MINDSTORMS EV3 grunnsett

Returnere steinprøvene

Design, bygg og programmer en robot som kan navigere til steinprøvene, samle dem inn og returnere dem til baseområdet.

90-120 min.
Middels
6.–8. trinn
lesson-header-3-6

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i EV3 Classroom-appen.
 • Samle inn informasjon om steiner fra Mars og hva forskere har lært fra å studere dem.
 • Planlegg et par leksjoner for å gjennomgå Robottrener-emnet i denne appen, ved behov. Dette gjør at elevene gjør seg kjent med LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.
 • For å fullføre denne leksjonen, må de ha bygget de åtte Space Challenge-modellene og klargjøre utfordringsmatten.
 • Planlegg denne leksjonen over flere timer.

Del A

2. Engasjere (10 min.

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til dette oppdraget.
 • Forklar målet, reglene og prestasjonsmerkene for dette oppdraget.
 • Del klassen inn i par.

3. Utforske (25 min.)

 • Be elevene om å utvikle ideer om hvordan de løser oppdraget.
 • Oppmuntre dem til å bygge flere prototyper, hvor de utforsker både byggingen og programmeringen.
 • La lagene få tid på seg til å bygge og teste løsningene uavhengig.

4. Forklare (10 min.)

 • Start en diskusjon om de viktigste funksjonene roboten må ha for å kunne samle inn steinprøvene og returnere dem til baseområdet.

Del B

5. Utdype (45 min.)

 • Be hvert lag øve seg på å plassere roboten og sende den ut på oppdrag for å returnere steinprøvene.
 • La dem fortsette med roboten til de er klare for sitt første forsøk.
 • Ikke glem å gi elevene nok tid til å rydde opp.

6. Evaluere

 • Tildel prestasjonsmerker basert på hvor bra hvert lag løste oppdraget.
 • Evaluer kreativiteten på hver løsning og hvor bra laget jobbet sammen.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Start en diskusjon

Det å studere sammensetningen av steiner fra overflaten på Mars kan hjelpe forskere forstå historien og utviklingen av overflaten. Organiske molekyler som inneholder karbon og hydrogen er spesielt interessant, fordi de er forbundet med biologiske prosesser og potensielle indikatorer på liv.

engage-3-6

Bruk disse spørsmålene til å starte en diskusjon blant elevene om hva vi kan lære fra å studere steiner fra Mars:

 • Hva er steiner fra Mars?
 • Hva kan vi lære ved å undersøke dem?

Målet med oppdraget
Roboten samler inn steinprøver og returnerer alle tre til baseområdet. Her ser du et løsningseksempel som fullfører oppdraget:

MCR-SV-3-4-Return-the-Rock-Samples-Cover

Regler for oppdraget
Det er fem regler som gjelder for alle Space Challenge-oppdrag. Sørg for at elevene kjenner til alle reglene før de begynner:

 • Roboten må alltid starte oppdraget fra baseområdet.
 • Roboten må forlate baseområdet før den utfører oppdraget.
 • Roboten «returnerer vellykket» når deler av roboten krysser deler av linjen til baseområdet.
 • Du kan ikke røre roboten mens den er utenfor baseområdet.
 • Hvis du rører roboten mens den er utenfor baseområdet og den holder et objekt, må objektet returneres til opprinnelig plassering, og du må begynne oppdraget på nytt.

Prestasjonsmerker for oppdrag
Prestasjonsmerkene er delt inn i fire nivåer. Forklar at hvert lag blir tildelt et prestasjonsmerke basert på hvor bra de utførte oppdraget. Les Vurderingsmuligheter-delen nedenfor for en beskrivelse av prestasjonsmerkene for dette oppdraget.

Byggetips

Åpne løsninger
Dette prosjektet er utformet slik at hvert lag kan ha en unik løsning. Bruk disse spørsmålene for å hjelpe lagene med å utvikle ideer for å løse oppdraget:

 • Hvordan kan roboten navigere til de tre steinprøvene?
 • Hvilken type motorisert mekanisme kan brukes til å samle inn steinprøvene forsiktig og trygt?
solution-3-4and6

**
Løsningseksempel på oppdrag (byggeinstruksjoner)**
Løsningseksempelet på oppdraget består av følgende løsningsutvidelser:

PDF-3-4and6-Solution-Cover

Utføre oppdraget
Plasser steinprøvene på riktig plass, plasser eksempelløsningsmodellen på startposisjon «2» på utfordringsmatten, og utføre oppdraget. Sørg for at innsamlingsmodulen er plassert som vist på videoen.

MCR-SV-3-4-Return-the-Rock-Samples-Cover

Feilsøking for oppdraget
Foreslå at elevene bygger en modul som er stor nok til å samle inn alle tre steinprøvene på én gang.

Programmeringstips

Løsningsprogram

EV3 Classroom-Programs 3-6-solution nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • arbeide sammen med elevene for å finne ut hvordan de navigerer en nøye planlagt bane for å samle opp steinprøvene
 • be elevene om å fullføre Gripe og slippe-leksjonen i Robottrener-emnet før de prøver dette oppdraget
 • oppmuntre til læring og opplæring i grupper

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • endre posisjonen til steinprøvene tilfeldig, og be elevene om å opprette et program som bare returnerer steiner merket med rødt
 • begrense tiden elevene har til å løse oppdraget
 • legge til utformingsbegrensninger ved å begrense antallet LEGO® elementer som er tilgjengelig, eller tilordne en «pris» til hver type LEGO element og en «maksimumskostnad» per robot

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier for å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene designet en robot som oppfyller kravene til oppdraget.
 • Elevene utviklet kreative løsninger og vurderte flere løsninger.
 • Elevene arbeidet sammen som et lag for å fullføre oppdraget.

Prestasjonsmerker
Tildel prestasjonsmerker basert på hvor bra hvert lag løste oppdraget.

 • Bronse: Bare én av steinprøvene ble levert til baseområdet.
 • Sølv: To eller flere steinprøver ble returnert til baseområdet etter en rekke forsøk.
 • Gull: Laget klarte å hente alle steinprøvene i første forsøk, og de returnerte dem til baseområdet.
 • Platina: Laget klarte å hente alle steinprøvene i første forsøk, og de returnerte dem til baseområdet. De overgikk også forventningene til oppdraget ved å legge til funksjoner i designet.
assessment-row-space

Egenvurdering
Be hver elev om å velge prestasjonsmerket de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Bronse: Vi gjorde så godt vi kunne under vanskelige forhold.
 • Sølv: Vi hadde et par uhell underveis, men vi fortsatte likevel oppdraget.
 • Gull: Vi utførte oppdraget med gode resultater.
 • Platina: Vi fullførte ikke bare oppdraget, men vi la også til originale og effektive funksjoner i designet.

Flere ideer til norskundervisningen

For å integrere utvikling av språkferdigheter ber du elevene om å:

 • lage en presentasjon eller en video som uthever robotens funksjoner og ytelse
 • lage en presentasjon som forklarer noen viktige funksjoner i programmet

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)
 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)
 • Naturfag, teknologi, maskinteknikk og matematikk (maskinteknikk og teknologi)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • demonstrere sine ferdigheter ved å løse et oppdrag

Kompetansemål naturfag etter 7. trinn

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.