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận tập thể

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • LEGO® Education SPIKETM Cơ bản
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.