SPIKE™ Prime Seti

LEGO tarzı fikirler!

LEGO tuğlalarını benzersiz yaratıcı fikirler üretmek için kullanın.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.
 • Gerekli görürseniz, uygulamadaki başlangıç materyalini kullanarak bir ders planlayın. Bu ders, öğrencilerinizin LEGO® Education SPIKE Prime ile tanışmasına yardımcı olacaktır.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklamak için videoyu kullanın.

3. Keşfet (8 dk.)

 • Verilen 3 ve 5 dakikalık programları kullanarak Hub’ın bir geri sayım için sayaç olarak nasıl kullanılacağını açıklayın.
 • Öğrencilerinizden 3 dakika boyunca bireysel olarak beyin fırtınası yapmalarını isteyin.
 • Fikirlerini bireysel olarak çizmeleri ya da inşa etmeleri için 5 dakika süre verin.

4. Açıkla (10 dk.)

 • Öğrencilerinize fikirlerini gruplarıyla paylaşmaları için 5 dakika verin.
 • Fikirlerini tartışmaları ve en iyisini seçmeleri için 5 dakika daha verin.

5. Derinleştir (15 Dk.)

 • Her gruba, seçtikleri fikri inşa etmeleri için 5 dakika süre verin.
 • Modellerinin çalışmak zorunda olmadığını belirtin. Bu model, yalnızca bir kavramsal tasarım olacaktır.
 • Her grubun, fikirlerini açıklayan bir video hazırlamasını sağlayın.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Öğrencilerinizin sabahları yapmayı sevmedikleri şeyler hakkında bir tartışma başlatın. İyileştirebilecekleri şeylerden söz edin, örneğin:

 • Çalar saatlerinin uyandırma şekli
 • Kahvaltı etme şekli
 • Diş fırçalama şekli
 • Giyinme şekli

İpucu: Düşünce süreçlerini harekete geçirmek için "otomatik kahvaltı" anahtar sözcükleriyle internette videolar arayın.

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

İlave Materyaller Hazırlayın
Beyin fırtınası sırasında aşağıdaki materyallerin sınıfta bulunması faydalı olabilir:

 • Kağıt
 • Makas
 • Bant
 • Kurşun Kalem

En önemlisi, öğrencilerinizi hayal güçlerini kullanmaya teşvik edin!

LEGO Tuğlalarıyla Birleştirin
Öğrencilerinizin videoda gösterildiği gibi bu materyalleri LEGO tuğlalarıyla birlikte kullanabileceklerini belirtin.

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Extra resources Ideas Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Extra resources Ideas Teacher Solution - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Konuyu belirli bir alanla sınırlayabilirsiniz (örn. kahvaltı hazırlama).
 • Bu dersi, birçok grup oluşturmak yerine büyük bir grup halinde (yani sınıfça) işleyebilirsiniz. Böylece, adımlar arasındaki zamanlamayı yönetmek daha kolay olacaktır.
 • Hub ve programları kullanmak yerine, süreyi farklı bir şekilde (örn. kronometre, sayaç, saat ile) yönetebilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Tüm sınıfın katıldığı bir paylaşım oturumu yönetebilirsiniz. Bu oturum, herkesi katılmaya teşvik edecek ve fikirlerin kalitesini arttıracaktır.
 • Başka bir gün, ikinci bir beyin fırtınası oturumu yapabilir ve öğrencilerinizle birlikte ilk oturuma göre ne kadar ilerleme kaydettiklerini değerlendirebilirsiniz.
 • Dil becerileri eklentisini dahil edebilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, bir konu hakkında birden fazla fikir üretti.
 • Öğrenciler, süreç boyunca çeşitli beyin fırtınası materyallerinden yararlandı.
 • Öğrenciler, belirli ölçütlere göre fikirleri seçebilir ve bu fikirleri arkadaşlarına anlatabilir.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Sabahları yaptıklarımı iyileştirmek için pek çok fikir ürettim.
 • Sarı: Herkesin fikirlerinin tartışıldığı bir oturuma katıldım ve en iyisi olduğunu düşündüğüm fikri seçtim.
 • Mor: Fikrimi anlatmak ve temel ilkelerini göstermek için kolay bir model kullandım.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-09

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizin beyin fırtınası sırasında ürettikleri fikirleri sunmaları için çizimler, modeller ya da başka yöntemler kullanmalarını sağlayın.
 • Her öğrenciden, en iyi fikrini anlattığı yaratıcı bir belge vermesini isteyin.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Fikir üretir ve yaratıcılıklarını kullanır.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti

İnşa yönergeleri

Python programları

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
BT.6.3.2. Araştırma
BT.6.3.2.1. Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
BT.6.3.2.2. Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder.
Ulaşılan bilgilerin doğruluğu konusunda şüpheci yaklaşımlarla farklı kaynaklardan sorgulama yapmaları sağlanır.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.

SOSYAL BİLGİLER

 1. BİREY VE TOPLUM
  SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
  SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.