BricQ Motion Essential

Seilbil

Ohoi! Bygg en seilbil og utforsk en usynlig skyvkraft.
Hvilken seilutforming fanger opp mest vind og får seilbilen til å gå lengst?

30–45 min.
Middels
Barnehage–2. trinn
U1L6.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Klargjør et testområde for seilbilen:
  • Du trenger en glatt overflate som er omtrent tre meter lang og én meter bred.
  • Bruk maskeringsteip til å markere startstreken.
  • Hvis du ikke har elektriske vifter, ber du elevene vinke med lokkene til oppbevaringsboksene eller blåse på seilene for å skape «vind» i stedet.
 • Kontroller at du har tatt for deg skyvebegrepet i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon lenger nede for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U1L6.EngageThumbnail.png
 • Start en diskusjon om hvordan vind er en kraft som skyver og trekker, og hvordan seil er formet for å fange opp den kraften mest effektivt.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan beveger en seilbil seg? Vinden skyver den.
  • Kan du se vinden? Nei, men du kan se effekten av vinden.
 • Hvis elevene trenger litt veiledning, kan du hjelpe dem ved å spørre:
  • Hvor mange forskjellige seilformer så du i videoen?
  • Hvilken form og størrelse på seilet tror du vil fungere best?
 • Fortell elevene at de skal bygge en seilbil og utforme sine egne seil.
 • Gi et sett til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge seilbilmodellen. Be dem om å arbeide etter tur. En partner leter etter klossene mens den andre bygger, og bytt roller etter at hvert trinn er gjort.
 • Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Når elevene er ferdig med å bygge, må de utforme og lage minst to forskjellige papirseil som skal testes.
 • Del 1: Be elevene utvikle hypoteser for hvor langt seilbilen ruller med hver seiltype. Be dem sette en kloss eller minifigur ved siden av testområdet for å markere hvor de tror seilbilen kommer til å stoppe etter hvert forsøk. Be dem bruke en tommestokk til å måle. Sørg for at de registrerer de faktiske resultatene etter hvert forsøk (Lærerstøtte - Ytterligere ressurser).
 • Del 2: Etter at elevene har testet alle seilene sine, ber du dem om å:
  • Utforme ytterligere ett seil hver (dvs. to per gruppe)
  • Teste seilbilene på nytt
  • Bestemme hvilken seilform som er best, og hvorfor
 • Hvis du har nok tid, kan hele klassen delta i en «seilbilregatta» med sine foretrukne seilutforminger.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan dele det de har bygget.

 • Still spørsmål som:

  • Hvilken seilform skjøv seilbilen lengst? Hvorfor?
 • Forklar at formen og størrelsen på seilet bidrar til å fange opp vinden for å skyve seilbilen fremover, og at vindretningen kan påvirke bevegelsen. Større seil har mer areal som vinden kan skyve mot, så store seil flytter derfor bilen raskere. Dette gjør at den går lenger enn biler med mindre seil.

Utdype

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Still elevene spørsmål for å hjelpe dem med å sammenligne styrkene og svakhetene i seil- og bilutformingene sine. Her er noen forslag:
  • Hvilket seil skjøv seilbilen lengst?
  • Hvorfor tror du det var din beste utforming? Var det formen? Størrelsen? Noe annet med utformingen?
  • Hva kan du endre for å gjøre seilet enda bedre?
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål gjennom hele leksjonen for å få elevene til å tenke på begrepene de jobber med.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under bygging av modellene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive hvordan ulike seilutforminger fanger opp vinden, og hvordan dette påvirker hvordan seilene skyver bilene deres.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan beskrive hva «skyv» og «trekk» betyr.
  • Blå: Jeg vet at jeg kan beskrive hva «skyv» og «trekk» betyr.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare hva «skyv» og «trekk» betyr, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Elevene kan bruke saks til å klippe ut seilutformingene, eller de kan bare rive ut formene med hendene. Oppmuntre dem til også å eksperimentere med å brette papiret for å gjøre det mer stivt langs bretten.
 • LEGO® binderselementer holder seilene på plass ved å gripe toppen og bunnen av seilet. Hvis papiret er for tynt, kan det blåse ut av bindersene. Hvis dette skjer, bretter du papiret for å doble eller tredoble tykkelsen. Da holder det seg på plass.
 • Seilene skal være minst 15 cm høy for å passe standard seilbilmodell. Elevene kan også forhøye eller forkorte mastene, noe som krever at de justerer høyden på seilene sine.
 • Elevene kan bruke en elektrisk vifte til å skyve seilene, bruke lokket på oppbevaringsboksene som håndvifte eller blåse på seilene.
 • De kan plassere en minifigur med et rutete flagg for å markere distansen bilen tilbakela etter hvert forsøk. Hvis den forrige distansen slås, flytter de minifiguren for å markere det nye stoppepunktet. Ellers lar du den bare være der den er.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Be elevene om å teste to seilutforminger (begrense formvalg til et rektangel og en trekant)
  Øk vanskelighetsgraden ved å:
 • Oppmuntre elevene til å bruke forskjellige materialer til seilene (f.eks. bare LEGO® klosser, papp), og deretter vurdere hvordan dette påvirket ytelsen

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
For å legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter ber du elevene om å bruke LEGO® klosser i kombinasjoner av 2, 5 eller 10 til å beregne, måle og sammenligne seilbilenes tilbakelagte distanse.

MAT0002 – måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Utforsk effekten av ulike vindstyrker som presser på et objekt for å flytte en seilbil
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)
 • To-tre mellomstore elektriske vifter (ideelt sett én for hver åttende elev)
 • Blyanter
 • Sakser
 • 3 papirstykker for hver gruppe
 • Tommestokker

Naturfag etter 4.trinn – NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi

Matematikk etter 3.trinn – MAT0003:

 • bruke ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.