SPIKE™ Essential

Przeprojektowanie i tworzenie czegoś nowego

Leo chce przygotować coś do jedzenia dla swojego psa. Pomóż mu zbudować przybory kuchenne, których będzie potrzebował.

45–90 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 1-3
45345_Science_U2_L4_Web_Thumbnail_d.png

Wstęp do zajęć

(UWAGA: ta lekcja zawiera część A i część B. Obie są ważne dla zrealizowania pełnego zakresu standardu kształcenia. Jeśli czas na lekcję jest ograniczony, przejrzyj obie części, aby wybrać elementy, które odpowiadają potrzebom uczniów).

Celem ogólnym tej lekcji jest przekonanie się, że materiały, z których zrobiony jest jakiś przedmiot, można użyć w inny sposób, aby powstały nowy przedmiot. Każda grupa uczniów złoży narzędzie kuchenne z określonego zestawu elementów, a następnie zdemontuje je, aby z tych samych elementów zbudować inne narzędzie. Podane przykłady mają służyć jako inspiracja. Uczniowie powinni wybrać i zbudować dwa przybory kuchenne.

 • Podstawy naukowe – Właściwości przedmiotów:
  • Ta lekcja jest poświęcona podstawowym, niespecjalistycznym materiałom, takim jak klocki LEGO, dlatego należy ograniczyć do minimum wykorzystanie specjalnych elementów LEGO® (takich jak opony).
  • Każda grupa uczniów złoży narzędzie kuchenne z określonego zestawu elementów, a następnie zdemontuje je, aby zbudować inne narzędzie z tych samych elementów.
  • Ten sam zestaw elementów LEGO musi posłużyć do zbudowania co najmniej dwóch przedmiotów. Możesz schować pudełka z zestawami, aby uczniowie pamiętali, że nie mogą dodawać do swoich modeli żadnych innych elementów.
 • Przekaż podstawowe informacje – Właściwości przedmiotów: Korzystając ze swoich standardowych pomocy naukowych, podziel się z uczniami odpowiednimi informacjami, obrazkami i definicjami.
  • Różne materiały, z których zrobione są przedmioty, nadają się do różnych celów w zależności od ich właściwości (czyli od tego, jakie są), takich jak wytrzymałość, elastyczność, twardość, tekstura i chłonność.
  • Przedmioty mają swoje cechy, takie jak kolor, rozmiar, kształt, rozmieszczenie części itp.
  • Ważne słownictwo: rozmontować, zmontować ponownie, cecha
 • Budowanie i programowanie: Uwzględnij sugestie zawarte w Planie modułu. W ramach tej lekcji warto również:
  • Poszerzyć wiedzę uczniów, korzystając z samouczka poświęconego silnikowi, dostępnego w menu Rozpocznij w aplikacji SPIKE.
  • Przejść do sekcji Bloki zdarzeń i Bloki silnika w menu Pomoc > Bloki ikon w aplikacji SPIKE, aby uzyskać więcej informacji.
 • Materiały Wyszukaj zdjęcia różnych przyborów kuchennych, aby zachęcić uczniów do myślenia i podsunąć im różne pomysły.

CZĘŚĆ A (45 minut)

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

U2L2_Engage.png
 • Przedstaw głównych bohaterów historii i pierwsze zadanie: Leo chce przygotować coś do jedzenia dla swojego psa. Pomóż mu zbudować przybory kuchenne, których będzie potrzebował.

 • CHWILA NA ZASTANOWIENIE – Pokaż zdjęcia narzędzi kuchennych (zob. część „Wstęp do zajęć”). Poprowadź krótką dyskusję na temat lekcji. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z ilustracji.

  • Jakie typowe przybory kuchenne są potrzebne do przygotowania jedzenia? Wymieńmy je. (robot kuchenny, mikser ręczny, miski, miarki kuchenne, łyżeczki do odmierzania produktów, blacha, łyżka do mieszania, szpatułka itp.)
  • Wybierzcie dwa przybory z naszej listy. Jakie części mają takie same? A jakie inne? (Odpowiedzi mogą się różnić. na przykład: zarówno łyżki do mieszania jak i szpatułki mają uchwyty, ale ich końcówki mają inne kształty, zarówno miarki kuchenne jak i łyżki do odmierzania produktów mogą mieć różne rozmiary i mogą być metalowe lub plastikowe, ale w przypadku łyżek rozmiar i kształt jest mniejszy niż w przypadku miarek, robot kuchenny i mikser ręczny mają bardzo podobne ubijaki, ale jeden trzyma się ręką, a drugi stoi).
  • Wybierzcie 10 różnych elementów z pudełka SPIKE Essential, w tym co najmniej jeden silnik. Opiszcie ich kolor, rozmiar, kształt lub inne cechy (możliwe odpowiedzi: kolory – czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czarny, biały i szary; kształt – krótkie, długie, wąskie lub szerokie prostokąty oraz małe i duże koła; specjalne elementy – kulki, stożki itp.)
  • Zastanówcie się, jak z tych elementów można zbudować różne przybory kuchenne.
 • Rozdaj każdej grupie po urządzeniu.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Kiedy uczniowie będą budować i programować, możesz pokazać im poniższe przykłady, aby pomóc im w budowaniu lub programowaniu. Wyjaśnij, że choć model podstawowy pokazuje narzędzie do mieszania, to uczniowie mogą zbudować dowolne narzędzie kuchenne, na przykład miarki kuchenne lub łyżeczki do odmierzania produktów, narzędzia do mieszania i szpatułki, zrobione z różnych materiałów, o różnych kształtach i rozmiarach. Możesz ponownie pokazać ilustracje przyborów kuchennych z części „Włącz się”.

 • Poproś uczniów, aby:

  • Używając modelu podstawowego i elementów z zestawu ZBUDOWALI narzędzie kuchenne do przygotowywania jedzenia.
  • ZAPROGRAMOWALI swój model, tak aby pokazywał, jak działa narzędzie kuchenne do przygotowywania jedzenia.
  • Rozmontowali swój model narzędzia kuchennego i zaczęli budować nowe narzędzie z tych samych elementów.
 • Zachęć uczniów, żeby zastanowili się, jak można z tego samego zestawu klocków LEGO® zbudować inne przybory kuchenne, w tym także jak można na różne sposoby wykorzystać elementy specjalne. Wyjaśnij, że choć model podstawowy pokazuje narzędzie do mieszania, to uczniowie mogą zbudować dowolne narzędzie kuchenne, na przykład miarki kuchenne lub łyżeczki do odmierzania produktów, narzędzia do mieszania i szpatułki, zrobione z różnych materiałów, o różnych kształtach i rozmiarach. Możesz ponownie pokazać ilustracje przyborów kuchennych z części „Włącz się”.

 • W połowie pracy poproś uczniów, aby wymienili się pomysłami, tak jak to zwykle robią podczas lekcji, a następnie aby zmodyfikowali swoje modele, inspirując się sugestiami innych.

Przykładowe pomysły

45345_Science_U2_L4_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L4_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L4_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Redesigning to Make New Objects - en

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz uczniów, aby mogli wymienić się spostrzeżeniami.

 • Niech każda grupa zademonstruje na swoim modelu i wyjaśni:

  • jak wykorzystała otrzymany zestaw elementów do zbudowania narzędzia kuchennego i jak to narzędzie pomoże Leo przygotować jedzenie;
  • czym różni się jej narzędzie kuchenne od przyborów innych grup, zbudowanych z tego samego zestawu elementów;
  • jak grupa zdemontowała swoje narzędzie kuchenne i zbudowała inne z tych samych elementów.
 • Zachęć uczniów do mówienia na bieżąco, jak im idzie praca i zachęcaj ich do czerpania inspiracji z pomysłów innych uczniów.

Jeśli chcesz przejść do części B – Wytłumacz, poproś uczniów, aby nie rozkładali swoich modeli.

CZĘŚĆ B (45 minut)

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Powtórz kroki z części A – Wytłumacz i poproś kolejne grupy, aby zademonstrowały i wyjaśniły, czego się nauczyły.

Weryfikuj

(Cała klasa, 25 minut)

 • Poproś uczniów, aby:

  • (10 min) Kontynuowali montowanie nowego narzędzia kuchennego z otrzymanego zestawu elementów.
  • (10 min) Zaprogramowali nowe narzędzie. Jak to narzędzie kuchenne pomoże Leo? (WSKAZÓWKA: aby ułatwić Leo pracę, niech uczniowie wyposażą narzędzie w elementy świetlne, dźwiękowe lub silnik).
 • (5 min) Poproś uczniów, żeby powiedzieli, jakie wiadomości, pomysły lub umiejętności:

  • pomogły im ukończyć zadanie;
  • poznali podczas budowania.
 • Poproś uczniów, żeby sprzątnęli zestawy i uporządkowali miejsca pracy.

Ocena

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zadawaj pytania naprowadzające, aby skłonić uczniów do myślenia i podejmowania decyzji podczas wymyślania, budowania i programowania.

Obserwacje – lista kontrolna

 • Przejrzyj ponownie główne cele edukacyjne (sekcja Wsparcie dla nauczyciela).

 • Korzystając z listy kontrolnej, odnotuj postępy uczniów:

  • Uczniowie opisują cechy różnych codziennych przedmiotów (np. wielkość, kształt, rozmieszczenie części).
  • Rozmontowują przedmiot i ponownie składają jego elementy, aby powstał nowy przedmiot lub przedmioty.
  • Trafnie określają podobieństwa i różnice między różnymi przedmiotami (dowody) – własnymi lub wybranymi przez kolegów i koleżanki z klasy – zrobionymi z tych samych elementów.

Samoocena

Poproś uczniów o wybranie klocka, który ich zdaniem najlepiej pokazuje, jak im poszło.

 • Niebieski klocek: wydaje mi się, że potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Żółty klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Zielony klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami, a do tego potrafię pomóc koledze lub koleżance.

Wrażenia ze wspólnej pracy

Niech uczniowie w swoich małych grupach porozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
Zachęcaj ich do używania na przykład takich wyrażeń:

 • Podobało mi się, kiedy ty…
 • Opowiedz coś więcej o tym, kiedy ty…

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, żeby lekcja była łatwiejsza:

 • Zmień liczbę elementów przydzielanych grupom, na przykład zaproponuj więcej elementów, żeby zwiększyć różnorodność lub mniej elementów, aby ograniczyć możliwość wyboru.

Jeśli chcesz, żeby lekcja była trudniejsza:

 • poproś, żeby uczniowie zbudowali przybory kuchenne w wyznaczonym czasie lub postaw dodatkowe wymaganie, np. powiedz, że do pomocy Leo zgłosił się Daniel, który będzie potrzebował takich przyborów kuchennych, do których będzie mógł łatwo sięgnąć i ich używać.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów, aby opracowali ponumerowaną instrukcję wykorzystania jednego ze stworzonych przez siebie przedmiotów, zawierającą co najmniej jedną ilustrację z wymiarami narzędzia. Przygotuj kilka narzędzi pomiarowych do wyboru (takich jak linijki, przymiary, metrówki i taśmy miernicze). Poproś uczniów, aby przygotowali swoją instrukcję w formie pisemnej lub jako krótki filmik. Niech uczniowie spróbują postępować zgodnie z instrukcjami swoich koleżanek i kolegów.

Jeśli wykorzystasz to dodatkowe ćwiczenie, czas zajęć przekroczy przewidziane 45 minut.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Opiszą cechy różnych popularnych przyborów kuchennych (np. rozmiar, kształt, rozmieszczenie części).
 • Zbudują model przyboru kuchennego, a następnie z tych samych elementów zrobią inne narzędzie.
 • Na podstawie obserwacji modeli opiszą, jak można złożyć i rozłożyć zestaw elementów, aby zbudować różne przedmioty.

(po jednym na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKE Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO Education SPIKE
 • Zobacz Wstęp do zajęć – Materiały

I. Edukacja polonistyczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 1, 2.
 • 2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń: 2, 3, 5.
 • 3. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń: 1.

IV. Edukacja przyrodnicza

 • 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń: 8.

V. Edukacja plastyczna

 • 2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 6.

VI. Edukacja techniczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: 1, 3, 4.
 • 2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń: 1, 2, 3, 4.
 • 3. Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń: 1.

VII. Edukacja informatyczna

 • 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń: 2.
 • 3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 1, 2, 3.
 • 4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń: 1, 2.

Rozszerzenie

I. Edukacja polonistyczna

 • 4. Osiągniecia w zakresie pisania. Uczeń: 2, 3, 4.

II. Edukacja matematyczna

 • 5. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych. Uczeń: 2.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.