SPIKE™ Cơ bản

Trò chơi golf mini

Kiểm tra kỹ năng của các em với trò chơi golf mini của Sofie!

30-45 phút
Sơ cấp
Lớp 4-5
U4L1_web_thumbnail.png

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Trò chơi golf mini trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE
 • Nếu cần, hãy dạy trước những từ vựng liên quan như năng lượng (energy), chuyển động (motion), chương trình (program), thử nghiệm(test) và nâng cấp (upgrade).
 • Xem xét năng lực và kiến thức của tất cả học sinh. Phân hóa bài học để mọi học sinh đều có thể dễ dàng tiếp cận. Xem phần Phân hóa bên dưới để biết các gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng toán học. Xem phần Mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Tham gia

(Cả lớp, 5 phút)

 • Dẫn dắt học sinh thảo luận nhanh về tốc độ của vật thể liên quan như thế nào với năng lượng mà vật thể đó có được.
  • Trao đổi với học sinh về một quả bóng đang chuyển động (ví dụ: một quả bóng lăn xuống đồi hoặc bị đá qua sân bóng).
  • Đặt các câu hỏi, như: Quả bóng nào có nhiều năng lượng hơn: quả bóng không chuyển động hay quả bóng đang lăn xuống đồi? Các em có thể thay đổi năng lượng của quả bóng bằng cách nào?
 • Giới thiệu với học sinh về các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: cố gắng đưa bóng vào lỗ với trò chơi golf mini.
 • Phát một bộ gạch lắp ráp và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh sử dụng Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và chạy thử chương trình đánh bóng vào lỗ.
 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và kiểm tra mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để cải tiến trò chơi golf mini.
  • Nâng cấp trò chơi golf mini để tăng độ khó cho trò chơi.
 • Bạn có thể tìm thấy nội dung hỗ trợ lập trình và lắp ráp trong phần Lời khuyên dưới đây.

Giải thích

(Cả lớp, 5 phút)

 • Tập hợp học sinh lại để các em suy ngẫm về các thử thách đã hoàn thành.
 • Đặt các câu hỏi như: Em đã sửa đổi chương trình của mình như thế nào để đảm bảo quả bóng có đủ năng lượng để lọt vào lỗ? Tốc độ của gậy đánh golf mini ảnh hưởng đến năng lượng của quả bóng như thế nào?

Chế tạo

(Cả lớp, 5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy nghĩ về mối quan hệ giữa tốc độ và năng lượng của một vật thể.
 • Đặt các câu hỏi như: Em có thể làm gì với một vật thể để tăng năng lượng mà vật thể đó có? Tại sao việc nắm rõ mối quan hệ giữa tốc độ và năng lượng của một vật thể là rất quan trọng?
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp vị trí thực hành của các em.

Đánh giá

(Liên tục trong suốt bài học)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc mô tả mối quan hệ giữa tốc độ và năng lượng của một vật thể.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ rằng em có thể mô tả mối quan hệ giữa tốc độ và năng lượng của một vật thể.
  • Xanh dương: Em có thể mô tả mối quan hệ giữa tốc độ và năng lượng của một vật thể.
  • Xanh lá: Em có thể mô tả mối quan hệ giữa tốc độ và năng lượng của một vật thể, đồng thời cũng có thể giúp bạn khác thực hiện việc đó.

Phản hồi từ bạn bè

 • Trong các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về lập trình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách đầu tiên, hãy cung cấp cho các em ba Khối lập trình truyền cảm hứng để giúp các em sửa đổi chương trình của mình.
 • Khối lập trình truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm để tìm ra giải pháp cho riêng mình.
Gecko U4L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L1_ICB_2 - vi-vn
Gecko U4L1_ICB_3 - vi-vn

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để giúp cải tiến mô hình của các em.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.
U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_2.png
U4L1_inspiration_img_3.png

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học để chỉ bao gồm thử thách đầu tiên
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh thay đổi mô hình của các em

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thay đổi thiết kế của gậy đánh golf để xem nó ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ của bóng
 • Khám phá các khối lập trình mới và khác nhau trong chương trình

Mở rộng

 • Yêu cầu học sinh nghiên cứu kỹ lưỡng các hình đối xứng đường thẳng trong bài học Trò chơi golf mini. Yêu cầu các em ghi lại các góc khác nhau của gậy đánh golf, sau đó vẽ và dán nhãn các hình và tất cả các phần liên quan (ví dụ: đường thẳng song song, đường vuông góc, góc).

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Toán học: CCSS.MATH.CONTENT.4.G.A.3

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Khám phá các nguyên lý cơ bản của năng lượng và mối liên hệ của chúng với tốc độ của vật thể
 • Xác định và mô tả mối quan hệ giữa tốc độ và năng lượng
 • Tham gia một cách hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận tập thể

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • LEGO® Education SPIKETM Cơ bản
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.