SPIKE™ Cơ bản

Tránh mép biên

Em hãy thử thách bản thân sử dụng các cây gậy khác nhau để làm cho bóng dừng lại ở mục tiêu!

30-45 phút
Sơ cấp
Lớp 4-5
U4L5_web_thumbnail.png

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Tránh mép biên trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE
 • Nếu cần, hãy dạy trước những từ vựng liên quan như va chạm (impact), động năng(kinetic energy) và mục tiêu(target).
 • Xem xét năng lực và kiến thức của tất cả học sinh. Phân hóa bài học để mọi học sinh đều có thể dễ dàng tiếp cận. Xem phần Phân hóa bên dưới để biết các gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng toán học. Xem phần Mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Tham gia

(Cả lớp, 5 phút)

 • Dẫn dắt học sinh thảo luận nhanh về sự thay đổi năng lượng từ thế năng (tích trữ) thành động năng (chuyển động).
  • Trao đổi với học sinh về những hiện tượng sẽ xảy ra với năng lượng của một quả bóng ngay trước khi nó chuyển động.
  • Đặt các câu hỏi, như: Trước khi chuyển động, quả bóng có loại năng lượng nào? Sau đó quả bóng có loại năng lượng nào?
 • Giới thiệu cho học sinh về các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: làm cho quả bóng dừng lại ở mục tiêu để giành chiến thắng trong trò chơi.
 • Phát một bộ gạch lắp ráp và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh sử dụng Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và chạy thử chương trình dừng bóng ở mục tiêu.
 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và kiểm tra mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để cải tiến trò chơi.
  • Nâng cấp gậy và xem nó sẽ có tác động như thế nào đến trò chơi.
 • Bạn có thể tìm thấy nội dung hỗ trợ lập trình và lắp ráp trong phần Lời khuyên dưới đây.

Giải thích

(Cả lớp, 5 phút)

 • Tập hợp học sinh lại để các em suy ngẫm về các thử thách đã hoàn thành.
 • Đặt các câu hỏi, như: Em đã lập trình trò chơi như thế nào để đảm bảo bóng dừng lại ở mục tiêu? Việc thay gậy đánh ảnh hưởng như thế nào đến trò chơi và năng lượng của quả bóng?

Chế tạo

(Cả lớp, 5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy nghĩ về các cách tác động đến năng lượng của quả bóng.
 • Đặt các câu hỏi, như: *Việc thay đổi kích thước của một vật thể ảnh hưởng như thế nào đến việc chuyển đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác? Việc thay đổi kết cấu của một vật thể ảnh hưởng như thế nào đến việc chuyển đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác? *
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp vị trí thực hành của các em.

Đánh giá

(Liên tục trong suốt bài học)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc giải thích cách năng lượng chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ rằng em có thể giải thích cách năng lượng được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.
  • Xanh dương: Em có thể giải thích cách năng lượng được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.
  • Xanh lá: Em có thể giải thích cách năng lượng được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, đồng thời cũng có thể giúp bạn khác thực hiện điều đó.

Phản hồi từ bạn bè

 • Trong các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về lập trình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách đầu tiên, hãy cung cấp cho các em ba Khối lập trình truyền cảm hứng để giúp các em sửa đổi chương trình của mình.
 • Khối lập trình truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm để tìm ra giải pháp cho riêng mình.
Gecko U4L5_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L5_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L5_ICB_2 - vi-vn
Gecko U4L5_ICB_3 - vi-vn

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để giúp cải tiến mô hình của các em.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.
U4L5_inspiration_img_1.png
U4L5_inspiration_img_1.png
U4L5_inspiration_img_2.png
U4L5_inspiration_img_3.png

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh thay đổi mô hình của các em
 • Thử nghiệm với lập trình hoặc lắp ghép

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thay đổi đường đi của bóng
 • Thay đổi vị trí của mục tiêu

Mở rộng

 • Khi học sinh chơi trò chơi Tránh mép biên, hãy yêu cầu các em đo và ghi lại chiều dài của mỗi lần thử với (các) gậy đã chọn. Yêu cầu các em ghi lại các giá trị đo được vào bảng gồm hai cột.

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Toán học: CCSS.MATH.CONTENT.4.MD.A.1

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Khám phá và mô tả sự chuyển đổi năng lượng (thế năng và động năng)
 • Áp dụng và kiểm tra kiến thức khoa học hiện có của học sinh về chuyển đổi năng lượng
 • Tham gia một cách hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận tập thể

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • LEGO® Education SPIKETM Cơ bản
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.