SPIKE™ Essential

Matkiosk

Å, nei! Daniel mistet matbiten sin. Hjelp ham med å få en ny matbit fra matkiosken.

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U2L4_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Matkiosk-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
  Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: effektivt, servering og verktøy.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til matteundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om viktigheten av testing for å sikre at et objekt fungerer som tiltenkt.
  • Snakk med elevene om objekter som må fungere skikkelig når de spiser.
  • Still spørsmål som: Hvordan kan du teste for å sikre at et bord er flatt, slik at maten ikke glir av? Hvis bordet ikke er flatt, hvordan kan du endre det?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å servere en ny matbit til Daniel.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som serverer en ny matbit til Daniel, når han plasserer den blå billetten foran fargesensoren.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet for å forbedre matkiosken.
  • Oppgrader matkiosken til Daniel. Sørg for at han fremdeles kan få tak i matbiten.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hva gjorde du for å oppgradere matkiosken? Hvordan sørget du for at Daniel fremdeles kunne få tak i en matbit fra den oppgraderte matkiosken?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over viktigheten av å teste en prototype som sikrer at den fungerer som den skal.
 • Still spørsmål som: Hvorfor er det viktig å teste og sørge for at prototypen fungerer som den skal? Hva skjer når den oppgraderte prototypen ikke fungerer slik du ønsker?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å teste en oppgradert prototype for å sikre at den fungerer som den skal.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan teste en oppgradert prototype for å sikre at den gjør det den skal.
  • Blå: Jeg kan teste en oppgradert prototype for å sikre at den gjør det den skal.
  • Grønn: Jeg tror at jeg kan teste en oppgradert prototype for å sikre at den gjør det den skal, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene har fullført den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U2L4_ICB_1 - en
Gecko U2L4_ICB_1 - en
Gecko U2L4_ICB_2 - en
Gecko U2L4_ICB_3 - en

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og endrer modellene sine.
U2L4_inspiration_img_1.png
U2L4_inspiration_img_1.png
U2L4_inspiration_img_2.png
U2L4_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • forkorte leksjonen slik at den bare inneholder den første utfordringen
 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å endre modellen sine

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • legge til andre farger som fargesensoren skal reagere på
 • legge til flere elementer i menyen som Daniel kan bestille og spise

Flere ideer

 • Be elevene om å bruke innsamlede data fra matkiosken til å lage et søylediagram på papir, eller ved bruk av forskjellige konkreter. Veiled elevene gjennom en diskusjon om hvilken farge som ble brukt mest, minst, og så videre.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Matematikk: MAT0002 - utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • øve på å teste prototyper for å sikre at de oppfyller et behov
 • endre og finjustere en løsning
 • øve seg på å hjelpe en historiefigur
 • beskrive viktige ideer eller detaljer fra en tekst

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 2.trinn - NAT0002:

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem
 • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser

Matematikk etter 2.trinn - MAT0002:

 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 2.trinn - NOR0202:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
 • lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.