U5_web_thumbnail.png
SPIKE™ Essential

Dziwaczne modele

W tym module uczniowie rozwiną umiejętności projektowania podczas uczenia się nowych sposobów na definiowanie problemów, wspólne wymyślanie rozwiązań oraz testowanie i udoskonalanie prototypów. Tworzenie rozwiązania problemu z narzuconymi ograniczeniami oraz ulepszanie pomysłów innych osób pozwoli im rozwinąć umiejętność rozwiązywania problemów. Równocześnie poprawią umiejętność identyfikowania słabych stron i kryteriów sukcesu podczas porównywania, modyfikowania i oceniania rozwiązań.

Uczniowie udoskonalą również swoje umiejętności komunikacyjne poprzez udział w wielu dyskusjach na temat przygotowanych rozwiązań.

Klasy 3–5
Nauki ścisłe: 1. Technologia: 4. Inżynieria: 5. Nauki humanistyczne: 3. Matematyka: 2.
Hybrid
STEAM, Inżynieria

Lekcje

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.