01

Sofie tìm thấy một trò chơi mà bạn ấy không nhận ra được. Đó là trò chơi bắn bi Sơ cấp.

02

Bạn ấy nghĩ rằng trò chơi bắn bi Sơ cấp này rất đơn giản. Chỉ có một chướng ngại vật duy nhất.

03

Hãy lắp ghép một trò chơi bắn bi Sơ cấp như trò chơi của Sofie và chơi thử!

04 -BI

05

Dưới đây là thử thách của em: tạo chương trình khởi động trò chơi bắn bi Sơ cấp.

06

U4L6_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ khởi động trò chơi bắn bi Sơ cấp.

Gecko U4L6_06_GHOST - vi-vn

07

U4L6_img_step_8.gif

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U4L6_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L6_ICB_1 - vi-vn
Gecko U4L6_ICB_2 - vi-vn
Gecko U4L6_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình để trò chơi bắn bi Sơ cấp trở nên khó đoán hơn.

09

U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_2.png
U4L6_inspiration_img_3.png

Nâng cấp trò chơi bắn bi Sơ cấp bằng cách thêm các chướng ngại vật khác nhau.