MINDSTORMS EV3 grunnsett

Gripe og slippe

Bygg et motorisert verktøy for å flytte objekter.

45–90 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header-1-3

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i EV3 Classroom-appen.
 • Samle inn informasjon om motoriserte verktøy og hvordan de brukes i robotikk.
 • For å fullføre denne leksjonen, må elevene ha bygget kjørebasemodellen. Det tar omtrent 30 minutter.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Del klassen inn i par.

3. Utforske (20 min.)

 • Be hvert par bygge kuben, middels motor og ultralydsensorutvidelsen for kjørebasen.
 • Gi elevene litt tid til å bruke programsekvensen for å utforske hvordan dette motoriserte verktøyet kan brukes til å flytte kuben.

4. Forklare (5 min.)

 • Start en diskusjon om de viktigste funksjonene ved utvidelsen til middels motor og dens begrensninger.

5. Utdype (15 min.)

 • Utfordre elevene til å programmere kjørebasen til å bruke ultralydsensoren slik at den stopper nær kuben, og deretter senker armen for å hente og returnere kuben.
 • Ikke glem å gi elevene nok tid til å rydde opp.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Start en diskusjon

Motoriserte verktøy kan festes til roboter for å gjøre dem i stand til å utføre forskjellige oppgaver. Noen er svært spesialiserte og optimaliserte for et enkelt formål, mens andre er mer allsidige.

engage-1-3

Bruk disse spørsmålene til å starte en diskusjon blant elevene om hvordan roboter kan bruke motoriserte verktøy:

 • Hvilke oppgaver bør et motorisert verktøy som skal håndtere objekter, utføre?
 • I hvilke situasjoner vil du velge et svært spesialisert motorisert verktøy?
 • I hvilke situasjoner vil et allsidig motorisert verktøy være mer passende?

Byggetips

build-1-3

Byggeinstruksjoner

Ikke demonter kjørebasen etter bruk.

Programmeringstips

Hovedprogram

EV3 Classroom-Programs 1-3-program nb-no

Mulig løsning

EV3 Classroom-Programs 1-3-solution nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • la elevene plassere kuben ved en kjent og fast distanse
 • bruke ekstra tid på å forklare hvordan man bruker ultralydsensoren

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene om å endre utvidelsen til middels motor for å flytte objekter i forskjellige former og størrelser
 • utfordre elevene til å lage sine egne kjørebaseverktøy

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier for å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene kan bruke et motorisert verktøy til å flytte og slippe et objekt.
 • Elevene kan bruke ultralydsensoren til å finne ut når de bør aktivere det motoriserte verktøyet.
 • Elevene kan utvide sitt program slik at det returnerer et objekt til startposisjonen for kjørebasen.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Bronse: Jeg har brukt et motorisert verktøy til å flytte og slippe kuben.
 • Sølv: Jeg har brukt ultralydsensoren til å aktivere et motorisert verktøy til rett tid for å flytte og slippe kuben.
 • Gull: Jeg har brukt ultralydsensor til å aktivere et motorisert verktøy til rett tid, og jeg har flyttet kuben til startposisjonen for kjørebasen.
 • Platina: Jeg har brukt ultralydsensor til å aktivere et motorisert verktøy til rett tid, og jeg har flyttet forskjellige objekter til startposisjonen for kjørebasen.
assessment-row

Flere ideer til norskundervisningen

For å integrere utvikling av språkferdigheter ber du elevene om å:

 • forberede og legge frem en presentasjon om hvordan kjørebasen bruker det motoriserte verktøyet til å fullføre oppgaver, fremheve verktøyets styrker, komponenter som brukes osv.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)
 • Naturfag, teknologi, maskinteknikk og matematikk (naturfag og matematikk)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • opprette et motorisert verktøy for kjørebasen
 • utforske hvordan man flytter og slipper objekter

Kompetansemål naturfag etter 7. trinn

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Kompetansemål naturfag etter 10. trinn

 • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger

Kompetansemål matematikk etter 6. trinn

 • formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere og forklare eigne tenkjemåtar

Kompetansemål matematikk etter 7. trinn

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Kompetansemål matematikk etter 8. trinn

 • lage og løyse problem som omhandlar samansette måleeiningar
 • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.