MINDSTORMS EV3 coreset

Beginnen met lancering

Ontwerp, bouw en programmeer een robot die naar de lanceerplaats kan navigeren en op de lanceerknop kan drukken om de raket te lanceren en de buitenpost op Mars te activeren.

90-120 min.
Intermediair
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header-3-8

Lesplan

1. Voorbereiding

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de EV3 Classroom-app goed door.
 • Verzamel informatie over raketten en hoe deze de ruimte in worden geschoten.
 • Als je denkt dat het nodig is, kun je een aantal lessen besteden aan het doorlopen van de robottrainer-module in de app. Hierdoor kunnen jouw leerlingen vertrouwd raken met LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.
 • Om deze les af te kunnen ronden, moeten jouw leerlingen de acht modellen van de Space Challenge bouwen en de challengemat opzetten.
 • Als je geen blokuur hebt, kun je deze les over meerdere sessies verspreiden.

Deel A

2. Activeren (10 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze missie.
 • Vertel meer over het doel, de regels en de prestatiebadges die bij deze missie horen.
 • Verdeel je klas in teams.

3. Onderzoeken (25 min.)

 • Laat je leerlingen ideeën bedenken om de missie te volbrengen.
 • Moedig ze aan om meerdere prototypes te maken om zowel het bouwen als het programmeren uit te proberen.
 • Laat de teams enige tijd zelfstandig werken zodat ze hun oplossingen kunnen bouwen en testen.

4. Uitleggen (10 min.)

 • Breng een gesprek op gang over de belangrijkste kenmerken die de robot moet hebben om naar de lanceerplaats te kunnen navigeren en op de lanceerknop te kunnen drukken.

Deel B

5. Uitbreiden (45 min.)

 • Laat elk team oefenen met het opstellen van hun robot en op een missie sturen om de raket te lanceren en naar de buitenpost op Mars te sturen.
 • Laat ze verder werken aan hun robots tot ze klaar zijn voor de officiële test.
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

6. Evalueren

 • Beloon de teams met prestatiebadges en baseer je hierbij op hoe goed ze de missie hebben opgelost.
 • Beoordeel de mate van creativiteit van de oplossing en hoe goed het team heeft samengewerkt.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde suggestie voor evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Start een gesprek

De afstand tussen de aarde en Mars varieert enorm. Iedere twee jaar bevinden ze zich het dichtst bij elkaar en dan zit er een afstand van ongeveer 55 miljoen kilometer tussen de twee planeten. Dit is het beste moment voor een lancering. Wanneer een raket naar Mars wordt gestuurd, moet hij eerst een ontsnappingssnelheid van 11 km per seconde bereiken om los te kunnen komen van de zwaartekracht op aarde en de reis naar Mars te beginnen. Deze reis duurt 150 tot 300 dagen.

engage-3-8

Stel je leerlingen de volgende vragen om ze te betrekken bij een gesprek over hoe raketten worden gelanceerd:

 • Wat zijn ruimteraketten?
 • Hoe worden ze gelanceerd?

Doel van de missie
De robot navigeert naar de lanceerplaats en drukt op de lanceerknop. De raket wordt gelanceerd en activeert de buitenpost op Mars zodra hij daar aankomt. Voorbeeldoplossing voor deze missie:

MCR-SV-3-7-Initiate-Launch-Cover

Missieregels
Er zijn vijf regels die voor alle missies van de Space Challenge gelden: Zorg ervoor dat je leerlingen van alle regels op de hoogte zijn voordat ze aan de slag gaan:

 • Je robot moet elke missie starten in de basiszone.
 • Je robot moet de basiszone verlaten voordat hij een missie uitvoert.
 • De robot is met succes teruggekeerd wanneer een onderdeel van de robot een willekeurig deel van de lijn die de basiszone afbakent, overschrijdt.
 • Je mag je robot niet aanraken wanneer deze zich buiten de basiszone bevindt.
 • Als je de robot aanraakt wanneer deze zich volledig buiten de basiszone bevindt en een voorwerp vasthoudt, moet je het voorwerp terug op zijn oorspronkelijke plaats leggen en moet je de missie overdoen.

Prestatiebadges bij de missie
Er zijn vier soorten prestatiebadges. Vertel de teams dat ze een prestatiebadge krijgen op basis van hoe goed ze de missie hebben voltooid. Raadpleeg het deel evaluatiemogelijkheden hieronder voor een omschrijving van de prestatiebadges die bij deze missie horen.

Bouwtips

Oplossingen met een open einde
Dit project is zo ontwikkeld dat elke leerling of team een eigen oplossing kan vinden. Stel de teams de volgende vragen om hen te helpen bij het bedenken van oplossingen voor deze missie:

 • Op welke manieren kan de robot naar de lanceerplaats navigeren?
 • Welk gemotoriseerd mechanisme kun je gebruiken om op de lanceerknop te drukken?
solution-3-8

Voorbeeldoplossing voor de missie
De voorbeeldoplossing voor de missie bestaat uit de volgende oplossingsuitbreidingen:

PDF-3-8-Solution-Cover

De missie uitvoeren
Stel de raket, de lanceerder en de buitenpost op Mars opnieuw in. Plaats het model van de voorbeeldoplossing op startpositie 2 op de challengemat en voer de missie uit. Zorg ervoor dat de lanceermodule dezelfde positie heeft als in de video.

MCR-SV-3-7-Initiate-Launch-Cover

Probleemoplossing bij de missie
Gebruik de kleursensor in de modus Intensiteit gereflecteerd licht om erachter te komen waar op de challengemat de aarde zich bevindt. Kalibreer de kleursensor eerst met behulp van de zwarte en witte lijnen buiten de basiszone voor consistente resultaten.

Programmeertips

Programma voor de oplossing

EV3 Classroom-Programs 3-8-solution nl-nl

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Je leerlingen te helpen uitzoeken hoe ze de lanceerder met voldoende kracht kunnen laten raken om de raket te lanceren, zodra hun robot op de juiste positie staat
 • Je leerlingen de les Kleuren en lijnen in de robottrainer-module te laten voltooien voordat ze met deze missie aan de slag gaan
 • Samen leren en elkaar ondersteunen aan te moedigen

Maak deze les wat moeilijker door:

 • De leerlingen minder tijd te geven voor het oplossen van de missie
 • De leerlingen uit te dagen om de missie met behulp van de kleursensor op te lossen
 • Ontwerpbeperkingen op te leggen, bijvoorbeeld door het aantal LEGO® elementen te beperken of elk LEGO element een bepaalde prijs te geven en een maximale uitgave per robot in te stellen

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist docent
Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende criteria om de voortgang van je leerlingen te beoordelen:

 • Leerlingen hebben een robot ontworpen die aan de vereisten van de missie voldoet.
 • Leerlingen hebben creatieve oplossingen bedacht en verschillende soorten oplossingen in overweging genomen.
 • Leerlingen hebben als team samengewerkt om de missie te voltooien.

Prestatiebadges
Beloon de teams met prestatiebadges en baseer je hierbij op hoe goed ze de missie hebben opgelost.

 • Brons: Het team heeft de raket zoals gepland gelanceerd, maar geen enkel deel ervan heeft Mars bereikt.
 • Zilver: Het team heeft de raket gelanceerd en hij heeft Mars bereikt, maar het is niet gelukt de buitenpost te activeren.
 • Goud: Het team heeft de raket gelanceerd en de buitenpost geactiveerd.
 • Platina: Het team heeft de raket gelanceerd en de buitenpost geactiveerd. Bovendien heeft het team naast de algemene vereisten van de missie nog extra functies aan het ontwerp toegevoegd.
assessment-row-space

Zelfevaluatie
Laat alle leerlingen een prestatiebadge kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Brons: We hebben ons best gedaan onder erg moeilijke omstandigheden.
 • Zilver: We hebben wat tegenslagen gehad, maar toch zijn we doorgegaan tot het eind van de missie.
 • Goud: We hebben de missie voltooid en een uitstekend resultaat behaald.
 • Platina: We hebben de missie niet alleen voltooid, maar ook originele en effectieve functies aan ons ontwerp toegevoegd.

Taaluitbreiding

Laat de leerlingen voor de ontwikkeling van hun taalvaardigheid:

 • Een presentatie of video maken over de beste functies en prestaties van hun robot
 • Een presentatie maken waarin ze een aantal belangrijke kenmerken van hun programma bespreken

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Leerlingen die deze les leuk vonden, zijn misschien geïnteresseerd in een van de studierichtingen:

 • Informatietechnologie (computerprogrammering)
 • Productie en techniek (pre-engineering)
 • Wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (techniek en technologie)

Ondersteuning voor de leraar

Leerlingen:

 • Laten zien hoe goed ze een missie kunnen oplossen

21e Eeuwse vaardigheden: computational thinking

 • De leerlingen leren door testen en aanpassen een zo optimaal mogelijk ontwerp maken;
 • De leerlingen leren digitale tools kiezen en gebruiken om een ontwerpproces vorm te geven.

21e Eeuwse vaardigheden: communiceren en samenwerken

 • De leerlingen leren communiceren en samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken.

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen ontwerpen, deze uitvoeren en evalueren. (PO KD 45, VO KD 32, 33).

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.