SPIKE™ Essential

Kenardan Kaç

Topu hedefte durdurmak için farklı sopalar kullanmayı dene!

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U4L5_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Kenardan Kaç dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: etki, kinetik enerji ve hedef.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa matematik becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Enerjinin potansiyel (durağan) enerjiden kinetik (hareketli) enerjiye dönüşmesi hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle tam hareket ettirmeden önce bir topun enerjisine ne olduğu hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Top harekete geçmeden önce ne tür bir enerjiye sahipti? Sonra ne tür enerjiye sahip oldu?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak oyunu kazanmak için topu hedefte durdurma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Topu hedefte durduran programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Oyunu iyileştirmek için programı değiştirin.
  • Sopayı geliştirin ve oyunu nasıl etkilediğine bakın.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Topun hedefte durmasını sağlamak için oyunu nasıl programladın? Sopayı değiştirmek, oyunu ve topun enerjisini nasıl değiştirdi?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, topun enerjisini etkilemenin yollarını tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Bir cismin boyutunu değiştirmek, bir enerji biçiminden diğerine dönüşümünü nasıl etkiler? Bir cismin dokusunu değiştirmek, bir enerji biçiminden diğerine dönüşümünü nasıl etkiler?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, enerjinin nasıl bir biçimden diğerine dönüştüğünü açıklamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Enerjinin bir biçimden diğerine nasıl dönüştüğünü açıklayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Enerjinin bir biçimden diğerine nasıl dönüştüğünü açıklayabilirim.
  • Yeşil: Enerjinin bir biçimden diğerine nasıl dönüştüğünü açıklayabilirim ve bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U4L5_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L5_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L5_ICB_2 - tr-tr
Gecko U4L5_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U4L5_inspiration_img_1.png
U4L5_inspiration_img_1.png
U4L5_inspiration_img_2.png
U4L5_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.
 • Kodlama ya da inşa aşamasında denemeler yaptırabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Topun yolunu değiştirebilirsiniz.
 • Kalenin yerini değiştirebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencileriniz Kenardan Kaç oyununu oynarken seçtikleri sopayla her denemenin uzunluğunu ölçmelerini ve kaydetmelerini sağlayın. Ölçümlerini iki sütunlu bir tabloya kaydetmelerini isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Matematik: MATEMATİK EKLENTİSİ
M.4.3.1.2.
Uzunluk ölçme birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
a) Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ikili dönüştürmelerle sınırlı kalınır.
b) Ondalık gösterim kullanılmasını gerektiren dönüştürmeler yapılmaz.
M.4.3.4.1.
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
a) Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüştürmeler yaptırılır.
b) Yıl-ay-hafta, ay-hafta-gün arasındaki dönüştürmeler yaptırılır.
M.4.3.5.1.
Yarım ve çeyrek kilogramı gram cinsinden ifade eder.
M.4.3.5.2.
Kilogram ve gramı kütle ölçerken birlikte kullanır.
M.4.3.5.4.
Ton-kilogram, kilogram-gram, gram-miligram arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.
M.4.3.6.2.
Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Enerjinin dönüşümünü (potansiyel ve kinetik enerji) keşfeder ve açıklar.
 • Enerjinin dönüşümüne ilişkin mevcut bilimsel bilgilerini uygular ve test eder.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

MATEMATİK EKLENTİSİ
M.4.3.1.2.
Uzunluk ölçme birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
a) Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ikili dönüştürmelerle sınırlı kalınır.
b) Ondalık gösterim kullanılmasını gerektiren dönüştürmeler yapılmaz.
M.4.3.4.1.
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
a) Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüştürmeler yaptırılır.
b) Yıl-ay-hafta, ay-hafta-gün arasındaki dönüştürmeler yaptırılır.
M.4.3.5.1.
Yarım ve çeyrek kilogramı gram cinsinden ifade eder.
M.4.3.5.2.
Kilogram ve gramı kütle ölçerken birlikte kullanır.
M.4.3.5.4.
Ton-kilogram, kilogram-gram, gram-miligram arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.
M.4.3.6.2.
Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürür.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.