SPIKE™ Prime Seti

Zekâ Oyunu

Aynı anda birden fazla değeri dizi (liste) şeklinde kaydedin ve değerleri karşılaştırın.

45-90 dk.
Orta seviye
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklayın.

3. Keşfet (15 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak zekâ oyunu modelini yapmalarını sağlayın.
 • Modellerinin doğru çalıştığından emin olmak için programı çalıştırmalarını isteyin. Öğrenciler, Oyun Ustası’nın çubuk şeker üzerine takılan kırmızı tuğlanın bulunduğu yeri işaret ettiğini görmelidirler.

4. Açıkla (10 dk.)

 • Öğrencilerinizden, ikinci bir dizi kullanarak ikinci bir çubuk şekerdeki (2. oyuncu) ikinci kırmızı tuğlanın yerini algılayacak bir program yapmalarını isteyin.
 • Öğrencilerinizin dizi kavramını anladığından ve açıklayabileceğinden emin olun.

5. Derinleştir (15 Dk.)

 • Hafıza oyununu açıklayın ve öğrencilerinize algoritmalarını oluşturmaları için zaman tanıyın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Hafıza oyunları ve zihni aktif tutmanın önemi hakkında bir tartışma başlatın. Aşağıdaki gibi sorular sorun:

 • Zihninizi aktif tutmak neden önemlidir?
 • Dizi nedir?
 • Bizim hafıza oyunumuzda dizi nasıl kullanılır?
 • Oyunlar, yaşlıların hafızasını nasıl geliştirir?

Yapacakları projenin videosunu öğrencilerinize izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Elbirliğiyle İnşa
İnşa görevlerini, takımdaki herkesin aktif katılımını sağlayacak şekilde ayırın.

 • A Öğrencisi: Oyun Ustası’nın Başı
 • B Öğrencisi: Oyun Ustası’nın Gövdesi
teacher-tandem

Renk Sensörünü Kullanma
Renk Sensörünü nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için SPIKE Uygulamasının yardım bölümüne göz atabilirsiniz.

teacher-color

Zekâ Oyunu Kuralları
Bu dersin amacı, bir hafıza oyununun kodunu oluşturmaktır.

Kurallar şunlardır:

 • 1.oyuncu, Oyun Ustası’na bir çubuk şeker yedirerek çubuk şekerdeki renk dizisini kaydetmesini sağlar.
 • 2.oyuncu, Oyun Ustası’na başka bir çubuk şeker yedirerek bu çubuk şekerdeki renk dizisini kaydetmesini sağlar.
 • Program bu iki diziyi karşılaştırır ve her iki çubuk şekerdeki renkleri eşleşen tuğlaların yerlerini göstermek için Işık Matrisinde buna karşılık gelen sıradaki LED ışığını (ışıklarını) yakar. 
 • 2.oyuncu, 1. oyuncunun tuğlalarının sırasını tutturmak için tuğlalarının yerlerini değiştirip tekrar deneyebilir.

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Life Hacks Braingame Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Life Hacks Braingame Teacher Solution - tr-tr

Diğer Programlar

SPIKE Life Hacks Braingame Teacher Other - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Bilgisayarsız bir etkinlikle başlayarak dizi (liste) kavramını açıklayın.
 • Başlangıçta, oyunu (5 yerine) 3 tuğlalı bir çubuk şeker kullanarak oynayın.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Öğrencilerinizden oyunu çeşitli şekillerde (örn. 5’ten fazla renk kullanarak ya da LED’in doğru/yanlış renk sıralamasına tepki verme şeklini değiştirerek) iyileştirmelerini isteyebilirsiniz.
  1. oyuncunun doğru sıralamayı tahmin etmek için yalnızca 5 şansının olduğu bir fonksiyon ekleyebilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin, programlamada yaygın şekilde kullanılan sıralı listelerle ilgili farklı kuramları araştırmalarını isteyebilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, dizi (liste) kavramını doğru şekilde açıklar.
 • Öğrenciler, programlarında bir dizi (liste) oluşturur ve doğru şekilde kullanır.
 • Öğrenciler, programlarında birden fazla dizi (liste) kullanır ve bu dizilerdeki aynı indise sahip terimleri birbiriyle karşılaştırarak kıyaslama yapar.

Öz Değerlendirme
Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Programımda bir dizi (liste) kullandım.
 • Sarı: Programımda ikinci bir dizi (liste) kullandım.
 • Mor: Dizi oluşturmada usta oldum! Diziler (listeler) üzerinde çoklu işlemler yapabiliyorum. Bana dizilerle ilgili herhangi bir soru ver de bak nasıl çözüyorum!

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizden, aşağıdaki teknik terimleri doğru kullandıklarından emin olmak kaydıyla, oyunu açıklayan bir sunum hazırlamalarını isteyebilirsiniz:

  ▷ Olasılık
  ▷ Aritmetik ortalama
  ▷ Ortalama
  ▷ Dizi
  ▷ Dizi İndisi

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Çeşitli istatistik kavramlarını inceleyebilirsiniz.

  ▷ İki değişkenli veriler toplayın (örn. oyunun oynandığı zaman ve öğrencilerin deneme sayısı (doğru renk sıralamasını bulmak ve değerler arasındaki ilişkiyi araştırmak için yaptığı denemelerin sayısı) gibi).

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • Sağlık Bilimleri (Yardımcı Sağlık Hizmetleri)
 • Sağlık Bilimleri (Tıp ve Sağlık ile ilgili Diğer Alanlar)
 • Sağlık Bilimleri (Tıp Asistanı)
 • Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar Programlama)
 • Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fen ve Matematik)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Değerleri dizi halinde saklamanın yollarını araştırır ve bu bilgiyi belirli bir amaç için kullanır.
 • Örüntüleri tanıma ve etkili programlar oluşturma becerilerini geliştirir.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti

FEN BİLİMLERİ:
2. Canlılar ve Yaşam
Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
3. Fiziksel Olaylar
Işığın Madde ile Etkileşimi

MATEMATİK

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
 2. CEBİR
  Cebirsel İfadeler
 3. VERİ İŞLEME
  Veri Toplama ve Değerlendirme
  Veri Analizi
 4. OLASILIK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.1.2. Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.
BT.6.5.1.5. Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
BT.6.5.1.9. Problemin çözümünü benzer problemler için geneller.
BT.6.5.1.10. Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tartışır.
BT.6.5.2. Programlama
BT.6.5.2.7. Karar yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.9. Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.11. Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.14. Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere çözüm üretir.

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

SOSYAL BİLGİLER
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.