MINDSTORMS EV3 Grundset

Gör klart för avresa till Mars

Komma igång med rymdutmaningen.

45-90 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header-3-1

Lektionsplanering

1. Förbered

 • Läs igenom elevmaterialet i EV3 Classroom App.

2. Engagera (10 minuter)

 • Titta på den film som hör till enheten, och använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera en bemannad expedition till Mars.
 • Förklara rymdutmaningens regler och mål.
 • Dela in klassen i sex grupper.

3. Utforska (25 minuter)

 • Låt eleverna bygga de modeller som behövs för rymdutmaningen. Det finns sex kategorier av modeller. För att fördela arbetet ska några grupper bygga flera små modeller, medan andra grupper bygger en enda stor modell.
 • När grupperna har byggt klart låter du dem ställa upp modellerna på utmaningsmattan.

4. Förklara (5 minuter)

 • Låt varje grupp förklara vilken roll deras modell kan ha under en bemannad expedition till Mars.

5. Utveckla (5 minuter)

 • Uppmuntra eleverna att komma på en plan för att klara rymdutmaningen.
 • Glöm inte att avsätta tid för att städa undan.
 • Ta inte isär modellerna efteråt, utan behåll dem monterade. Skydda dem genom att slå in dem i tyg, papper eller bubbelplast.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan förenkla processen genom att använda utvärderingsmatrisen.

Starta en diskussion

Planeten Mars, den planet i vårt solsystem som har störst likheter med jorden, har fascinerat mänskligheten länge. Sedan 1960-talet har man skickat ut obemannade farkoster, sonder och rymdrobotar (s.k. rover eller strövare) för att utforska planeten. Men vad skulle krävas för att lyckas skicka en bemannad farkost till Mars?

MCR-UV-Space-Challenge-Cover

Be eleverna fundera på följande frågor:

 • Vad behövs för att människor ska kunna bo på Mars?
 • Hur kan robotar hjälpa människan att utforska Mars?
 • Vad kan vi lära oss genom att besöka Mars?
 • Hur kan en rymdbesättning på Mars kommunicera med en rymdkontroll på jorden?

Mål i rymdutmaningen
Eleverna tilldelas en brons-, silver-, guld- eller platinamedalj för varje slutfört uppdrag. Målet med rymdutmaningen är att slutföra så många uppdrag som möjligt innan raketen skjuts upp till Marsbasen i det sista uppdraget. För varje uppdrag finns det ett antal mål och specifika regler, men det finns också fem övergripande regler som eleverna måste känna till innan de börjar:

 • Utför så många uppdrag som möjligt.
 • Du bestämmer i vilken ordning du vill utföra uppdragen.
 • Du kan prova att utföra varje uppdrag flera gånger.
 • Uppdraget Skjuta upp raketen är det sista och avslutande uppdraget i rymdutmaningen.
 • Domaren bestämmer vilken medalj du tilldelas.

Byggtips

Bygga modellerna
Ge eleverna följande tips medan de bygger modellerna:

 • Se till att varje modell har byggts rätt och att alla mekanismer fungerar som de ska.
 • Den sista sidan (eller sista sidorna) i bygginstruktionerna ger information om hur man förbereder och återställer modellerna
 • Kardborreband används med modellerna Besättning, Krater, Solpanel, Uppskjutningsramp och Marsbas för att hålla dem på plats.
 • Montera kardborrebanden försiktigt och placera modellen i rätt position på utmaningsmattan.
 • Översikten över utmaningsmattan ger information om var modellerna ska placeras.
set-up-space-models-on-mat

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Hjälpa eleverna att använda kardborrebanden och placera modellerna på utmaningsmattan

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Uppmuntra eleverna att undersöka alla modeller, så att de förstår hur var och en av dem fungerar

Utvärderingsmöjligheter

Observationschecklista för läraren
Skapa en lämplig skala, till exempel:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kunde beskriva vilka roller deras modeller har i en bemannad expedition till Mars.
 • Eleverna samarbetade för att nå ett gemensamt mål.
 • Eleverna undersökte hur deras modeller fungerade, för att komma på strategier för att klara det första uppdraget.

Självutvärdering
Låt eleverna välja den medalj som de tycker bäst motsvarar deras egen prestation.

 • Brons: Vi har byggt och placerat modell(erna) på utmaningsmattan.
 • Silver: Vi har byggt och placerat modell(erna) på utmaningsmattan och förklarat deras roll i en bemannad expedition till Mars.
 • Guld: Vi har byggt och undersökt modell(erna) på utmaningsmattan, och förklarat deras roll i en bemannad expedition till Mars.
 • Platina: Vi har förklarat modellernas roll i en bemannad expedition till Mars, men även byggt och undersökt modellerna på utmaningsmattan och kommit på en plan för att klara det första uppdraget.
assessment-row-space

Fördjupning i språkfärdighet

För att integrera språkfärdighetsutveckling kan du låta eleverna slutföra något av följande forskningsprojekt:

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kanske är intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)
 • Naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (konstruktör, tekniker, ingenjör)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Lära sig mer om de modeller som används i rymdutmaningen

EV3 Space Challenge Set
EV3 Classroom App
EV3 Rymdutmaningsmatta
Kardborreband

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Fysik:

 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Svenska:

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.