SPIKE™ Essential

Snøskutertur i Arktis

Leo skal dra på en snøskutertur i Arktis for å se isbjørner. Hvordan kan han bruke snøskuteren til å komme seg dit?

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U1L2_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Snøskutertur i Arktis-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: Arktis, bakover, framover, venstre, høyre og snøskuter.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til norskundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om å følge retninger for å dra et sted, som for eksempel en lekeplass.
  • Snakk med elevene om å bruke retningsbegreper som venstre, høyre, framover og bakover.
  • Still spørsmål som: Hvordan kan du forklare en venn hvordan man kommer seg til lekeplassen? Hvilke ord ville du har brukt?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å få snøskuteren til å kjøre.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og prøv programmet som får snøskuteren til å kjøre.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet i forkant av Leo sin neste tur. Ikke glem å sørge for at han kommer seg hjem igjen!
 • Du finner hjelp til kodingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvor dro Leo på sitt neste eventyr? Hvordan klarte snøskuteren oppgaven?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over hvordan de beskriver en sekvens.
 • Still spørsmål som: Hvorfor er det viktig å bruke ord som «venstre, høyre, fremover og bakover» når en gir veibeskrivelser? Hvorfor er det viktig å være i stand til å gi veibeskrivelser til en venn?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive hvor modellen skal kjøre og hvordan de kommer seg dit.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan beskrive hvor modellen må kjøre og hvordan den kommer seg dit.
  • Blå: Jeg kan beskrive hvor modellen må kjøre og hvordan den kommer seg dit.
  • Grønn: Jeg kan beskrive hvor modellen må kjøre og hvordan den kommer seg dit, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, ser de et kart.
 • Elevene dine kan bruke kartet og eksperimentere med de tilgjengelige kodeblokkene for å endre programmene, slik at de følger ruten for turen.
U1L2_img_step_9.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • lese Snøskutertur i Arktis-historien og instruksjonene høyt fra LEGO® Education SPIKE appen
 • forkorte leksjonen slik at den bare inneholder den første utfordringen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • lage et kart som klassekameratene kan bruke for Leo sitt neste eventyr
 • klikke på Vis fullstendig palett i appen for å ta i bruk flere kodeblokker

Flere ideer

 • Be elevene om å delta i et felles forsknings- og skriveprosjekt for å lage en informasjonsbrosjyre om utforskning av Arktis.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Norskundervisning: NOR0202 - lage tekster som kombinerer skrift med bilder

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • bruke retningsbegreper til å beskrive en sekvens
 • dele opp et problem i mindre deler
 • øve seg på å hjelpe en historiefigur
 • delta i samarbeidssamtaler

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 2.trinn - NAT0002:

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

Matematikk etter 2.trinn - MAT0002:

 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel
 • måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 2.trinn - NOR0202:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.