MINDSTORMS EV3 grunnsett

Vinkler og mønstre

Bruk gyrosensoren til å svinge ved nøyaktige vinkler og Mine blokker til å organisere programmer.

45–90 min.
Middels
6.–8. trinn
lesson-header-1-5

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i EV3 Classroom-appen.
 • Samle inn informasjon om hvordan gyrosensoren fungerer.
 • Det anbefales at elevene fullfører de andre leksjonene i dette emnet før de begynner denne utfordringen.
 • For å fullføre denne leksjonen, må elevene ha bygget kjørebasemodellen. Det tar omtrent 30 minutter.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Del klassen inn i par.

3. Utforske (20 min.)

 • Be hvert par bygge kuben og Gyrosensor-utvidelsen for kjørebasen.
 • Gi elevene litt tid til å bruke programsekvensen for å utforske hvordan gyrosensoren kan brukes til å oppdage endringer i retning, og hvordan Mine blokker kan brukes til å organisere programmer.

4. Forklare (5 min.)

 • Start en diskusjon om hvordan Mine blokker kan brukes til å organisere og gjenbruke kode.

5. Utdype (15 min.)

 • Utfordre elevene til å bruke gyrosensoren og Mine blokker til å programmere kjørebasen til å kjøre rundt i en firkant tre ganger, og deretter kjøre rundt i en trekant.
 • Ikke glem å gi elevene nok tid til å rydde opp.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Start en diskusjon

Gyrosensoren måler endringer i rotasjon for å bidra til å bestemme retning. Roboter med hjul kan bruke disse sensorene til å navigere, foreta nøyaktige svinger og holde styr på posisjonen sin.

engage-1-5

Bruk disse spørsmålene til å starte en diskusjon blant elevene om hvordan roboter kan bruke gyrosensorer:

 • I hvilke situasjoner kan det være nyttig å oppdage endringer i retning slik at en robot kan navigere?
 • Vet du om noen enheter som bruker en gyrosensor?
 • Hvordan fungerer en gyrosensor?

Byggetips

build-1-5

Byggeinstruksjoner

Ikke demonter kjørebasen etter bruk.

Bruke gyrosensoren
Gyrosensoren må stå helt stille mens den plugges inn i EV3-klossen og i løpet av oppstarten av EV3-klossen. Hvis vinkelavlesningen til gyrosensoren endres mens kjørebasen står stille, plugger du sensoren ut og deretter inn igjen.

Programmeringstips

Hovedprogram

EV3 Classroom-Programs 1-5-program nb-no

Mulig løsning

EV3 Classroom-Programs 1-5-solution nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • bruke litt ekstra tid på å forklare hvordan man bruker gyrosensoren
 • forklare hvordan man oppretter og bruker Mine blokker

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • utfordre elevene til å opprette et program som får kjørebasen til å kjøre i en «Z-formasjon»
 • opprette en labyrint og utfordre elevene til å se hvor raskt de kan opprette et program som navigerer gjennom den

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier for å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene kan programmere kjørebasen til å kjøre rundt i mønstre ved bruk av vinkelavlesningene til gyrosensoren.
 • Elevene kan bygge et Mine blokker-program.
 • Elevene forstår hvordan Mine blokker kan brukes til gjøre programmene ryddigere og enklere å bruke.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Bronse: Jeg har fått kjørebasen til å snu 45 grader basert på vinkelavlesningene til gyrosensoren.
 • Sølv: Jeg har brukt Mine blokker til å få kjørebasen til å kjøre rundt i en trekant basert på vinkelavlesningene til gyrosensoren.
 • Gull: Jeg har opprettet en Min blokk til å få kjørebasen til å kjøre rundt i et kvadrat basert på vinkelavlesningene til gyrosensoren.
 • Platina: Jeg har opprettet og brukt en Min blokk til å organisere programmet. Det får kjørebasen til å kjøre rundt i et kvadrat gjentatte ganger basert på vinkelavlesningene til gyrosensoren.
assessment-row

Flere ideer til norskundervisningen

For å integrere utvikling av språkferdigheter ber du elevene om å:

 • Be elevene om å forberede og gi en presentasjon av hvordan de programmerte kjørebasen, og hvordan de brukte Mine blokker til å behandle og forenkle programmene.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)
 • Informasjonsteknologi (spillprogrammering)
 • Informasjonsteknologi (IT-programmer)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • programmere kjørebasen til å stoppe ved spesifikke vinkler
 • bruke Mine blokker til å organisere programmene

Kompetansemål naturfag etter 7. trinn

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Kompetansemål naturfag etter 10. trinn

 • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger

Kompetansemål matematikk etter 6. trinn

 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
 • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster

Kompetansemål matematikk etter 7. trinn

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Kompetansemål matematikk etter 8. trinn

 • lage og løyse problem som omhandlar samansette måleeiningar
 • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.