SPIKE™ Essential

Bovling Eğlencesi

Daniel’in Bovling oyunuyla eğlen! Tüm lobutları devirebilir misin?

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U4L2_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Bovling Eğlencesi dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: kuvvet, değişiklik, potansiyel enerji ve rampa.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Cisimler çarpıştıklarında enerjide meydana gelen değişikliklerin sonuçları hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle iki ya da daha fazla cisim çarpıştığında (örn. bovling, beyzbol, golf gibi sporlarda) ne olduğu hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: İki cisim çarpıştığında ne görürsün? Sence çarpıştıklarında cisimlerin enerjisine ne olur?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak bovlingde strike atışıyla tüm lobutları devirme görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Strike atışı yapmak için programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Bovling oyununu iyileştirmek için programı değiştirin.
  • Bovling oyununu, farklı türde lobutları devirecek şekilde geliştirin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Strike atışını nasıl yaptın? Topun enerjisi, lobutları nasıl etkiledi?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, cisimler çarpıştığında enerjideki değişiklikler hakkında tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: İki cismin çarpıştığını nereden anlarsın? Neden bir cismin hızı, iki cisim çarpıştığında ne olacağını etkiler?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, cisimler çarpıştığında meydana gelen enerji değişikliklerinin sonucunu tahmin etmedeki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Cisimler çarpıştığında enerjinin nasıl değiştiğini açıklayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Cisimler çarpıştığında enerjinin nasıl değiştiğini açıklayabilirim.
  • Yeşil: Cisimler çarpıştığında enerjinin nasıl değiştiğini açıklayabilirim ve bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U4L2_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L2_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L2_ICB_2 - tr-tr
Gecko U4L2_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U4L2_inspiration_img_1.png
U4L2_inspiration_img_1.png
U4L2_inspiration_img_2.png
U4L2_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.
 • Kodlama ya da inşa aşamasında denemeler yaptırabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Bovling rampasının programını başlatmak için Renk Sensörünü kullanabilirsiniz.
 • Top lobutlara ulaşmadan önce topun enerjisini etkileyebilecek başka engeller ekleyebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin, toplu alanlarda erişilebilirlik ile bir mekanı herkese erişilebilir hale getirmek için cisimlerin nasıl değiştirilebileceği hakkında kısa bir araştırma projesi yapmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri: TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.4.4.4.
Bilgilendirici metin yazar.
b) Verilen ya da kendi belirledikleri bir konu hakkında araştırma yapmaları sağlanır.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Cisimler çarpıştıklarında enerjide meydana gelen değişikliklerin sonuçları hakkında tahminlerde bulunur.
 • Enerji ve kuvvet arasındaki ilişkiyi gözlemler ve açıklar.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

HAYAT BİLGİSİ
HB.3.1.4.
Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
(Arkadaşlık bağlarının oluşturulması, korunması, güçlendirilmesi ve dostluğa dönüştürülmesine aracı olacak tutum ve değerlerin (saygı, dayanışma, birbirinin sorunlarına karşı duyarlılık, karşılıklı zarafet, güven ve kibarlık vb.) üzerinde durulur.)
HB.3.1.7.
Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.4.4.4.
Bilgilendirici metin yazar.
b) Verilen ya da kendi belirledikleri bir konu hakkında araştırma yapmaları sağlanır.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.