MINDSTORMS EV3 grunnsett

Gjør deg klar til å dra til Mars

Kom i gang med Space Challenge.

45–90 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header-3-1

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i EV3 Classroom-appen.

2. Engasjere (10 min.)

 • Se videoen om emnet og bruk ideene i delen Starte en diskusjon nedenfor slik at elevene kan diskutere bemannede oppdrag til Mars.
 • Forklar reglene for og hensikten til Space Challenge.
 • Del opp klassen i seks lag.

3. Utforske (25 min.)

 • Be elevene om å bygge modellene de trenger for Space Challenge. Det er seks grupper med modeller. For å gjøre arbeidsbelastningen lik for alle skal noen lag bygge flere små modeller, mens andre bygger én stor modell.
 • Når lagene er ferdig med å bygge, ber du dem om å plassere modellene på utfordringsmatten.

4. Forklare (5 min.)

 • Be hvert lag forklare hvilken rolle modellen(e) har i et bemannet oppdrag til Mars.

5. Utdype (5 min.)

 • Oppmuntre elevene til å utvikle en plan for å løse Space Challenge.
 • Ikke glem å gi elevene nok tid til å rydde opp.
 • Ikke demonter modellene etter bruk. Pakk dem inn i tøy, papir eller bobleplast.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Start en diskusjon

Mennesker har lenge vært fascinert av Mars, planeten i vårt solsystem som ligner mest på Jorden. Ubemannede oppdrag til Mars har sendt opp enheter som går i bane, sonder og roboter for å utforske planeten siden 1960-tallet, men hva kreves det for å utføre et vellykket bemannet oppdrag til Mars?

MCR-UV-Space-Challenge-Cover

Be elevene om å vurdere følgende spørsmål:

 • Hva kreves for å støtte menneskers liv på Mars?
 • Hvordan kan roboter hjelpe mennesker med å utforske Mars?
 • Hva kan vi lære av å dra til Mars?
 • Hvordan kan et mannskap på Mars kommunisere med et kontrollsenter på Jorden?

Målsetting for Space Challenge
Elevene får prestasjonsmerkene bronse, sølv, gull eller platina for hvert oppdrag de fullfører. Målet med Space Challenge er å fullføre så mange vellykkede oppdrag som mulig før raketten skytes opp og drar til Mars-utposten i det siste oppdraget. Hvert oppdrag kommer med en målsetting og sine egne bestemte regler, men det er fem generelle regler elevene må vite før de begynner:

 • Fullfør så mange oppdrag som mulig.
 • De bestemmer selv rekkefølgen på oppdragene.
 • De kan prøve hvert oppdrag mer enn én gang.
 • Initiere oppskyting-oppdraget er det siste oppdraget og avslutter Space Challenge.
 • Dommeren bestemmer hvilke prestasjonsmerker som blir utdelt.

Byggetips

Bygge modellene
Gi elevene følgende tips mens de bygger modellene:

 • Sørg for at hver modell har blitt bygget på riktig måte og at alle mekanismene fungerer som de skal.
 • Hvis de ønsker å se hvordan de bygger og endrer modellene, kan du lese den siste siden i byggeinstruksjonene
 • Modellene Mannskap, Krater, Solcellepanel, Utskytningsrampe og Mars-utpost bruker Dual Lock fester.
 • Sett ut Dual Lock festene forsiktig og plasser modellen på riktig plass på utfordringsmatten.
 • Se oversikten over utfordringsmatten for riktig plassering av modellene.
set-up-space-models-on-mat

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • hjelpe elevene med å bruke Dual Lock festene og plassere modellene på utfordringsmatten

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • oppmuntre elevene til å utforske alle modellene for å lære hvordan hver og en av dem fungerer

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier for å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene var i stand til å beskrive rollen til modellen(e) i et bemannet oppdrag til Mars.
 • Elevene arbeidet som et lag mot et felles mål.
 • Elevene undersøkte hvordan modellen(e) fungerte for å utvikle strategier som løser det første oppdraget.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge prestasjonsmerket de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Bronse: Vi bygget og plasserte modellen(e) på utfordringsmatten.
 • Sølv: Vi bygget og plasserte modellen(e) på utfordringsmatten og forklarte rollen til modellen(e) i et bemannet oppdrag til Mars.
 • Gull. Vi bygget og utforsket modellen(e) på utfordringsmatten og forklarte rollen til modellen(e) i et bemannet oppdrag til Mars.
 • Platina: Vi utforsket ikke bare rollen til modellen(e) i et bemannet oppdrag til Mars, men vi bygget og utforsket også modellen(e) på utfordringsmatten. Vi utviklet også en plan for å løse vårt første oppdrag!
assessment-row-space

Flere ideer til norskundervisningen

For å integrere utvikling av språkferdigheter ber du elevene om å fullføre ett av disse forskningsprosjektene:

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)
 • Naturfag, teknologi, maskinteknikk og matematikk (maskinteknikk og teknologi)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • lære om modeller som brukes i Space Challenge

EV3 Space Challenge settet
EV3 Classroom-appen
EV3 Space Challenge matte
Dual Lock fester

Kompetansemål naturfag etter 7. trinn

 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kompetansemål norsk etter 7. trinn

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.