SPIKE™ Essential

Det store ørkeneventyret

Det er på tide med et nytt storslått eventyr. Hjelp gruppen med å nå pyramidene!

45–90 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U1L7_web_thumbnail.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen vil ta omtrent 90 minutter (to klassetimer på 45 minutter).)

 • Se gjennom Det store ørkeneventyret-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
  Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: idédugnad, ørken, pyramide, forestille og undring.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til norskundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Start en liten diskusjon om idédugnad og beslutningstaking.
  • Snakk med elevene om hvordan de finner en rekke løsninger for å løse et problem i klasserommet.
  • Still spørsmål som: Hvorfor bør dere komme opp med mange ideer når dere løser et problem? Hvorfor bør dere prøve forskjellige ideer?
 • Introduser elevene for gruppen og utfordringen: ha en idédugnad om hvordan de kommer seg til pyramidene.
 • Distribuer et klossesett, eventuelle ekstra idédugnadsmateriell og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag en måte for gruppen å nå pyramidene på. Bruk minst én motor eller sensor (dvs. fargesensor eller lyset).
 • Elevene kan bruke LEGO klossene i tillegg til ekstra materiell i idédugnaden. Oppfordre dem til å utvikle flere løsninger.

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene sammen og gjennomfør en delingsøkt hvor de presenterer de første ideene sine og gir tilbakemelding og forslag til klassekameratene sine.

Del B (45 minutter)

Utdype

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene bygge, programmere og teste prototypene og ideene de utviklet i løpet av idédugnadsøkten i Del A av denne leksjonen.
 • Minn dem på å bruke minst én motor eller sensor.
 • Oppfordre dem til å teste og endre modellene og programmene to til tre ganger.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Evaluere

(Hele klassen, 15 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å ta i bruk algoritmisk tankegang for å fullføre den gitte oppgaven.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan designe, bygge og programmere en løsning.
  • Blå: Jeg kan designe, bygge og programmere en løsning.
  • Grønn: Jeg kan designe, bygge og programmere en løsning, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Det finnes ingen kodeinstruksjoner eller inspirasjonskodeblokker for denne leksjonen.
  • Oppfordre elevene til å eksperimentere og finne sine egen løsning.

Modelltips

 • Det finnes ingen byggeinstruksjoner eller inspirasjonsbilder for denne leksjonen.
  • Oppfordre elevene til å lage sine egne modeller.
  • Hvis de trenger mer hjelp, kan du be dem lese byggeinstruksjonene for de tidligere leksjonene i dette emnet.
 • Det finnes ingen rett eller feil modell for denne leksjonen.
  • Elevene kan lage helt nye modeller, finne inspirasjon i modellene fra tidligere leksjoner, eller simpelthen endre modeller fra tidligere leksjoner.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • lese Det store ørkeneventyret-historien høyt fra LEGO® Education SPIKE appen
 • gi elevene byggeinstruksjonene fra tidligere leksjoner som inspirasjon for de nye måtene de kan nå pyramidene på

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • bruke to motorer eller sensorer
 • lage to unike programmer, noe som resulterer i to ulike reiseopplevelser, ved bruk av samme modellen

Flere ideer

 • Be elevene skrive en historie om hvorfor gruppen deres ønsket å besøke pyramidene, hvordan de kom seg dit og hva de så når de ankom.

Dette vil ta mer tid enn 90 minutter.

Norskundervisning: NOR0202 - beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • ta i bruk ferdigheter i algoritmisk tankegang for å løse det gitte problemet
 • identifisere hovedpersonene og problemet i historien
 • delta i samarbeidssamtaler for å løse problemet

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert
 • VALGFRITT: Tilleggsmateriell for idédugnad (f.eks. notatbokpapir, notatbok osv.)

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 2.trinn - NAT0002:

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem
 • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser

Matematikk etter 2.trinn - MAT0002:

 • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 2.trinn - NOR0202:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.