SPIKE™ Essential

Båttur

Maria og Sofie drar på båttur! Hvordan kan de få båten i vannet?

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U1L1_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Båttur-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: utfordring, endre, program, skyv og robot.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til norskundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om å følge en plan for å fullføre en aktivitet.
  • Snakk med elevene om hvordan de tar på ytterklær før de går utendørs.
  • Still spørsmål som: Hva ville du gjort først? Hva ville du gjort etterpå?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å skyve båten ned i vannet.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og prøv programmet som skyver båten ned i vannet.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre den neste utfordringen i appen:
  • Endre programmet for å forbedre roboten.
 • Du finner hjelp til kodingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hva var det første dere gjorde for å få båten ned i vannet? Hvordan endret dere programmet for å forbedre roboten?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over det å følge instruksjoner.
 • Still spørsmål som: Hvorfor er det viktig å følge instruksjoner? Hva skjer hvis trinnene ikke utføres i rekkefølge?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å følge instruksjoner for å lage et program.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
  • Blå: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
  • Grønn: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene har fullført den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_2 - en
Gecko U1L1_ICB_3 - en

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • lese Båttur-historien og instruksjonene høyt fra LEGO® Education SPIKE appen
 • forkorte leksjonen slik at den bare inneholder den første utfordringen

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • lage en annen fremgangsmåte for å få båten i vannet
 • klikke på Vis fullstendig palett i appen for å ta i bruk flere kodeblokker

Flere ideer

 • Be elevene om å skrive en historie om båteventyret til Maria og Sofie. Be dem om å inkludere ulike hendelser som skjer mens de er i båten.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Norskundervisning: NOR0202 - beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • følge instruksjoner for å lage et program
 • identifisere hovedpersonen i historien
 • øve seg på å hjelpe en historiefigur
 • delta i samarbeidssamtaler

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 2.trinn - NAT0002:

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

Matematikk etter 2.trinn - MAT0002:

 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 2.trinn - NOR0202:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.