Settet SPIKE™ Prime

Regn eller sol?

Lage en måte der du kan vise en værmelding ved bruk av kvalitative skydata.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Forklar leksjonen.

3. Utforske (25 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge værmelderen.
 • Be dem om å kjøre programmet. Minn dem på at de må oppgi en by for at programmet skal fungere. Du kan først prøve med din egen plassering.
 • Be elevene om å utvide programmene ved bruk av en «HVIS ELLERS»-setning for å vise om det regner.
 • Be elevene om å lage et program som gjør at værmelderen beskriver været de neste fem timene.
 • Fortell dem at de også bør vurdere å registrere betingelser for delvis skyet, overskyet eller tåkete i programmene sine.

4. Forklare (5 min.)

 • Diskuter hvordan skydata kan brukes til å kontrollere et utfall.
 • Spør elevene om hva de tror kommer til å skje hvis værblokken er satt til et annet land eller en annen by.

5. Utdype (10 min.)

 • Be elevene om å registrere hypotesen til værmelderen i en tabell.
 • Be dem om å prøve ulike byer og registrere værmeldingen for minst to plasseringer.
 • Be dem om å registrere det faktiske været i løpet av de neste fem timene i tabellene, og sammenligne værmeldingsdataene med de faktiske dataene. De kan bruke værnettsteder eller -apper til å se gjeldende vær i andre byer.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om værmeldinger, værdata og skydata.

 • Be elevene om gi noen eksempler på skydata.
 • Be dem lage en definisjon (f.eks. sanntidsdata er informasjon som alltid er oppdatert og kommer direkte fra én kilde, og man får tilgang til den via Internett).

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Riktig justering av motorer
For at denne leksjonen skal fungere som tenkt, må du sikre at elevene har plassert motorene riktig. Motorene må plasseres på nullplasseringen når armene er nede.

teacher-align-motors

Bekrefte hypotesene dine
Bruk en tabell som denne eller be elevene om å lage sin egen, slik at de kan bekrefte nøyaktigheten til hypotesene sine.

Værmelding for: byen din!

  DD/MM: TT    Hypotese    Virkelighet   
01/01 : 10SolOverskyet
......
teacher-collect-data

Programmeringstips

Advarsel! Dette kan være farlig!

Værblokker fungerer bare når du er koblet til Internett, siden de henter sanntidsdata.

Hovedprogram

SPIKE Life Hacks Rain or shine Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Solution - nb-no

Andre programmer

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Other - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • be elevene om å bare utforske byer som har solskinn

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • vise en liste over tilfeldige byer rundt om i verden, og spørre elevene om hvilke(n) som ville passet best som feriedestinasjon
 • be elevene om å legge til noen ekstra klosser for å tilpasse modellene sine

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan beskrive skydatakonseptet på en nøyaktig måte.
 • Elevene kan lage og bruke skydata i programmene sine.
 • Elevene kan bruke de innsamlede resultatene fra skydataene til å produsere en nøyaktig værmelding.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har laget et program for å produsere en nøyaktig værmelding for byen min
 • Gul: Jeg har laget et program for å produsere en nøyaktig værmelding for to byer.
 • Fiolett: Jeg har laget et program for å produsere en nøyaktig værmelding for to byer, og jeg fant nettopp den beste feriedestinasjonen – strand- eller skiferie?

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

For å integrere utvikling av språkferdigheter:

 • Be elevene om å late som de er en TV-meteorolog. Se noen nettvideoer om hvordan værmeldinger presenteres, og be elevene om å lage sine egne presentasjoner ved bruk av LEGO modellene og andre presentasjonsmaterialer. De kan til og med foreslå gode destinasjoner for en helgetur!

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Da værmeldinger forsøker å forutsi hva som kommer til å skje i fremtiden, er de ikke alltid nøyaktige. Be elevene om å bruke de toveis tabellene til å beregne hvor nøyaktig dataene er (i prosentdeler).

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Naturfag, teknologi, maskinteknikk og matematikk (maskinteknikk og teknologi)
 • Naturfag, teknologi, maskinteknikk og matematikk (naturfag og matematikk)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utforske bruken av værdata i sanntid for å kontrollere en utgang

Settet LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer
 • diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk

Matematikk etter 7. trinn – MAT0007:

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og bygge og programmere en værmelder, og forklare hvordan de ulike delene av modellen og programmene virker
 • tilpasse og utvikle programmene og værmelderen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • hente ut og behandle live værdata fra skytjenester og forklare hvordan skydataene blir levert til programmet
 • bruke tabeller til å vise og sammenligne værdata, og angi sannsynligheten for været utfra observasjoner og sammenligninger
 • bruke betingelser for å bestemme et utfall

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.