01

Hôm nay, Daniel đang tham gia chuyến hành trình khám phá Thành phố Spike. Bạn ấy rất vui khi đến tất cả các điểm tham quan mới.

02

Daniel quyết định đến thăm tòa nhà cao nhất của thành phố, Tháp Spike. Bạn ấy phải đi phà qua sông để đến đó.

03

Lắp ghép phà qua sông để giúp Daniel đến thăm Tháp Spike.

04 -BI

05

Sau đây là thử thách của em: tạo và chạy thử chương trình đưa phà qua sông đến Tháp Spike.

06

U3L1_img_step_7.png

Tạo chương trình. Chương trình sẽ đưa phà qua sông đến Tháp Spike.

Gecko U3L1_06_GHOST - vi-vn

07

U3L1_img_step_8.png

Thử nghiệm chương trình của em.

08

Gecko U3L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U3L1_ICB_2 - vi-vn
Gecko U3L1_ICB_3 - vi-vn

Sửa đổi chương trình của em để cải thiện chuyến đi phà qua sông.

09

U3L1_inspiration_img_1.png
U3L1_inspiration_img_1.png
U3L1_inspiration_img_2.png
U3L1_inspiration_img_3.png

Nâng cấp phà qua sông cho chuyến hành trình tiếp theo của Daniel.