science-unit-white.png
Settet SPIKE™ Prime

Aktivitetsmålere

I dette emnet skal elevene konstruere, analysere og/eller tolke grafiske datavisninger for å beskrive relasjonene mellom ulike energityper (det vil si metabolsk, potensiell og kinetisk) og akselerasjonshastigheten til et objekt.

Ved å utvikle modeller for å illustrere hvor mye energi som er lagret i et system, vil de øve på å finne matematiske relasjoner, og leke med statistikk og sannsynlighet for å finne svar på et vitenskapelig spørsmål. Når de gjør dette, må elevene vurdere begrensningene for dataanalyse (f.eks. målefeil) og/eller prøve å forbedre presisjonen og nøyaktigheten av data ved bruk av bedre teknologiske verktøy og metoder (f.eks. flere forsøk).

6.–8. trinn
Naturfag: 5. Teknologi: 2. Maskinteknikk: 2. Kunstfag: 3. Matematikk: 5.
Naturfag, STEAM

Leksjoner

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.