MINDSTORMS EV3-basissæt

Indsaml stenprøverne

Design, byg og programmér en robot, der kan navigere til stenprøverne, indsamle dem og bringe dem tilbage til baseområdet.

90-120 min.
Let øvet
5.-8. klasse
lesson-header-3-6

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i EV3 Classroom-appen.
 • Find oplysninger om Mars-sten, og hvad forskere har fundet ud af ved at studere dem.
 • Hvis du føler, der er behov for det, kan du planlægge at bruge nogle lektioner på at gennemgå enheden Robottræner i appen. Det vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.
 • For at gennemføre denne lektion skal eleverne have bygget de otte Space Challenge-modeller og opsat udfordringsmåtten.
 • Hvis du ikke har eleverne i en dobbeltlektion, bør du planlægge at køre denne lektion over flere undervisningsgange.

Del A

2. Inddrag eleverne (10 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne mission.
 • Forklar missionens mål, regler og de mærker, man kan opnå.
 • Opdel klassen i hold.

3. Undersøg (25 min.)

 • Få eleverne til at brainstorme idéer til at løse denne mission.
 • Tilskynd dem til at lave flere prototyper, hvor de undersøger både byggeri og programmering.
 • Giv holdene tid til at arbejde selvstændigt med at bygge og afprøve deres løsninger.

4. Forklar (10 min.)

 • Snak om de vigtigste funktionaliteter, som robotten skal have for at kunne indsamle stenprøverne og bringe dem tilbage til baseområdet.

Del B

5. Udbyg (45 min.)

 • Få hvert hold til at øve sig i at stille deres robot op og sende den ud på missionen for at indsamle stenprøverne.
 • Lad dem fortsætte med at arbejde på deres robotter, indtil de er klar til et forsøg med bedømmelse.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Tildel mærker afhængigt af, hvor godt hvert hold løste missionen.
 • Evaluer kreativiteten af hvert holds løsning, og hvor godt de arbejdede sammen.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Det, at forskerne studerer sammensætningen af sten fra Mars' overflade, kan hjælpe dem med at forstå overfladens historie og udvikling. Organiske molekyler, der indeholder carbon og hydrogen, er særlig interessante, fordi de er forbundet med biologiske processer og kan være tegn på liv.

engage-3-6

Brug disse spørgsmål til at inddrage eleverne i en samtale om, hvad vi kan lære af at studere Mars-sten:

 • Hvad er Mars-sten?
 • Hvad kan vi lære af at undersøge dem?

Missionens mål
Robotten indsamler stenprøverne og bringer dem alle tre til baseområdet.

Her er et løsningseksempel på gennemførelse af denne mission:

MCR-SV-3-4-Return-the-Rock-Samples-Cover

Missionsregler
Der er fem regler, som gælder for alle Space Challenge-missioner. Sørg for, at eleverne kender dem alle, før de starter:

 • Din robot skal altid starte missionen fra baseområdet.
 • Din robot skal forlade baseområdet, før den udfører missionen.
 • Robotten anses for at være vendt tilbage, når en hvilken som helst del af robotten krydser en hvilken som helst del af baseområdets linje.
 • Det er ikke tilladt at røre ved robotten, mens den er uden for baseområdet.
 • Hvis du rører ved robotten, mens den er helt uden for baseområdet, og den holder en genstand, skal genstanden returneres til sin oprindelige position, og du skal starte forfra på missionen.

Missionsmærker
Der er fire niveauer af mærker. Forklar, at hvert hold får tildelt et mærke, alt efter hvor godt de udfører missionen. Se en beskrivelse af mærkerne i denne mission i afsnittet Evalueringsmuligheder nedenfor.

Byggetips

Løsninger uden facitliste
Dette projekt er designet således, at hvert hold kan finde på deres egen unikke løsning. Brug disse spørgsmål til at hjælpe holdene med at brainstorme idéer til at løse denne mission:

 • På hvilke måder kan robotten navigere til de tre stenprøver?
 • Hvilken type motoriseret mekanisme kan bruges til at indsamle stenprøverne forsigtigt og forsvarligt?
solution-3-4and6

Eksempel på løsning af mission
Løsningseksemplet består af følgende løsningsudvidelser:

PDF-3-4and6-Solution-Cover

Udfør missionen
Placer stenprøverne i deres oprindelige positioner, placer løsningseksempelmodellen i startposition "2" på udfordringsmåtten, og udfør missionen. Sørg for, at dit Indsamlingsmodul placeres som vist i videoen.

MCR-SV-3-4-Return-the-Rock-Samples-Cover

Missionsfejlfinding
Foreslå eleverne at bygge et modul, der er stort nok til at indsamle alle tre stenprøver på én gang.

Programmeringstips

Løsningsprogram

EV3 Classroom-Programs 3-6-solution da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • arbejde side om side med eleverne for at hjælpe dem med at finde ud af, hvordan man navigerer i en nøje planlagt bane for at indsamle stenprøverne
 • få eleverne til at gennemføre lektionen Grip og slip i enheden Robottræner, før de prøver denne mission
 • tilskynde til peerlæring og -coaching

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • tilfældigt ændre stenprøvernes position og få eleverne til at lave et program, der kun bringer de sten tilbage, der er markeret med rødt
 • begrænse den tid, eleverne har til at løse missionen
 • tilføje designbegrænsninger ved at begrænse antallet af tilgængelige LEGO® elementer eller tilknytte en "pris" til hver type LEGO element og en "maksimal pris" pr. robot

Evalueringsmuligheder

Underviserens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne designede en robot, der opfylder kravene i missionen.
 • Eleverne fandt på kreative løsninger og overvejede flere forskellige løsninger.
 • Eleverne arbejdede sammen som et hold for at gennemføre missionen.

Mærke
Tildel et mærke afhængigt af, hvor godt holdet løste missionen.

 • Bronze: Kun én af stenprøverne blev afleveret i baseområdet.
 • Sølv: To eller flere stenprøver blev bragt tilbage til baseområdet i løbet af et vilkårligt antal kørsler.
 • Guld: Det lykkedes holdet at få indsamlet alle stenprøverne på én gang og få bragt dem tilbage til baseområdet.
 • Platin: Det lykkedes holdet at få indsamlet alle stenprøverne på én gang og få bragt dem tilbage til baseområdet. Holdet gik også ud over missionskravene ved at tilføje elementer til designet.
assessment-row-space

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge det mærke, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Bronze: Vi gjorde det bedste, vi kunne under vanskelige forhold.
 • Sølv: Vi havde et par uheld undervejs, men vi kæmpede videre til slutningen af missionen.
 • Guld: Vi har gennemført missionen med fremragende resultater.
 • Platin: Vi har ikke kun gennemført missionen, men også tilføjet originale og effektive elementer til vores design.

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation kan du få dem til at:

 • udarbejde en præsentation eller en video, der fremhæver deres robots funktioner og ydeevne
 • udarbejde en præsentation, der forklarer nogle vigtige funktioner i deres program

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Informationsteknologi (computerprogrammering)
 • Fremstilling og teknik (teknisk planlægning)
 • Naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (ingeniørvidenskab og teknologi)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • demonstrere deres færdigheder i at løse en mission

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Stof og stofkredsløb

 • Eleven kan analysere dele af stofkredsløb.
 • Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb.

Formidling

 • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Redesign

 • Eleven kan på baggrund af kritisk analyse og vurdering udvikle konkrete forslag til redesign af digitale artefakter og de situationer, artefaktet indgår i.
 • Eleven har viden om egne handlemuligheder ift. digitale artefakters betydning i samfundet.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.