SU3_web_headera.png
SPIKE™ Essential

Zwierzęta i ich środowisko

Ten moduł zapoznaje uczniów z geografią, a także naukami przyrodniczymi, skupiając się na zwierzętach w sposób łatwy do zrozumienia przez dzieci. Uczniowie zaczną od swojej najbliższej okolicy, projektując model, który zapewni zwierzęciu schronienie podczas burzy. Następnie przyjrzą się cyklom rozwojowym zwierząt i ich zachowaniom w stadzie. Później opracują plan ograniczeniu wpływu, jaki zmiany środowiska terenów podmokłych mają na zwierzęta. Na koniec przedstawią wybrane dzikie zwierzę i siedlisko naturalne oraz wyjaśnią, w jaki sposób to zwierzę jest przystosowane do przetrwania w tym siedlisku.

Uczniowie będą również rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne, takie jak samokontrola, wytrwałość, empatia, samoświadomość i uważność. Pomogą im w tym główni bohaterowie historyjek, na których oparte są lekcje.

Zanim uczniowie rozpoczną ten moduł, zalecamy wykonanie następujących czynności, które pomogą im w budowaniu i programowaniu oraz przygotują ich do zadań zawartych w module.

  • Wejdź do aplikacji LEGO® Education SPIKE lub zainstaluj ją na urządzeniach klasowych.

  • Wykonaj ćwiczenia z samouczka (w menu Rozpocznij w aplikacji LEGO Education SPIKE).

  • Przeprowadź jedną lub więcej lekcji z modułu Szczęśliwy podróżnik.

Klasy 1-3
Nauki ścisłe: 1. Technologia: 1. Inżynieria: 1. Nauki humanistyczne: 1. Matematyka: 1.
STEAM, Nauka

Lekcje

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.