01

Sofie muốn kiểm tra kỹ năng chơi golf mini của mình.

02

Sofie đã và đang tập luyện. Bạn ấy cho rằng mình có thể đánh bóng vào lỗ.

03

Lắp ghép một trò chơi golf mini như của Sofie. Cố gắng đánh bóng vào lỗ.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của các em: tạo chương trình đánh bóng vào lỗ.

06

U4L1_img_step_7.png

Tạo chương trình. Xem liệu bạn ấy có thể đánh bóng vào lỗ hay không.

Gecko U4L1_06_GHOST - vi-vn

07

U4L1_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U4L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L1_ICB_2 - vi-vn
Gecko U4L1_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình của các em để cải tiến trò chơi golf mini.

09

U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_2.png
U4L1_inspiration_img_3.png

Nâng cấp trò chơi golf mini của các em để tăng độ khó cho trò chơi.