SPIKE™ Essential

Herontwerpen om nieuwe objecten te maken

Leo wil iets te eten klaarmaken voor zijn hond. Help hem het keukengerei te bouwen wat hij daarvoor nodig heeft.

45-90 min
Intermediair
Groep 3-4
45345_Science_U2_L4_Web_Thumbnail_d.png

Voorbereiden

(LET OP: Deze les bevat een deel A en een deel B. Beide delen zijn belangrijk om de standaard volledig te kunnen leren. Als de tijd beperkt is, neem dan beide delen door om elementen te kiezen die aansluiten op de behoeften van je leerlingen.)

In deze les gaat het erom te ontdekken dat de materialen die gebruikt worden voor één object op een andere manier kunnen worden gebruikt om een tweede object te maken. Elk groepje gaat aan de slag om een stuk keukengerei in elkaar te zetten met een voorgeschreven set onderdelen en haalt die vervolgens weer uit elkaar om een ander voorwerp te bouwen met dezelfde onderdelen. De gegeven voorbeelden zijn ter inspiratie. Leerlingen moeten twee voorwerpen naar keuze bouwen.

 • Wetenschappelijke achtergrond - Eigenschappen van objecten:
  • De wetenschappelijke focus van deze les ligt op eenvoudige, niet-gespecialiseerde materialen zoals gewone LEGO® stenen, dus het gebruik van speciale LEGO® elementen (zoals banden) moet tot een minimum worden beperkt.
  • Elk groepje gaat een stuk keukengerei opbouwen uit een voorgeschreven set onderdelen en gaat dit vervolgens demonteren om een ander voorwerp opnieuw op te bouwen uit dezelfde onderdelen.
  • Dezelfde set LEGO elementen moet worden gebruikt om ten minste twee objecten te bouwen. Overweeg om de dozen van de sets op te bergen om de leerlingen eraan te herinneren dat ze geen andere stukken toe mogen voegen.
 • Voorkennis opbouwen - Eigenschappen van objecten: Deel informatie, afbeeldingen en definities met behulp van je belangrijkste wetenschappelijke materialen.
  • Verschillende materialen van objecten zijn geschikt voor verschillende doeleinden, afhankelijk van hun eigenschappen (hoe ze zijn), zoals hun sterkte, flexibiliteit, hardheid, textuur en absorptievermogen.
  • Objecten hebben kenmerken, waaronder kleur, grootte, vorm, rangschikking van onderdelen, etc.
  • Belangrijkste begrippen: demonteren, opnieuw in elkaar zetten, kenmerken
 • Bouw- en programmeerervaring: Bekijk de suggesties in het lesplan. Voor deze les kun je ook:
  • De oefenactiviteit De motor in het menu Starten van de SPIKE app doorlopen.
  • De secties Gebeurtenisblokken en Motorblokken van het menu Help > Pictogramblokken in de SPIKE app voor extra ondersteuning gebruiken.
 • Materialen Zoek foto's van verschillende stukken keukengerei om de leerlingen aan het denken te zetten en met gevarieerde ideeën te laten komen.

DEEL A (45 minuten)

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

U2L2_Engage.png
 • Introduceer de hoofdpersoon/hoofdpersonen van het verhaal en de eerste uitdaging: Leo wil iets te eten klaarmaken voor zijn hond. Help hem het keukengerei te bouwen wat hij daarvoor nodig heeft.

 • DENKEN: deel foto's van keukengerei (zie Voorbereiden). Breng een korte bespreking op gang over het lesonderwerp, eventueel met behulp van de verhaalafbeelding.

  • Wat zijn enkele veelvoorkomende soorten keukengerei die nodig zijn om voedsel te maken? Laten we ze op een rijtje zetten. (Keukenmixer, handmixer, kommen, maatbekers, weegschaal, bakplaat, roerlepel, spatel, etc.)
  • Denk na over twee stukken keukengerei uit onze lijst. Welke onderdelen zijn hetzelfde? Welke onderdelen zijn anders? (De antwoorden zullen variëren. Voorbeelden hiervan zijn dat roerlepels en spatels beide handvatten hebben, maar aan het uiteinde verschillende vormen hebben; maatbekers en lepels zijn er beide in verschillende maten en beide kunnen van metaal of plastic zijn, maar de grootte en vorm van de bak is kleiner bij lepels dan bij maatbekers; beide mixers hebben vergelijkbare kloppers, maar de ene heeft een handvat en de andere staat op een standaard.)
  • Kies 10 verschillende onderdelen uit de SPIKE Essential doos, waaronder ten minste één motor. Beschrijf hun kleur, grootte, vorm of andere kenmerken. (Mogelijke antwoorden: kleuren - rood, oranje, geel, groen, blauw, paars, zwart, wit en grijs; vorm - korte, lange, smalle, brede rechthoeken en kleine en grote cirkels; unieke stukken - ballen, kegels, etc.)
  • Denk na over manieren om deze elementen te gebruiken om verschillende stukken keukengerei te bouwen.
 • Geef elke groep een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Terwijl de leerlingen aan het bouwen en programmeren gaan, kun je de onderstaande voorbeelden delen als extra ondersteuning. Verduidelijk dat het basismodel een mixer voorstelt, maar dat leerlingen elk soort keukengerei kunnen maken dat ze kunnen bedenken, zoals maatlepels, roerders en spatels van verschillende materialen, vormen of groottes. Overweeg om de foto's van de stukken keukengerei uit het onderdeel Activeren opnieuw te bekijken.

 • Laat leerlingen:

  • Het basismodel en de beschikbare onderdelen gebruiken om een stuk keukengerei te BOUWEN om eten klaar te maken.
  • Hun model PROGRAMMEREN om te laten zien hoe een stuk keukengerei werkt om eten te maken.
  • Hun model demonteren en beginnen met het bouwen van een nieuw stuk keukengerei met dezelfde onderdelen.
 • Brainstorm samen over manieren om dezelfde set LEGO® onderdelen te gebruiken om verschillende stukken keukengerei te bouwen, inclusief manieren om de unieke elementen op verschillende manieren te gebruiken. Verduidelijk dat het basismodel een mixer voorstelt, maar dat leerlingen elk soort keukengerei kunnen maken dat ze kunnen bedenken, zoals maatlepels, roerders en spatels van verschillende materialen, vormen of groottes. Overweeg om de foto's van de stukken keukengerei uit het onderdeel Activeren opnieuw te bekijken.

 • Laat de leerlingen halverwege de werktijd ideeën uitwisselen volgens een vertrouwde routine in de klas en geef ze vervolgens de tijd om hun modellen aan te passen met inspiratie uit de zojuist gedeelde ideeën.

Voorbeeldideeën

45345_Science_U2_L4_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L4_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L4_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Redesigning to Make New Objects - en

Uitleggen

(Hele klas, 10 minuten)

 • Laat leerlingen bij elkaar komen om hun ideeën met elkaar te delen.

 • Laat elke groep hun model gebruiken om het volgende te demonstreren en uit te leggen:

  • Hoe ze de meegeleverde set onderdelen hebben gebruikt om een stuk keukengerei te maken en hoe dit Leo zal helpen om eten klaar te maken.
  • Hoe hun keukengerei verschilt van het keukengerei van andere groepen dat is gemaakt van dezelfde onderdelen.
  • Hoe ze hun stuk keukengerei uit elkaar hebben gehaald en een ander stuk hebben gemaakt gebruik van met dezelfde onderdelen.
 • Vraag leerlingen om hun voortgang met elkaar te delen en moedig ze aan om inspiratie te halen uit gedeelde ideeën.

Als je door wilt gaan naar deel B — Uitleggen, laat de leerlingen dan hun modellen intact houden.

DEEL B (45 minuten)

Uitleggen

(Hele klas, 10 minuten)

 • Herhaal de stappen uit Deel A - Uitleggen om extra groepen hun leerproces te laten demonstreren en uitleggen.

Uitbreiden

(Hele klas, 25 minuten)

 • Laat leerlingen:

  • (10 minuten) Hun beschikbare set onderdelen blijven gebruiken om een nieuw stuk keukengerei in elkaar te zetten.
  • (10 minuten) Het nieuwe keukengerei programmeren. Hoe zal dit Leo helpen? (HINT: Voeg licht, geluid of een motor toe om Leo's werk gemakkelijker te maken.)
 • (5 minuten) Vraag je leerlingen om kennis, ideeën of vaardigheden te delen die:

  • hebben geholpen om de uitdaging te voltooien.
  • ze al doende hebben geleerd.
 • Vraag je leerlingen om de sets en werkplekken op te ruimen.

Evalueren

(Hele klas, 10 minuten)

 • Stel sturende vragen om leerlingen aan het denken te zetten over hun beslissingen tijdens het bedenken, bouwen en programmeren.

Observatiechecklist

 • Neem de leerdoelen door (vak Ondersteuning voor de leraar).

 • Gebruik de checklist om de voortgang van de leerlingen te observeren:

  • Ze beschrijven de kenmerken van verschillende gewone objecten (bijv. grootte, vorm, rangschikking van onderdelen).
  • Ze demonteren een object en zetten de elementen ervan weer in elkaar om een nieuw object te vormen.
  • Ze identificeren op nauwkeurige wijze overeenkomsten en verschillen (bewijs) van meerdere objecten (die van henzelf of die van klasgenoten) die zijn gemaakt van dezelfde onderdelen.

Zelfevaluatie

Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauwe steen: Met een beetje hulp kan ik instructies opvolgen om een programma te maken.
 • Gele steen: Ik kan instructies opvolgen om een programma te maken.
 • Groene steen: Ik kan instructies opvolgen om een programma te maken en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
Moedig ze aan om hun boodschap als volgt te verwoorden:

 • ik vond het leuk dat je...
 • Ik zou graag willen weten hoe je...

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Het aantal onderdelen dat je aan elke groep geeft aan te passen, bijvoorbeeld door meer onderdelen aan te bieden om variatie te ondersteunen, of door juist minder onderdelen aan te bieden om het aantal keuzes te beperken.

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • Een timer te zetten om het keukengerei binnen een bepaalde tijd te bouwen of een vereiste toe te voegen, zoals dat Daniel Leo komt helpen en keukengerei nodig heeft dat hij makkelijk kan gebruiken en waar hij makkelijk bij kan.

Verlenging

 • Vraag de leerlingen om genummerde aanwijzingen te maken voor het gebruik van een van de objecten die ze hebben gemaakt, inclusief ten minste één illustratie met de afmetingen van het keukengerei. Zorg voor een selectie van meetinstrumenten in de klas (bijv. linialen, meterstokken en meetlinten) waar leerlingen uit kunnen kiezen. Laat de leerlingen hun aanwijzingen schriftelijk of op video vertellen. Laat de leerlingen elkaars aanwijzingen opvolgen.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Beschrijven de kenmerken van verschillende gangbare soorten keukengerei (bijv. grootte, vorm, rangschikking van onderdelen).
 • Bouwen een model van een stuk keukengerei en zet de onderdelen daarna opnieuw in elkaar om een ander voorwerp te maken.
 • Gebruiken waarnemingen om uit te leggen hoe een aantal onderdelen in elkaar kan worden gezet en weer uit elkaar kan worden gehaald om verschillende objecten te maken.

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Set
 • Apparaat met de LEGO Education SPIKE app
 • Zie Voorbereiden - Materialen

Kerndoelen PO

Natuur en Techniek

 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. (KD 44)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)

Rekenen

 • De leerlingen leren handig optellen. (KD 29)

21e Eeuwse vaardigheden

Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen leren prototypes ontwikkelen, testen en verfijnen als onderdeel van een ontwerpproces.

Uitbreiding

Taal

 • De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. (KD 5)

Rekenen

 • De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. (KD 33)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.