Train-to-Win-thumb-transparent.png
BricQ Motion Essential

Kazandıran Antrenman

Bu ünite, öğrencileriniz itme ve çekme kuvvetlerinin neden ve sonuçlarıyla ilgili araştırmalar planlar ve yaparken, kuvvetler ve hareket konusunu daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.

Bu yedi ders, öğrencileri, soru sorma ve yanıtlama, veri analizi ve fikirlerini sunma süreçleriyle tanıştıracaktır. Öğrenciler, bir cismin hızını ya da yönünü itme veya çekmeyle değiştirmeye yönelik tasarım çözümlerinin, amaçlandığı şekilde çalışıp çalışmadığını belirleyecekler.

5-7 yaş
Fen: 5. Teknoloji: 1. Mühendislik: 3. Resim: 2. Matematik: 2.
Hybrid
Fen, STEAM

Dersler

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.